Huden - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Huden - Færdig > Flashcards

Flashcards in Huden - Færdig Deck (39)
Loading flashcards...
31

Forklar det patoanatomiske udseende af en læsion foresaget af skab, samt nævn de 3 former for skabmider.

Fortykkelse + foldning i huden, skorpedannelse, eksorationer og hårtab, stor risiko for sekundær infektion, grundet voldsom kløe.
1. Sarcoptes
2. Chorioptes
3. Psoroptes

32

Hvad skyldes Ringorm, og hvordan er det patoanatomiske udseende?

Infektion i hudens forhornede lag med dermatofytter. Giver cirkulære, evt. konfluerende hårløse områder med grå sårskorper, skæl og central heling. DD er "Falsk Ringorm".

33

Hvad skyldes "Sommersår" hos hest, og hvad er patoanatomisk udseende?

Skyldes kutan habronemiasis, er fluer, der deponerer habronemalarver i allerede traumatiseret eller fugtig hud --> læsioner præget af proliferation, ulceration og eksudation - kan ligne neoplasi. Pyogranulomatøs inflammation imod larverne.

34

Hvad skyldes "Sommersår" hos kvæg?

Filariaarter, der lever i huden, og lægger æg på tyndhudede områder --> udvikler læsioner, der tiltrækker flyer, som virker som vektorer.

35

Hvad skyldes "Blodsved" hos kvæg?

Skyldes parafilia Bovicola, adulte parasitter, der lever i subkutane og intermuskulære bindevæv. Giver 1-2 cm store læsioner. I forår + sommer migrerer de ægliggende hunner til overfladen --> nodulære og ulcerative læsioner, blod og parasitæg giver "blodsved".

36

Nævn de tre former for proliferationer (neoplastiske/nonneoplastiske) der ses i forbindelse med huden

1. Melanomer: Sorte eller mørkfarvede, specielt hos skimlede, hvide eller grå heste.
2. Papillomatose: Grundet papillomavirus, ofte omkring urogenitalåbningen, på yveret, samt i ansigtet på unge dyr
3. Equine sarkoider: Grundet bovint papillomavirus hos hest.

37

Nævn de 3 årsager, der kan lede til fotosensibilisering

1. Porfyri, arveligt. Giver også mørkfarvning af knoglerne (ses ikke hos svin)
2. Grundet fotodynamiske stoffer, der bl.a. findes i nogle planter
3. Hepatogent, leder til ophobning af phylloerythrin

38

Hvad betyder "Pododermatitis"?

Inflammation i hoven/kloven eller poten

39

Hvilke kliniske symptomer giver en infektion med Malassezia Dermatitis?

Sidder interdigitalt, i ørerne mm. Hyperpigmentering, alopecti.