Participe passe D Flashcards

1
Q

débattre

A

débattu (przedyskutować, debatować)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

przedyskutować, debatować

A

débattre (débattu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

décevoir

A

déçu (rozczarować, zawieść)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

rozczarować, zawieść

A

décevoir (déçu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

déchoir

A

déchu (stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się

A

déchoir (déchu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

découdre

A

décousu (rozpruć, spruć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

rozpruć, spruć

A

découdre (décousu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

découvrir

A

découvert (odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć

A

découvrir (découvert)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

décrire

A

décrit (opisywać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

opisywać

A

décrire (décrit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

décroître

A

décru (ubywać, zmaleć, zmniejszać się)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ubywać, zmaleć, zmniejszać się

A

décroître (décru)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

dédire

A

dédit (zaprzeczać )

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

zaprzeczać

A

dédire (dédit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

se dédire

A

dédit (wypierać się, cofnąć słowo)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

wypierać się, cofnąć słowo

A

se dédire (dédit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

déduire

A

déduit (wywnioskować ; (handl.) potrącić)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

wywnioskować ; (handl.) potrącić

A

déduire (déduit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

défaillir

A

défailli (słabnąć, mdleć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

słabnąć, mdleć

A

défaillir (défailli)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

défaire

A

défait (zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od

A

défaire (défait)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

défendre

A

défendu (bronić ; zakazać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

bronić ; zakazać

A

défendre (défendu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

démentir

A

démenti (zaprzeczać, dementować)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

zaprzeczać, dementować

A

démentir (démenti)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

démettre

A

démis (odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu))

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu)

A

démettre (démis)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

démordre de qqch

A

démordu (zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś

A

démordre de qqch (démordu)

33
Q

départir

A

départi (przydzielać, przyznawać, rozdawać)

34
Q

przydzielać, przyznawać, rozdawać

A

départir (départi)

35
Q

dépeindre

A

dépeint (przedstawiać, opisać)

36
Q

przedstawiać, opisać

A

dépeindre (dépeint)

37
Q

dépendre de

A

dépendu (zależeć od)

38
Q

zależeć od

A

dépendre de (dépendu)

39
Q

descendre

A

descendu (schodzić ; spadać, znieść (coś z góry))

40
Q

schodzić ; spadać, znieść (coś z góry)

A

descendre (descendu)

41
Q

desservir

A

desservi ((o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu)

42
Q

(o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu

A

desservir (desservi)

43
Q

déteindre

A

déteint (odbarwiać)

44
Q

odbarwiać

A

déteindre (déteint)

45
Q

détendre

A

détendu (rozluźniać, rozprężać)

46
Q

rozluźniać, rozprężać

A

détendre (détendu)

47
Q

détenir

A

détenu (zatrzymać, zachować w posiadaniu)

48
Q

zatrzymać, zachować w posiadaniu

A

détenir (détenu)

49
Q

détordre

A

détordu (odkręcać, rozkręcać)

50
Q

odkręcać, rozkręcać

A

détordre (détordu)

51
Q

détruire

A

détruit (zniszczyć)

52
Q

zniszczyć

A

détruire (détruit)

53
Q

devenir

A

devenu (stać się, zostać kimś)

54
Q

stać się, zostać kimś

A

devenir (devenu)

55
Q

dévêtir

A

dévêtu (rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić)

56
Q

rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić

A

dévêtir (dévêtu)

57
Q

devoir

A

dû (musieć; być dłużnym)

58
Q

musieć; być dłużnym

A

devoir (dû)

59
Q

dire

A

dit (mówić, opowiadać, wyrażać)

60
Q

mówić, opowiadać, wyrażać

A

dire (dit)

61
Q

disconvenir

A

disconvenu (nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać)

62
Q

nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać

A

disconvenir (disconvenu)

63
Q

discourir

A

discouru (rozprawiać, gawędzić)

64
Q

rozprawiać, gawędzić

A

discourir (discouru)

65
Q

disjoindre

A

disjoint (rozłączyć, rozdzielić)

66
Q

rozłączyć, rozdzielić

A

disjoindre (disjoint)

67
Q

disparaître

A

disparu (zniknąć)

68
Q

zniknąć

A

disparaître (disparu)

69
Q

dissoudre

A

dissous (rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić)

70
Q

rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić

A

dissoudre (dissous)

71
Q

distendre

A

distendu (naciągnąć, rozciągnąć)

72
Q

naciągnąć, rozciągnąć

A

distendre (distendu)

73
Q

distordre

A

distordu (wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać)

74
Q

wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać

A

distordre (distordu)

75
Q

distraire

A

distrait (oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać)

76
Q

oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać

A

distraire (distrait)

77
Q

dormir

A

dormi (spać)

78
Q

spać

A

dormir (dormi)