(c) Internet des Objets Flashcards Preview

Francuski > (c) Internet des Objets > Flashcards

Flashcards in (c) Internet des Objets Deck (85)
Loading flashcards...
1

rozwijać

déployer qqch

2

sieć

un réseau

3

komórkowy

cellulaire

4

zainwestować w coś

investir dans qqch

5

niski

bas, basse

6

przepływ

un débit

7

zapewnić coś

assurer qqch

8

słaby, nieznaczny

faible

9

koszt

un coût

10

opierać się na

s'appuyer sur

11

pokrywać

couvrir qqch

12

całość, ogół

un ensemble

13

w ramach czegoś

dans le cadre de

14

un axe

15

przewidywać

prévoir de + verbe

16

zysk

un revenu

17

(od dziś) do (jakiegoś czasu)

d'ici (à)...

18

w dziedzinie ...

dans le domaine de ...

19

oferta

une offre

20

szczególnie, w szczególności

notamment

21

czujnik

un capteur

22

(w tym kont.) kontynuować

poursuivre qqch

23

równolegle

en parallèle

24

w trakcie, w ciągu

courant = au cours de

25

zapowiadać się

s'annoncer

26

~ mocne uderzenie, wielka

une lame de fond

27

nadchodzący

à venir

28

zatem, więc, toteż

ainsi

29

stanowiący punkt odniesienia

de référence

30

w uzupełnieniu/dodatku do

en complément de