Subjonctif Flashcards

1
Q

tworzenie subjonctif present (2 rdzenie)

A

dwie osoby (nous, vous) tworzymy na podstawie rdzenia 1-ej osoby liczby mnogiej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

tworzenie subjonctif present

A

rdzeń 3-ej osoby liczby mnogiej indicatif présent + końcówki -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

2 rdzenie - brać

A

prendre

prenons, prennent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

2 rdzenie - kupować

A

acheter

achetons, achètent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

2 rdzenie - rzucać

A

jeter

jetons, jettent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

2 rdzenie - dzwonić

A

appeler

appelons, appellent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

2 rdzenie - widzieć

A

voir

voyons, voient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

2 rdzenie - pić

A

boir

buvons, boivent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

2 rdzenie - przychodzić

A

venir

venons, viennent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

2 rdzenie - płacić

A

payer

payons, paient/payent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

2 rdzenie - trzymać

A

tenir

tenons, tiennent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

2 rdzenie - umrzeć

A

mourir

mourons, meurent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

2 rdzenie - zauważyć

A

apercevoir

apercevons, aperçoivent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

2 rdzenie - otrzymać

A

recevoir

recevons, reçoivent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

2 rdzenie - wierzyć, sądzić

A

croir

croyons, croient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

2 rdzenie - nabywać

A

acquérir

acquérons, acquièrent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

2 rdzenie - stworzyć / pojąć, odczuwać

A

concevoir

concevons, conçoivent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

odmiana aller

A

que j’aille, que tu ailles, qu’il aille, que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

odmiana être

A

que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

odmiana avoir

A

que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

odmiana faire

A

que je fasse, que tu fasses, qu’il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu’ils fassent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

odmiana savoir

A

que je sache, que tu saches, qu’il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu’ils sachent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

odmiana pouvoir

A

que je puisse, que tu puisses, qu’il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu’ils puissent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

odmiana vouloir

A

que je veuille, que tu veuilles, qu’il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu’ils veuillent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

odmiana valoir

A

que je vaille, que tu vailles, qu’il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu’ils vaillent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

odmiana falloir

A

qu’il faille (verbe impersonnel)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

tworzenie subjonctif passe

A

posiłkowy « avoir » lub « être » odmieniony w subjonctif présent + participe passé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

wątpić, żeby

A

douter que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

zaprzeczać, że (coś mogło się wydarzyć)

A

nier que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

nie wierzyć, żeby / z trudem wierzyć, że

A

avoir peine à croire que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

jest wątpliwe, żeby

A

il est douteux que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

jest możliwe, żeby

A

il est possible que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

jest mało prawdopodobne, żeby

A

il est peu probable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

jest niewiarygodne, żeby

A

il est incroyable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

jest nieprawdopodobne, żeby

A

il est improbable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

jest nie do pomyślenia, żeby

A

il est impensable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

jest nieprawdopodobne, żeby (od prawdy)

A

il est invraisemblable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

nie jest możliwe, żeby

A

il n’est pas probable que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

jest niemożliwe, żeby

A

il est impossible que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

nie jest pewne, żeby

A

il n’est pas sûr que / il n’est pas certain que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

nieprawdą jest, żeby

A

il n’est pas vrai que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

nie wydaje mi się, żeby

A

il ne me semble pas que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

woleć, żeby

A

aimer mieux que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

stać na przeszkodzie, żeby

A

empêcher que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

proponować, żeby

A

proposer que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

czekać, żeby

A

attendre que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

wymagać, żeby (e)

A

exiger que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

życzyć sobie, żeby

A

souhaiter que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

oczekiwać, żeby

A

s’attendre à ce que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

nalegać, żeby

A

insister pour que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

sugerować, żeby

A

suggérer que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

zależeć na tym, żeby

A

tenir à ce que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

nakazywać, żeby

A

commander que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

zabraniać, żeby

A

interdire que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

prosić, żeby

A

demander que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

sprzeciwiać się temu, żeby

A

s’opposer à ce que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

chcieć, żeby

A

vouloir que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

pragnąć, żeby

A

désirer que

59
Q

woleć, żeby

A

préférer que

60
Q

pozwalać, żeby

A

permettre que

61
Q

potrzebować, żeby

A

avoir besoin que

62
Q

nakazywać, żeby

A

ordonner que

63
Q

rozkazywać, żeby

A

commander que

64
Q

powiedzieć, żeby

A

dire que

65
Q

prosić, żeby

A

prier que

66
Q

to pilne, żeby

A

c’est urgent que

67
Q

to skandaliczne, żeby

A

c’est scandaleux que

68
Q

jest obowiązkowe, żeby

A

il est obligatoire que

69
Q

trzeba, żeby

A

il faut que

70
Q

to konieczne, żeby

A

il est nécessaire que

71
Q

lepiej, żeby

A

il vaut mieux que

72
Q

ważne, żeby

A

il est important que

73
Q

niezbędne, żeby

A

il est indispensable que

74
Q

niedopuszczalne, żeby

A

il est inadmissible que

75
Q

pożądanym jest, żeby

A

il est désirable que

76
Q

obawiać się, że

A

craindre que

77
Q

bać się, że

A

avoir peur que

78
Q

niepokoić się, że

A

s’inquiéter que

79
Q

jest niebezpieczne, że

A

il est dangereux que

80
Q

z obawy, że

A

de crainte que / de peur que

81
Q

dziwić się, że

A

s’etonner que

82
Q

być zdziwionym, że (e)

A

être étonné(e) que

83
Q

jest zadziwiające, że

A

il est étonnant que

84
Q

być zdziwionym, że (s)

A

être surpris(e) que

85
Q

to zaskakujące, że

A

il est surprenant que

86
Q

to ciekawe, że

A

il est curieux que

87
Q

to dziwne, że

A

il est étrange que

88
Q

to fantastyczne, że

A

il est fantastique que

89
Q

to niewyobrażalne, że

A

il est inimaginable que

90
Q

jest (nie)normalnym, że

A

il est (a)normal que

91
Q

to niezrozumiałe, że

A

il est incompréhensible que

92
Q

żałować, że

A

regretter que

93
Q

cierpieć, że

A

souffrir que

94
Q

niepokoić się, że

A

se soucier que

95
Q

opłakiwać, że

A

déplorer que

96
Q

to bolesne, że

A

il est douloureux que

97
Q

to ciężkie / przykre, że

A

il est pénible que

98
Q

szkoda, że

A

c’est dommage que

99
Q

ciężko mi, że

A

il m’est dur que

100
Q

być rozczarowanym, że

A

être deçu(e) que

101
Q

być niezadowolonym, że

A

être mécontent que

102
Q

być zmartwionym / niezadowolonym, że

A

être fâché que

103
Q

być smutnym, że

A

être triste que

104
Q

być rozdrażnionym, że

A

être irrité que

105
Q

cieszyć się, że

A

se réjouir que

106
Q

to nadzwyczajne, że

A

il est extraordinaire que

107
Q

być zadowolonym, że

A

être content que

108
Q

być szczęśliwym, że

A

être heureux/heureuse que

109
Q

być zachwyconym, że

A

être ravi(e) que / être enchanté(e) que

110
Q

to dobrze, że

A

c’est bien que

111
Q

aż do

A

jusqu’à ce que

112
Q

zanim, od teraz do

A

d’ici (à ce) que

113
Q

zanim

A

avant que

114
Q

czekając aż

A

en attendant que

115
Q

nie czekając aż

A

sans attendre que

116
Q

aby, żeby

A

pour que

117
Q

w celu, żeby

A

afin que

118
Q

ze strachu, że

A

de peur que

119
Q

w sposób, by

A

de façon que / de manière que

120
Q

tak, żeby

A

de sorte que

121
Q

mimo że

A

bien que / quoique

122
Q

chyba że

A

à moins que

123
Q

tak, że nie / żeby nie

A

sans que

124
Q

jakkolwiek, aczkolwiek

A

encore que

125
Q

jakikolwiek by, bez względu na to, jaki

A

si … que / pour … que / quelque … que

126
Q

ktokolwiek

A

qui que

127
Q

cokolwiek

A

quoi que

128
Q

jakikolwiek

A

quel(le)(s) que

129
Q

gdziekolwiek

A

où que

130
Q

skądkolwiek

A

d’où que

131
Q

pod warunkiem, że

A

à condition que

132
Q

oby tylko

A

pourvu que

133
Q

zakładając, że

A

en supposant que / à supposer que / en admettant que

134
Q

jeśli tylko

A

pour peu que

135
Q

nie dlatego, że

A

non (pas) que / ce n’est pas que

136
Q

albo …, albo … (przy hipotetycznych rozważaniach przyczyny)

A

soit que … soit que

137
Q

zabraniać, żeby

A

défendre que

138
Q

czasowniki z subjonctif w przeczeniu lub negacji

A

croire, penser, dire, espérer, être certain / sur / convaincu

139
Q

wydawać się

A

il semble que + ind
il parait que + ind
il me semble que + sub

140
Q

uważam / sądzę że

A

j’estime que + ind

141
Q

być prawdopodobnym

A

il est prabable que + ind

il n’est pas probable que, il est peu probable, est-il probable que + sub

142
Q

szczęśliwie, że

A

heuresement que + ind

143
Q

wątpić / domyślać się

A

je doute que + sub (wątpię)

je me doute que + ind (domyślam się)