Participe passe A Flashcards Preview

Francuski > Participe passe A > Flashcards

Flashcards in Participe passe A Deck (46)
Loading flashcards...
1

abattre

abattu (ściąć, powalić)

2

ściąć, powalić

abattre (abattu)

3

absoudre

absous (rozgrzeszyć, uwolnić od winy)

4

rozgrzeszyć, uwolnić od winy

absoudre (absous)

5

s'abstenir de

abstenu (powstrzymać się od)

6

powstrzymać się od

s'abstenir de (abstenu)

7

abstraire

abstrait (abstrahować)

8

abstrahować

abstraire (abstrait)

9

accourir

accouru (przybiegać)

10

przybiegać

accourir (accouru)

11

accroire

accru ((w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś)

12

(w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś

accroire (accru)

13

accroître

accru (wzrastać, powiększać)

14

wzrastać, powiększać

accroître (accru)

15

accueillir

accueilli (przyjmować)

16

przyjmować

accueillir (accueilli)

17

acquérir

acquis (nabyć, kupić)

18

nabyć, kupić

acquérir (acquis)

19

adjoindre

adjoint (przyłączyć, przydzielić)

20

przyłączyć, przydzielić

adjoindre (adjoint)

21

admettre

admis (dopuścić, uznać, przyjąć, założyć)

22

dopuścić, uznać, przyjąć, założyć

admettre (admis)

23

advenir

advenu (zdarzyć się)

24

zdarzyć się

advenir (advenu)

25

apercevoir

aperçu (zauważyć, spostrzec)

26

zauważyć, spostrzec

apercevoir (aperçu)

27

apparaître

apparu (ukazywać się, pojawiać się)

28

ukazywać się, pojawiać się

apparaître (apparu)

29

appartenir

appartenu (należeć do)

30

należeć do

appartenir (appartenu)