Participe passe PL Flashcards Preview

Francuski > Participe passe PL > Flashcards

Flashcards in Participe passe PL Deck (333):
1

ściąć, powalić

abattre (abattu)

2

rozgrzeszyć, uwolnić od winy

absoudre (absous)

3

powstrzymać się od

s'abstenir de (abstenu)

4

abstrahować

abstraire (abstrait)

5

przybiegać

accourir (accouru)

6

(w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś

accroire (accru)

7

wzrastać, powiększać

accroître (accru)

8

przyjmować

accueillir (accueilli)

9

nabyć, kupić

acquérir (acquis)

10

przyłączyć, przydzielić

adjoindre (adjoint)

11

dopuścić, uznać, przyjąć, założyć

admettre (admis)

12

zdarzyć się

advenir (advenu)

13

zauważyć, spostrzec

apercevoir (aperçu)

14

ukazywać się, pojawiać się

apparaître (apparu)

15

należeć do

appartenir (appartenu)

16

uczyć się, dowiedzieć się

apprendre (appris)

17

zaatakować, napadać

assaillir (assailli)

18

sadzać, posadzić, założyć

asseoir (assis)

19

ujarzmić, podbić

asservir (asservi)

20

zmuszać

astreindre (astreint)

21

osiągnąć, dosięgnąć

atteindre (atteint)

22

czekać, oczekiwać

attendre (attendu)

23

mieć

avoir (eu)

24

bić, pokonać

battre (battu)

25

pić

boire (bu)

26

wrzeć, gotować się, irytować się

bouillir (bouilli)

27

de participe krzyczeć, wydzierać się

braire (pas)

28

otoczyć, opasać

ceindre (ceint)

29

upadać, opadać

choir (chu)

30

obrzezać

circoncire (circoncis)

31

ograniczać, rozgraniczać

circonscrire (circonscrit)

32

wywieść w pole, podejść kogoś

circonvenir (circonvenu)

33

zamknąć, zakończyć

clore (clos)

34

zwalczać, walczyć

combattre (combattu)

35

popełnić ; mianować, wyznaczać (kogoś do czegoś)

commettre (commis)

36

stawić się przed sądem

comparaître (comparu)

37

starać się przypodobać komuś

complaire à qqn (complu)

38

zawierać, składać się z, rozumieć

comprendre (compris)

39

skompromitować, narazić

compromettre (compromis)

40

stworzyć, zaprojektować ; wyobrazić sobie

concevoir (conçu)

41

zawierać (umowę), zakończyć ; wywnioskować

conclure (conclu)

42

przyczyniać się do, starać się o, zbiegać się

concourir (concouru)

43

ulegać czemuś, zezwalać na

condescendre à (condescendu)

44

(trzymać potrawy w substancji, którą nasiąkają i która je konserwuje)

confire (confit)

45

pomieszać, pomylić; speszyć, zawstydzić

confondre (confondu)

46

znać

connaître (connu)

47

podbić, zdobyć

conquérir (conquis)

48

zgodzić się na

consentir à (consenti)

49

budować

construire (construit)

50

zawierać ; hamować, powściągnąć

contenir (contenu)

51

zmuszać

contraindre (contraint)

52

sprzeciwiać się

contredire (contredit)

53

naśladować, podrabiać, fałszować

contrefaire (contrefait)

54

działać/występować przeciw, przekraczać

contrevenir à (contrevenu)

55

przekonywać

convaincre (convaincu)

56

odpowiadać, pasować ; porozumieć się

convenir (convenu)

57

być zgodnym z

correspondre à (correspondu)

58

popsuć, działać niszcząco, zdeprawować, przekupić

corrompre (corrompu)

59

przyszyć, naszyć, uszyć

coudre (cousu)

60

biegać

courir (couru)

61

nakrywać, pokrywać

couvrir (couvert)

62

obawiać się

craindre (craint)

63

wierzyć, myśleć, sądzić

croire (cru)

64

rosnąć, zwiększać się, wzmagać się

croître (crû)

65

zbierać, zrywać (kwiaty, owoce)

cueillir (cueilli)

66

gotować, piec

cuire (cuit)

67

przedyskutować, debatować

débattre (débattu)

68

rozczarować, zawieść

décevoir (déçu)

69

stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się

déchoir (déchu)

70

rozpruć, spruć

découdre (décousu)

71

odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć

découvrir (découvert)

72

opisywać

décrire (décrit)

73

ubywać, zmaleć, zmniejszać się

décroître (décru)

74

zaprzeczać

dédire (dédit)

75

wypierać się, cofnąć słowo

se dédire (dédit)

76

wywnioskować ; (handl.) potrącić

déduire (déduit)

77

słabnąć, mdleć

défaillir (défailli)

78

zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od

défaire (défait)

79

bronić ; zakazać

défendre (défendu)

80

zaprzeczać, dementować

démentir (démenti)

81

odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu)

démettre (démis)

82

zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś

démordre de qqch (démordu)

83

przydzielać, przyznawać, rozdawać

départir (départi)

84

przedstawiać, opisać

dépeindre (dépeint)

85

zależeć od

dépendre de (dépendu)

86

schodzić ; spadać, znieść (coś z góry)

descendre (descendu)

87

(o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu

desservir (desservi)

88

odbarwiać

déteindre (déteint)

89

rozluźniać, rozprężać

détendre (détendu)

90

zatrzymać, zachować w posiadaniu

détenir (détenu)

91

odkręcać, rozkręcać

détordre (détordu)

92

zniszczyć

détruire (détruit)

93

stać się, zostać kimś

devenir (devenu)

94

rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić

dévêtir (dévêtu)

95

musieć; być dłużnym

devoir (dû)

96

mówić, opowiadać, wyrażać

dire (dit)

97

nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać

disconvenir (disconvenu)

98

rozprawiać, gawędzić

discourir (discouru)

99

rozłączyć, rozdzielić

disjoindre (disjoint)

100

zniknąć

disparaître (disparu)

101

rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić

dissoudre (dissous)

102

naciągnąć, rozciągnąć

distendre (distendu)

103

wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać

distordre (distordu)

104

oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać

distraire (distrait)

105

spać

dormir (dormi)

106

dokazywać, figlować

s'ébattre (ébattu)

107

przypadać (komuś), upłynąć, wygasnąć

échoir (échu)

108

wykluwać się (z jaja), rozkwitać (o pąkach, kwiatach)

éclore (éclos)

109

odmówić komuś załatwienia czegoś, odprawić kogoś

éconduire qqn (éconduit)

110

pisać

écrire (écrit)

111

wybierać, obrać (kogoś)

élire (élu)

112

emitować, wydzielać, wydawać (np. dźwięk) ; wyrażać

émettre (émis)

113

wzruszyć, rozczulić

émouvoir (ému)

114

ściągnąć na siebie, narazić się na

encourir (encouru)

115

uśpić ; zahamować, powstrzymać

endormir (endormi)

116

powlekać, pociągnąć czymś

enduire (enduit)

117

przekraczać, naruszać (np. prawo)

enfreindre (enfreint)

118

uciekać, zbiec

s'enfuir (enfui)

119

nakazać, przykazać

enjoindre (enjoint)

120

dowiadywać się, zasięgnąć wiadomości

s'enquérir (enquis)

121

następować po, wynikać/wypływać z

s'ensuivre (ensuivi)

122

słyszeć ; pojąć, zrozumieć

entendre (entendu)

123

pośredniczyć ; wdać się w coś

s'entremettre (entremis)

124

przedsięwziąć, podjąć się czegoś

entreprendre (entrepris)

125

utrzymywać w dobrym stanie ; podtrzymywać

entretenir (entretenu)

126

widzieć niewyraźnie ; przeczuwać, przewidzieć

entrevoir (entrevu)

127

uchylać, rozchylać

entrouvrir (entrouvert)

128

rozpościerać, rozprzestrzeniać, rozlewać

épandre (épandu)

129

zapałać, zakochać się w

s'éprendre de (épris)

130

równać się czemuś, być równoznacznym z

équivaloir à (équivalu)

131

zgasić, wygasić

éteindre (éteint)

132

rozwinąć, rozpościerać, rozłożyć

étendre (étendu)

133

być, istnieć

être (été)

134

ściskać, obejmować, przyciskać

étreindre (étreint)

135

wykluczać

exclure (exclu)

136

wydobywać, zaczerpnąć, wyciągnąć

extraire (extrait)

137

chybić, zaniedbać coś ; zabraknąć, zawieść

faillir (failli)

138

robić

faire (fait)

139

brakować ; być koniecznym ; należy, trzeba

falloir (fallu)

140

udawać, symulować

feindre (feint)

141

rozłupać, popruć, poryć, wyżłobić

fendre (fendu)

142

roztopić, rozpuścić

fondre (fondu)

143

wywalać ; zbić ; zwiewać ; orżnąć kogoś

foutre (foutu)

144

smażyć

frire (frit)

145

uciekać, wymykać się, wykręcać się

fuir (fui)

146

jęczeć, kwilić, stękać, biadolić

geindre (geint)

147

włączyć; zawierać, mieścić w sobie

inclure (inclus)

148

wnioskować

induire (induit)

149

wpisać, zarejestrować

inscrire (inscrit)

150

nauczyć, pouczyć, powiadomić

instruire (instruit)

151

zabronić

interdire (interdit)

152

przerwać, wstrzymać

interrompre (interrompu)

153

interweniować ; brać udział, wdać się ; odgrywać rolę

intervenir (intervenu)

154

wprowadzać

introduire (introduit)

155

połączyć, załączyć

joindre (joint)

156

czytać

lire (lu)

157

jaśnieć, błyszczeć

luire (lui)

158

utrzymywać, podtrzymywać

maintenir (maintenu)

159

przeklinać, złorzeczyć

maudire (maudit)

160

nie uznawać, nie doceniać

méconnaître (méconnu)

161

źle mówić o, obmawiać, obgadywać, oczerniać

médire de (médit)

162

kłamać

mentir (menti)

163

pomylic się co do

se méprendre sur qqch/qqn (mépris)

164

kłaść, stawiać, umieszczać

mettre (mis)

165

gryźć

mordre (mordu)

166

męczyć się wyczekiwaniem

se morfondre (morfondu)

167

mielić

moudre (moulu)

168

umrzeć

mourir (mort)

169

poruszać

mouvoir (mû)

170

rodzić się

naître (né)

171

szkodzić

nuire (nui)

172

otrzymywać

obtenir (obtenu)

173

podarować, ofiarować

offrir (offert)

174

namaścić

oindre (oint)

175

pominąć, opuścić

omettre (omis)

176

słyszeć ; wysłuchać

ouïr (ouï)

177

otwierać

ouvrir (ouvert)

178

de participe pasać, paść się

paître (pas)

179

ukazywać się, pojawiać się

paraître (paru)

180

przebiegać, przebywać

parcourir (parcouru)

181

dokończyć, robić wykończenie, uzupełnić

parfaire (parfait)

182

wyjeżdżać

partir (parti)

183

dojść, dotrzeć do

parvenir à (parvenu)

184

malować

peindre (peint)

185

zawieszać, wieszać

pendre (pendu)

186

spostrzegać ; pobierać (np. podatki)

percevoir (perçu)

187

stracić, zgubić

perdre (perdu)

188

pozwalać

permettre (permis)

189

żałować, współczuć

plaindre (plaint)

190

skarżyć się, narzekać

se plaindre (plaint)

191

podobać się

plaire (plu)

192

padać (o deszczu)

pleuvoir (plu)

193

wschodzić, wstawać ; zakiełkować

poindre (point)

194

znieść jaja ; spłodzić

pondre (pondu)

195

ostro krytykować

pourfendre (pourfendu)

196

ścigać, dążyć do ; kontynuować

poursuivre (poursuivi)

197

mianować, zaopatrywać, obsadzić (stanowisko)

pourvoir (pourvu)

198

móc

pouvoir (pu)

199

przepowiedzieć, przewidzieć

prédire (prédit)

200

wziąć, zabrać

prendre (pris)

201

nakazać, zalecić, przepisać

prescrire (prescrit)

202

przeczuwać

pressentir (pressenti)

203

rościć sobie prawo, zamierzać ; twierdzić

prétendre (prétendu)

204

dominować, być górą, przemóc

prévaloir (prévalu)

205

uprzedzić ; zapobiec czemuś

prévenir (prévenu)

206

przewidzieć

prévoir (prévu)

207

wytwarzać

produire (produit)

208

obiecywać

promettre (promis)

209

promować, awansować ; zachęcać, pobudzać

promouvoir (promu)

210

wykluczyć, usunąć, zakazać

proscrire (proscrit)

211

pochodzić

provenir (provenu)

212

infinitif szukać

quérir (seulement)

213

obniżać, zmniejszać

rabattre (rabattu)

214

ponownie posadzić, położyć

rasseoir (rassis)

215

dopuszczać, przyjmować

réadmettre (réadmis)

216

ponownie się ukazywać

réapparaître (réapparu)

217

ponownie się nauczyć

réapprendre (réappris)

218

ponownie uderzać

rebattre (rebattu)

219

przyjmować

recevoir (reçu)

220

ponownie stawić się przed sądem

recomparaître (recomparu)

221

odprowadzać

reconduire (reconduit)

222

rozpoznawać ; stwierdzać

reconnaître (reconnu)

223

zdobywać ponownie

reconquérir (reconquis)

224

odbudować

reconstruire (reconstruit)

225

zszyć, przyszyć

recoudre (recousu)

226

uciekać się do, zastosować (jakiś środek)

recourir à qqch (recouru)

227

pokrywać (ponownie) ; obejmować

recouvrir (recouvert)

228

napisać ponownie ; przeredagować

récrire (récrit)

229

zbierać, gromadzić

recueillir (recueilli)

230

ponownie gotować ; wyżarzyć

recuire (recuit)

231

spruć ponownie, rozłożyć ponownie na części

redéfaire (redéfait)

232

ponownie zejść/znieść

redescendre (redescendu)

233

ponownie stać się

redevenir (redevenu)

234

powtórzyć ; krytykować, robić zarzuty

redire (redit)

235

ponownie położyć się spać/zasnąć

redormir (redormi)

236

zmniejszyć

réduire (réduit)

237

ponownie wybrać

réélire (réélu)

238

zrobić ponownie ; wzmocnić

refaire (refait)

239

przeciąć, przepiłować

refendre (refendu)

240

przetopić (metal) ; zmienić gruntownie

refondre (refondu)

241

ponownie zapisać/wpisać

réinscrire (réinscrit)

242

ponownie wprowadzić

réintroduire (réintroduit)

243

dołączyć, połączyć się z

rejoindre (rejoint)

244

ponownie przeczytać

relire (relu)

245

zabłysnąć, zalśnić

reluire (relui)

246

położyć, odstawić, przywracać, dostarczyć, przekazać

remettre (remis)

247

ugryźć ; na nowo zabrać się do czegoś

remordre (remordu)

248

ponownie zemleć

remoudre (remoulu)

249

de participe odradzać się

renaître (pas)

250

na nowo usypiać

rendormir (rendormi)

251

zwrócic, oddać ; wyrazić, przedstawić ; wymierzyć

rendre (rendu)

252

ponownie uchylić/rozchylić

rentrouvrir (rentrouvert)

253

nasycić, napaść

repaître (repu)

254

rozlać, rozsiewać, wydzielać, rozpowszechniać

répandre (répandu)

255

ponownie się ukazywać

reparaître (reparu)

256

odjeżdżać ponownie ; zaczynać na nowo

repartir (reparti)

257

odmalować, odnowić

repeindre (repeint)

258

zawiesić/powiesić ponownie

rependre (rependu)

259

okazywać skruchę, mieć wyrzuty sumienia

se repentir (repenti)

260

ponownie zgubić/stracić/przegrać

reperdre (reperdu)

261

ponownie padać (o deszczu)

repleuvoir (replu)

262

odpowiedzieć ; pasować do

répondre (répondu)

263

ponownie wziąć, odzyskać, odebrać ; wznowić

reprendre (repris)

264

odtwarzać, powielać

reproduire (reproduit)

265

domagać się, wymagać

requérir (requis)

266

rozstrzygnąć, rozwiązać

résoudre (résolu)

267

odczuwać, doznawać

ressentir (ressenti)

268

ponownie podać (do stołu), przydać się jeszcze

resservir (resservi)

269

ponownie wyjść, zarysować się ; wyniknąć ; odnosić się do

ressortir (ressorti)

270

przypominać sobie

se ressouvenir de (ressouvenu)

271

ograniczyć, zmniejszać

restreindre (restreint)

272

ufarbować na nowo

reteindre (reteint)

273

napiąć ponownie

retendre (retendu)

274

zatrzymać, zachować, zarezerwować, zapamiętać

retenir (retenu)

275

skręcać, wykręcać

retordre (retordu)

276

ponownie przetłumaczyć

retraduire (retraduit)

277

przepisać na nowo

retranscrire (retranscrit)

278

przekazywać dalej, retransmitować

retransmettre (retransmis)

279

odwdzięczyć się, odwzajemnić się

revaloir qqch à qqn (revalu)

280

odsprzedać

revendre (revendu)

281

przyjść ponownie, wrócić ; przypaść komuś w udziale

revenir (revenu)

282

ubrać się, pokryć, powlec, przyozdobić

revêtir (revêtu)

283

odżyć, odrodzić się ; przeżywać na nowo

revivre (revécu)

284

ponownie zobaczyć

revoir (revu)

285

śmiać się

rire (ri)

286

złamać, zerwać

rompre (rompu)

287

ponownie otwierać/rozpoczynać

rouvrir (rouvert)

288

sterczeć, wystawać

saillir (sailli)

289

usatysfakcjonować, zaspokoić

satisfaire (satisfait)

290

wiedzieć

savoir (su)

291

pomagać, przyjść z pomocą ; ochraniać

secourir (secouru)

292

uwieść, zjednać sobie, urzekać

séduire (séduit)

293

czuć, odczuwać

sentir (senti)

294

pasować, nadawać się ; wypadać (coś zrobić)

seoir (sis)

295

służyć, serwować

servir (servi)

296

wychodzić, wyjmować, wyciągać

sortir (sorti)

297

cierpieć, znosić, wytrzymywać

souffrir (souffert)

298

podporządkować ; przedłożyć, przedstawić

soumettre (soumis)

299

uśmiechnąć się

sourire (souri)

300

podpisywać ; zaprenumerować

souscrire (souscrit)

301

domyślać się

sous-entendre (sous-entendu)

302

stanowić bazę/podwalinę czegoś

sous-tendre (sous-tendu)

303

zabrać, skraść ; uchronić, ustrzec

soustraire (soustrait)

304

podpierać, wspierać, bronić ; twierdzić

soutenir (soutenu)

305

pamiętać o, przypominać sobie

se souvenir de (souvenu)

306

dopomagać, przyjść z pomocą, pokryć (zapotrzebowanie)

subvenir à (subvenu)

307

wystarczać

suffire (suffi)

308

iść za, śledzić, następować po, uczęszczać do

suivre (suivi)

309

zaskakiwać, zdumiewać

surprendre (surpris)

310

odroczyć, zawiesić

surseoir à (sursis)

311

nadejść, zjawić się (nagle, niespodziewanie)

survenir (survenu)

312

przeżyć, przecierpieć, przetrwać

survivre (survécu)

313

przerwać, wstrzymać

suspendre (suspendu)

314

milczeć, zamilknąć

se taire (tu)

315

ufarbować, zabarwić

teindre (teint)

316

napiąć, naciągnąć; wytapetować

tendre (tendu)

317

trzymać; prowadzić

tenir (tenu)

318

strzyc, przycinać

tondre (tondu)

319

skręcać, zwijać; wypaczyć

tordre (tordu)

320

tłumaczyć, wyrazić

traduire (traduit)

321

wydoić (np. krowę)

traire (trait)

322

przepisać, sporządzić kopię

transcrire (transcrit)

323

przekazać, przesłać; transmitować

transmettre (transmis)

324

ukazywać się poprzez coś, przebijać, przeświecać

transparaître (transparu)

325

zadrżeć, wzdrygnąć się

tressaillir (tressailli)

326

pokonać, zwyciężyć

vaincre (vaincu)

327

kosztować, mieć znaczenie; zasługiwać na coś

valoir (valu)

328

sprzedawać

vendre (vendu)

329

przychodzić, przyjeżdżać

venir (venu)

330

ubierać

vêtir (vêtu)

331

żyć

vivre (vécu)

332

widzieć

voir (vu)

333

chcieć

vouloir (voulu)