Participe passe PL Flashcards Preview

Francuski > Participe passe PL > Flashcards

Flashcards in Participe passe PL Deck (333)
Loading flashcards...
1

ściąć, powalić

abattre (abattu)

2

rozgrzeszyć, uwolnić od winy

absoudre (absous)

3

powstrzymać się od

s'abstenir de (abstenu)

4

abstrahować

abstraire (abstrait)

5

przybiegać

accourir (accouru)

6

(w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś

accroire (accru)

7

wzrastać, powiększać

accroître (accru)

8

przyjmować

accueillir (accueilli)

9

nabyć, kupić

acquérir (acquis)

10

przyłączyć, przydzielić

adjoindre (adjoint)

11

dopuścić, uznać, przyjąć, założyć

admettre (admis)

12

zdarzyć się

advenir (advenu)

13

zauważyć, spostrzec

apercevoir (aperçu)

14

ukazywać się, pojawiać się

apparaître (apparu)

15

należeć do

appartenir (appartenu)

16

uczyć się, dowiedzieć się

apprendre (appris)

17

zaatakować, napadać

assaillir (assailli)

18

sadzać, posadzić, założyć

asseoir (assis)

19

ujarzmić, podbić

asservir (asservi)

20

zmuszać

astreindre (astreint)

21

osiągnąć, dosięgnąć

atteindre (atteint)

22

czekać, oczekiwać

attendre (attendu)

23

mieć

avoir (eu)

24

bić, pokonać

battre (battu)

25

pić

boire (bu)

26

wrzeć, gotować się, irytować się

bouillir (bouilli)

27

de participe krzyczeć, wydzierać się

braire (pas)

28

otoczyć, opasać

ceindre (ceint)

29

upadać, opadać

choir (chu)

30

obrzezać

circoncire (circoncis)