Participe passe FR Flashcards Preview

Francuski > Participe passe FR > Flashcards

Flashcards in Participe passe FR Deck (333)
Loading flashcards...
1

abattre

abattu (ściąć, powalić)

2

absoudre

absous (rozgrzeszyć, uwolnić od winy)

3

s'abstenir de

abstenu (powstrzymać się od)

4

abstraire

abstrait (abstrahować)

5

accourir

accouru (przybiegać)

6

accroire

accru ((w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś)

7

accroître

accru (wzrastać, powiększać)

8

accueillir

accueilli (przyjmować)

9

acquérir

acquis (nabyć, kupić)

10

adjoindre

adjoint (przyłączyć, przydzielić)

11

admettre

admis (dopuścić, uznać, przyjąć, założyć)

12

advenir

advenu (zdarzyć się)

13

apercevoir

aperçu (zauważyć, spostrzec)

14

apparaître

apparu (ukazywać się, pojawiać się)

15

appartenir

appartenu (należeć do)

16

apprendre

appris (uczyć się, dowiedzieć się)

17

assaillir

assailli (zaatakować, napadać)

18

asseoir

assis (sadzać, posadzić, założyć)

19

asservir

asservi (ujarzmić, podbić)

20

astreindre

astreint (zmuszać)

21

atteindre

atteint (osiągnąć, dosięgnąć)

22

attendre

attendu (czekać, oczekiwać)

23

avoir

eu (mieć)

24

battre

battu (bić, pokonać)

25

boire

bu (pić)

26

bouillir

bouilli (wrzeć, gotować się, irytować się)

27

braire

pas (de participe krzyczeć, wydzierać się)

28

ceindre

ceint (otoczyć, opasać )

29

choir

chu (upadać, opadać)

30

circoncire

circoncis (obrzezać)