(c) election Flashcards

1
Q

(w tym kont.) możliwy, bliski

A

en vue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

zrezygnować z czegoś (na rzecz kogoś), przekazać komuś (np. władzę)

A

passer [céder] la main à qqn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

(w tym kont.) przewidywanie

A

uneprojection

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

wspólny, zespołowy

A

commun, commune

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

urna (wyborcza)

A

une urne (électorale)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

otrzymać coś

A

obtenir qqch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

głos

A

une voix

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(w tym kont.) mandat poselski

A

un siège

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

poseł

A

un député

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ustępujący

A

sortant, sortante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

(w tym kont.) mianowicie, czyli

A

soit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

sojusznik

A

un allié

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

podkreślać

A

souligner qqch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

upadek

A

unechute

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

rządzić

A

gouvernerqqch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

sam, jedyny

A

seul, seule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

zapewniać, że

A

assurer que

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

(w tym kont.) chcieć, pragnąć

A

entendre + inf.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

wyciągnąć do kogoś rękę

A

tendre la main à qqn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

partia, stronnictwo

A

un parti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

współpracować

A

collaborer avec qqn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

z mojej (twojej, jego, jej) strony; jeśli chodzi o …

A

de mon(ton, son,etc.)côté

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

uznać coś

A

reconnaître qqch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

porażka

A

unedéfaite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

bezrobocie

A

unchômage

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

cyfra

A

unchiffre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

przypominać

A

rappeler qqch

28
Q

stan

A

unétat

29
Q

odnieść (zwycięstwo, sukces)

A

remporter qqch

30
Q

jeśli chodzi o …, co do …

A

quant à

31
Q

osiągnąć, dosięgnąć

A

atteindreqqch

32
Q

próg

A

un seuil

33
Q

wybieralność

A

une éligibilité

34
Q

sierota

A

un orphelin

35
Q

(w tym kont.) kwestia, sprawa

A

une question

36
Q

ważny, wyjątkowy

A

majeur, majeure

37
Q

waga ciężka, zawodnik wagi ciężkiej

A

unpoids lourd

38
Q

poparcie

A

un soutien

39
Q

wystarczający

A

suffisant, suffisante

40
Q

surfować

A

surfer

41
Q

fala

A

une vague

42
Q

obietnica

A

une promesse

43
Q

strach

A

une peur

44
Q

~ przyznawać, udzielać

A

créditer qqn

45
Q

(w tym kont.) przewaga

A

uneavance

46
Q

zużyty

A

usé, usée

47
Q

władza

A

un pouvoir

48
Q

porzucić

A

abandonner qqn/qqch

49
Q

odwołać się do, uciec się do

A

avoir recours (à qqn, à qqch)

50
Q

nęcący, wabiący

A

alléchant, alléchante

51
Q

spełnić obietnicę (e)

A

tenir sa/ses promesse(s)

52
Q

spadek

A

unebaisse

53
Q

podatek

A

un impôt

54
Q

wiek emerytalny

A

un âge de la retraite

55
Q

podwyżka

A

uneaugmentation

56
Q

zasiłek, dodatek

A

uneallocation

57
Q

wyjaśniać

A

expliquer qqch

58
Q

brat bliźniak

A

un frère jumeau

59
Q

zabić

A

tuer qqn

60
Q

stanowisko

A

un poste

61
Q

nie przestawać

A

ne pas cesser de+ inf.

62
Q

uosabiać

A

incarner qqch

63
Q

spowodować

A

entraînerqqch

64
Q

nieuchronnie

A

inévitablement

65
Q

przeciwnik

A

unadversaire