(c) election Flashcards Preview

Francuski > (c) election > Flashcards

Flashcards in (c) election Deck (65)
Loading flashcards...
1

(w tym kont.) możliwy, bliski

en vue

2

zrezygnować z czegoś (na rzecz kogoś), przekazać komuś (np. władzę)

passer [céder] la main à qqn

3

(w tym kont.) przewidywanie

une projection

4

wspólny, zespołowy

commun, commune

5

urna (wyborcza)

une urne (électorale)

6

otrzymać coś

obtenir qqch

7

głos

une voix 

8

(w tym kont.) mandat poselski

un siège

9

poseł

un député

10

ustępujący

sortant, sortante

11

(w tym kont.) mianowicie, czyli

soit

12

sojusznik

un allié 

13

podkreślać

souligner qqch

14

upadek

une chute

15

rządzić

gouverner qqch

16

sam, jedyny

seul, seule

17

zapewniać, że

assurer que

18

(w tym kont.) chcieć, pragnąć

entendre + inf.

19

wyciągnąć do kogoś rękę

tendre la main à qqn

20

partia, stronnictwo

un parti

21

współpracować

collaborer avec qqn

22

z mojej (twojej, jego, jej) strony ; jeśli chodzi o ...

de mon (ton, son, etc.) côté

23

uznać coś

reconnaître qqch

24

porażka

une défaite

25

bezrobocie

un chômage 

26

cyfra

un chiffre

27

przypominać

rappeler qqch

28

stan

un état

29

odnieść (zwycięstwo, sukces)

remporter qqch

30

jeśli chodzi o ..., co do ...

quant à