(c) election Flashcards Preview

Francuski > (c) election > Flashcards

Flashcards in (c) election Deck (65)
Loading flashcards...
1

(w tym kont.) możliwy, bliski

en vue

2

zrezygnować z czegoś (na rzecz kogoś), przekazać komuś (np. władzę)

passer [céder] la main à qqn

3

(w tym kont.) przewidywanie

une projection

4

wspólny, zespołowy

commun, commune

5

urna (wyborcza)

une urne (électorale)

6

otrzymać coś

obtenir qqch

7

głos

une voix 

8

(w tym kont.) mandat poselski

un siège

9

poseł

un député

10

ustępujący

sortant, sortante

11

(w tym kont.) mianowicie, czyli

soit

12

sojusznik

un allié 

13

podkreślać

souligner qqch

14

upadek

une chute

15

rządzić

gouverner qqch

16

sam, jedyny

seul, seule

17

zapewniać, że

assurer que

18

(w tym kont.) chcieć, pragnąć

entendre + inf.

19

wyciągnąć do kogoś rękę

tendre la main à qqn

20

partia, stronnictwo

un parti

21

współpracować

collaborer avec qqn

22

z mojej (twojej, jego, jej) strony ; jeśli chodzi o ...

de mon (ton, son, etc.) côté

23

uznać coś

reconnaître qqch

24

porażka

une défaite

25

bezrobocie

un chômage 

26

cyfra

un chiffre

27

przypominać

rappeler qqch

28

stan

un état

29

odnieść (zwycięstwo, sukces)

remporter qqch

30

jeśli chodzi o ..., co do ...

quant à

31

osiągnąć, dosięgnąć

atteindre qqch

32

próg

un seuil

33

wybieralność

une éligibilité

34

sierota

un orphelin

35

(w tym kont.) kwestia, sprawa

une question

36

ważny, wyjątkowy

majeur, majeure

37

waga ciężka, zawodnik wagi ciężkiej

un poids lourd

38

poparcie

un soutien

39

wystarczający

suffisant, suffisante 

40

surfować

surfer

41

fala

une vague

42

obietnica

une promesse

43

strach

une peur

44

~ przyznawać, udzielać

créditer qqn

45

(w tym kont.) przewaga

une avance

46

zużyty

usé, usée

47

władza

un pouvoir

48

porzucić

abandonner qqn/qqch

49

odwołać się do, uciec się do

avoir recours (à qqn, à qqch)

50

nęcący, wabiący

alléchant, alléchante

51

spełnić obietnicę (e)

tenir sa/ses promesse(s)

52

spadek

une baisse

53

podatek

un impôt 

54

wiek emerytalny

un âge de la retraite

55

podwyżka

une augmentation

56

zasiłek, dodatek

une allocation

57

wyjaśniać

expliquer qqch 

58

brat bliźniak

un frère jumeau 

59

zabić

tuer qqn

60

stanowisko

un poste

61

nie przestawać

ne pas cesser de + inf.

62

uosabiać

incarner qqch

63

spowodować

entraîner qqch

64

nieuchronnie

inévitablement

65

przeciwnik

un adversaire