(c) jeux de societe Flashcards Preview

Francuski > (c) jeux de societe > Flashcards

Flashcards in (c) jeux de societe Deck (109)
Loading flashcards...
1

wynalazca

un inventeur

2

gra planszowa

un jeu de société

3

albo ..., albo

soit ... soit

4

człowiek nieokrzesany, ograniczony, tępy

un beauf

5

głupiec, dureń

un couillon

6

tym bardziej, że

d'autant plus ... que

7

stanowić część czegoś, być częścią czegoś

faire partie de qqch

8

(w tym kont.) opóźniony w rozwoju

attardé, -e

9

kupiec

un commercial

10

pustynia

un désert

11

zdjąć z kogoś poczucie winy

déculpabiliser qqn

12

gdy, kiedy, skoro

lorsque

13

zjawiać się, pokazywać się

pointer son nez = se présenter, se montrer, arriver

14

rynek

un marché

15

(w tym kont.) wypuszczać na rynek

sortir qqch

16

wilkołak

un loup-garou

17

przebywać, mieszkać

résider

18

(w tym kont.) wówczas

alors

19

odnieść sukces

cartonner = obtenir un succès

20

czar, urok, czary

un sortilège

21

wszędzie

partout

22

qqch wzorowany na czymś, inspirowany

inspiré, -e de qqch

23

opowieść, bajka

un conte

24

ustny, mówiony

oral [mpl : oraux], orale

25

(w tym kont.) być granym

se jouer

26

gracz

un joueur

27

niezbędny, nieodzowny

incontournable = inévitable, indispensable

28

uzupełniający nauczanie szkolne

périscolaire = qui complète l'enseignement scolaire

29

opierać się, być opornym

rechigner à

30

zaledwie

à peine

31

sprzedać się

se vendre

32

(w tym kont.) śmiałek, ryzykant

un aventurier

33

(w tym kont.) transport kolejowy

un rail

34

brać udział w

participer à qqch

35

pozwalać komuś na

permettre à qqn de + inf.

36

wolność

une liberté

37

kolega / koleżanka

un copain / une copine

38

zaraz potem, następnie

dans la foulée = immédiatement après

39

wojna

une guerre

40

owca, baran

un mouton

41

(w tym kont.) sprzedać

écouler

42

(w tym kont.) twarz, mina, wygląd

une gueule

43

zdaniem kogoś, według

de l'avis de qqn

44

być w kontakcie z kimś

côtoyer qqn = être en contact avec quelqu'un

45

niezaprzeczalnie

indiscutablement

46

czułość, tkliwość

une tendresse

47

osobistość

un personnage

48

całkowicie, w pełni

à part entière = totalement, entièrement

49

zawód, rzemiosło

un métier

50

choroba

une maladie

51

stworzyć coś

créer qqch

52

wybór

un choix

53

muzyk

un musicien

54

piosenka

une chanson

55

zabawka

un jouet

56

dzieciństwo

une enfance

57

film klasy B

un film de série B

58

komiks

une bande dessinée

59

ciężka robota, pańszczyzna

une corvée

60

domowy

ménager, ménagère

61

codzienny

quotidien, quotidienne

62

niewyczerpany

inépuisable

63

wyzwanie

un défi

64

pozostawać

rester

65

młodość

une jeunesse

66

(w tym kont.) społeczeństwo, towarzystwo

une société

67

iść/podążać za

suivre qqn/qqch

68

nieuchronnie, na pewno

forcément

69

(w tym kont.) w zależności od

selon

70

pudełko

une boite

71

w przeddzień ...

la veille de ...

72

spotkanie

une rencontre

73

zatrudnić

embaucher qqn

74

(w tym kont.) = une fonction

une casquette

75

właściciel, kierownik

un patron

76

ogłaszać, pokazywać

afficher qqch

77

około dziesięciu

une dizaine de qqch

78

asortyment

une référence = réalisation d'une entreprise, variété de produit

79

(w tym kont.) cel, zamierzenie

un objet

80

rzemiosło

un artisanat

81

= take the time to …

prendre le temps de ...

82

rysownik

un dessinateur

83

(w tym kont.) ubiegać się o coś

concourir (pour qqch)

84

jednakże

pourtant

85

mode modny, w modzie

à la mode

86

skazany na ...

condamné, -e à

87

(w tym kont.) trudny, przykry

dur, dure

88

anonimowość

un anonymat

89

(w tym kont.) podsunąć, dać do zrozumienia

glisser

90

starszy

aîné, aînée

91

grać, bawić się

jouer

92

stale, bez przerwy

en permanence

93

korzystać z

mettre à contribution

94

wbrew (czemuś)

contrairement à

95

uciążliwy, trudny, męczący

pénible

96

gdy tylko

dès que

97

grać powtórnie

rejouer

98

(w tym kont.) uważać za

trouver

99

fajny

chouette

100

wynaleźć, wymyślić

inventer qqch

101

lista gier ułożonych według wybranego tematu

une ludographie = une liste de jeux classés selon le thème choisi

102

zresztą, skądinąd

d'ailleurs

103

wiek

un âge

104

to już ... lat, jak ...

ça fait ... ans que ...

105

sam

seul, -e

106

poświęcać się (czemuś)

se consacrer à qqch

107

podpisać (np. dzieło) z jedną lub kilkoma innymi osobami

cosigner

108

wkrótce

bientôt

109

uwolnić się od

se dégager de