Participe passe PQ Flashcards Preview

Francuski > Participe passe PQ > Flashcards

Flashcards in Participe passe PQ Deck (70)
Loading flashcards...
1

paître

pas (de participe pasać, paść się)

2

de participe pasać, paść się

paître (pas)

3

paraître

paru (ukazywać się, pojawiać się)

4

ukazywać się, pojawiać się

paraître (paru)

5

parcourir

parcouru (przebiegać, przebywać)

6

przebiegać, przebywać

parcourir (parcouru)

7

parfaire

parfait (dokończyć, robić wykończenie, uzupełnić)

8

dokończyć, robić wykończenie, uzupełnić

parfaire (parfait)

9

partir

parti (wyjeżdżać)

10

wyjeżdżać

partir (parti)

11

parvenir à

parvenu (dojść, dotrzeć do)

12

dojść, dotrzeć do

parvenir à (parvenu)

13

peindre

peint (malować)

14

malować

peindre (peint)

15

pendre

pendu (zawieszać, wieszać)

16

zawieszać, wieszać

pendre (pendu)

17

percevoir

perçu (spostrzegać ; pobierać (np. podatki))

18

spostrzegać ; pobierać (np. podatki)

percevoir (perçu)

19

perdre

perdu (stracić, zgubić)

20

stracić, zgubić

perdre (perdu)

21

permettre

permis (pozwalać)

22

pozwalać

permettre (permis)

23

plaindre

plaint (żałować, współczuć)

24

żałować, współczuć

plaindre (plaint)

25

se plaindre

plaint (skarżyć się, narzekać)

26

skarżyć się, narzekać

se plaindre (plaint)

27

plaire

plu (podobać się)

28

podobać się

plaire (plu)

29

pleuvoir

plu (padać (o deszczu))

30

padać (o deszczu)

pleuvoir (plu)

31

poindre

point (wschodzić, wstawać ; zakiełkować)

32

wschodzić, wstawać ; zakiełkować

poindre (point)

33

pondre

pondu (znieść jaja ; spłodzić)

34

znieść jaja ; spłodzić

pondre (pondu)

35

pourfendre

pourfendu (ostro krytykować)

36

ostro krytykować

pourfendre (pourfendu)

37

poursuivre

poursuivi (ścigać, dążyć do ; kontynuować)

38

ścigać, dążyć do ; kontynuować

poursuivre (poursuivi)

39

pourvoir

pourvu (mianować, zaopatrywać, obsadzić (stanowisko))

40

mianować, zaopatrywać, obsadzić (stanowisko)

pourvoir (pourvu)

41

pouvoir

pu (móc)

42

móc

pouvoir (pu)

43

prédire

prédit (przepowiedzieć, przewidzieć)

44

przepowiedzieć, przewidzieć

prédire (prédit)

45

prendre

pris (wziąć, zabrać)

46

wziąć, zabrać

prendre (pris)

47

prescrire

prescrit (nakazać, zalecić, przepisać)

48

nakazać, zalecić, przepisać

prescrire (prescrit)

49

pressentir

pressenti (przeczuwać)

50

przeczuwać

pressentir (pressenti)

51

prétendre

prétendu (rościć sobie prawo, zamierzać ; twierdzić)

52

rościć sobie prawo, zamierzać ; twierdzić

prétendre (prétendu)

53

prévaloir

prévalu (dominować, być górą, przemóc)

54

dominować, być górą, przemóc

prévaloir (prévalu)

55

prévenir

prévenu (uprzedzić ; zapobiec czemuś)

56

uprzedzić ; zapobiec czemuś

prévenir (prévenu)

57

prévoir

prévu (przewidzieć)

58

przewidzieć

prévoir (prévu)

59

produire

produit (wytwarzać)

60

wytwarzać

produire (produit)

61

promettre

promis (obiecywać)

62

obiecywać

promettre (promis)

63

promouvoir

promu (promować, awansować ; zachęcać, pobudzać)

64

promować, awansować ; zachęcać, pobudzać

promouvoir (promu)

65

proscrire

proscrit (wykluczyć, usunąć, zakazać)

66

wykluczyć, usunąć, zakazać

proscrire (proscrit)

67

provenir

provenu (pochodzić)

68

pochodzić

provenir (provenu)

69

quérir

seulement (infinitif szukać)

70

infinitif szukać

quérir (seulement)