(c) Objets connectés Flashcards Preview

Francuski > (c) Objets connectés > Flashcards

Flashcards in (c) Objets connectés Deck (117):
1

Na dobre i na złe

Pour le meilleur et pour le pire

2

Czuwanie

Une veille

3

Dookoła czegoś, wokół czegoś

Autour de

4

Prowadzić

Mener qqch/qqn

5

Przynieść coś komuś

Apporter qqch à qqn

6

Naświetlenie, ujęcie

Un éclairage

7

Postrzegane przez

Vus par ...

8

Wydobyć na jaw, zwrócić na coś uwagę

Mettre un lumière

9

Dwuznaczny, niepewny, niejasny

Ambigu, ambiguë

10

Czasami

Parfois

11

Nasi współcześni

Nos contemporains

12

Przyjęcie

Une adoption

13

Obawa

Une crainte

14

Spokojny, pogodny

Serein, -e

15

Zarządzanie, kierowanie

Une gestion

16

Codzienność

Un quotidien

17

Uprościć

Simplifier qqch

18

Stracić

Perdre qqch/qqn

19

Wszechmocny

Omnipotent, -e

20

Obfitość

Une profusion

21

Znużyć / zrazić się czymś

Se lasser de qqch

22

Omówić, podsumować coś

Faire le point de qqch

23

Projektant

Un concepteur / une conceptrice

24

W, w ramach

Au sein de

25

Dostarczać

Fournir qqch

26

W pobliżu czegoś

À proximité de

27

Zwykle, zazwyczaj

Communément

28

Liczenie, obliczanie

Un calcul

29

Gateway

Une passerelle

30

Twardy

Dur, -e

31

Zatem, więc, w ten sposób

Ainsi

32

Całość

Un ensemble

33

Sieć

Un réseau

34

Wykonanie, realizacja

Une exécution

35

Określać, definiować

Définir qqch

36

Ten ostatni

Ce dernier

37

Głęboko, ściśle

Intimement

38

Być związanym z

Être lié à qqch

39

Rynek

Un marché

40

Dzięki, przy pomocy

Grâce à

41

Liczny

Nombreaux, nombreuse

42

Dane

(fpl) données

43

Pochodzący z

Issu, -e de

44

Przetwarzać

Traiter qqch

45

Blisko, przy

Proche

46

Zródło

Une source

47

Indukować, wzbudzać

Induire qqch

48

Popierać, faworyzować

Favoriser qqch

49

Używanie, posługiwanie się

Un usage

50

Rozwijać

Déployer qqch

51

Podejście

Une approche

52

Zatem, więc

Donc

53

Mieć na celu (zrobienie czegoś)

Avoir pour objectif de + inf

54

Optymalizować

Optimiser qqch

55

Wreszcie, w końcu

Enfin

56

Doborowy, zręczny, sprytny

Fin, -e

57

Umieszczenie / sprzedaż, zbyt

Un placement

58

Przetwarzanie

Une traitement

59

Produire

Générer qqch

60

W stosunku do, wobec

Au regard de

61

Przewidywanie

Une prédiction

62

Zdumiewający, niesłychany

Mirobolant, -e

63

Przeżyć coś, doświadczyć czegoś

Vivre qqch

64

Na co dzień

Au quotidien

65

= utiliser qqch (posługiwać się czymś)

se servir de qqch

66

na pewno, koniecznie

forcément

67

według, zgodnie z

selon

68

badanie, studium

une étude

69

blisko, około

près de

70

posiadacz

un possesseur

71

wywiad, badanie, ankieta

une enquête

72

ukazać, odsłonić

dévoiler qqch

73

chociaż

bien que

74

modny

à la mode

75

opanować, zalać

envahir qqch

76

sklep

un magasin

77

sprzedaż

une vente

78

w tyle za

en deçà de = en arrière de

79

przewidywanie

une prévision

80

zmierzać, prowadzić do

tendre à + inf.

81

przyszłość

un avenir

82

usiłować, próbować

tenter de + inf.

83

przyswoić sobie coś

s'approprier qqch

84

pobrać / spostrzegać

percevoir qqch

85

skojarzyć

associer qqch à/avec qqch

86

approximativement (mniej więcej, z grubsza)

dans les grandes lignes

87

nauka, lekcja (otrzymana w wyniku doświadczenia)

un enseignement

88

wyciągnąć, uzyskać

retirer qqch

89

wśród

parmi

90

oczekiwanie

une attente

91

biorąc pod uwagę

compte tenu de

92

gospodarstwo domowe

un ménage

93

potrzeba

un besoin

94

oszczędzać

économiser

95

wydawać

dépenser

96

świadczenie (usług)

une prestation

97

szukanie

une recherche

98

relacja, stosunek, zależność

un rapport

99

ściśle, dokładnie

exactement

100

użyteczność

une utilité

101

oddać komuś przysługę

rendre service à qqn

102

rzeczywiście, istotnie

en effet = en réalité, en fait

103

służyć do czegoś

servir à qqch

104

dojść do (wniosku, że ...)

en arriver à

105

rozstać się z

se séparer de qqch/de qqn

106

jeśli chodzi o

quant à

107

uzyskać czyjąś zgodę, aprobatę

(r)emporter l'adhésion de qqn

108

wysoki

élevé, -e

109

zależność

une dépendance

110

być postrzeganym jako

être perçu comme

111

strata

une perte

112

wobec, w obliczu

face à

113

hamulec, przeszkoda

un frein

114

przeszkodzić, uniemożliwiać

empêcher qqn de + inf.

115

ułatwiać

faciliter qqch

116

określać się jako

se dire + attribut l'obj.

117

sprzyjający czemuś/komuś

favorable à