Participe passe S Flashcards

1
Q

saillir

A

sailli (sterczeć, wystawać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

sterczeć, wystawać

A

saillir (sailli)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

satisfaire

A

satisfait (usatysfakcjonować, zaspokoić)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

usatysfakcjonować, zaspokoić

A

satisfaire (satisfait)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

savoir

A

su (wiedzieć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

wiedzieć

A

savoir (su)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

secourir

A

secouru (pomagać, przyjść z pomocą ; ochraniać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

pomagać, przyjść z pomocą ; ochraniać

A

secourir (secouru)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

séduire

A

séduit (uwieść, zjednać sobie, urzekać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

uwieść, zjednać sobie, urzekać

A

séduire (séduit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

sentir

A

senti (czuć, odczuwać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

czuć, odczuwać

A

sentir (senti)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

seoir

A

sis (pasować, nadawać się ; wypadać (coś zrobić))

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

pasować, nadawać się ; wypadać (coś zrobić)

A

seoir (sis)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

servir

A

servi (służyć, serwować)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

służyć, serwować

A

servir (servi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

sortir

A

sorti (wychodzić, wyjmować, wyciągać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

wychodzić, wyjmować, wyciągać

A

sortir (sorti)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

souffrir

A

souffert (cierpieć, znosić, wytrzymywać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

cierpieć, znosić, wytrzymywać

A

souffrir (souffert)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

soumettre

A

soumis (podporządkować ; przedłożyć, przedstawić)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

podporządkować ; przedłożyć, przedstawić

A

soumettre (soumis)

23
Q

sourire

A

souri (uśmiechnąć się)

24
Q

uśmiechnąć się

A

sourire (souri)

25
Q

souscrire

A

souscrit (podpisywać ; zaprenumerować)

26
Q

podpisywać ; zaprenumerować

A

souscrire (souscrit)

27
Q

sous-entendre

A

sous-entendu (domyślać się)

28
Q

domyślać się

A

sous-entendre (sous-entendu)

29
Q

sous-tendre

A

sous-tendu (stanowić bazę/podwalinę czegoś)

30
Q

stanowić bazę/podwalinę czegoś

A

sous-tendre (sous-tendu)

31
Q

soustraire

A

soustrait (zabrać, skraść ; uchronić, ustrzec)

32
Q

zabrać, skraść ; uchronić, ustrzec

A

soustraire (soustrait)

33
Q

soutenir

A

soutenu (podpierać, wspierać, bronić ; twierdzić)

34
Q

podpierać, wspierać, bronić ; twierdzić

A

soutenir (soutenu)

35
Q

se souvenir de

A

souvenu (pamiętać o, przypominać sobie )

36
Q

pamiętać o, przypominać sobie

A

se souvenir de (souvenu)

37
Q

subvenir à

A

subvenu (dopomagać, przyjść z pomocą, pokryć (zapotrzebowanie))

38
Q

dopomagać, przyjść z pomocą, pokryć (zapotrzebowanie)

A

subvenir à (subvenu)

39
Q

suffire

A

suffi (wystarczać)

40
Q

wystarczać

A

suffire (suffi)

41
Q

suivre

A

suivi (iść za, śledzić, następować po, uczęszczać do)

42
Q

iść za, śledzić, następować po, uczęszczać do

A

suivre (suivi)

43
Q

surprendre

A

surpris (zaskakiwać, zdumiewać)

44
Q

zaskakiwać, zdumiewać

A

surprendre (surpris)

45
Q

surseoir à

A

sursis (odroczyć, zawiesić)

46
Q

odroczyć, zawiesić

A

surseoir à (sursis)

47
Q

survenir

A

survenu (nadejść, zjawić się (nagle, niespodziewanie))

48
Q

nadejść, zjawić się (nagle, niespodziewanie)

A

survenir (survenu)

49
Q

survivre

A

survécu (przeżyć, przecierpieć, przetrwać)

50
Q

przeżyć, przecierpieć, przetrwać

A

survivre (survécu)

51
Q

suspendre

A

suspendu (przerwać, wstrzymać)

52
Q

przerwać, wstrzymać

A

suspendre (suspendu)

53
Q

se taire

A

tu (milczeć, zamilknąć)

54
Q

milczeć, zamilknąć

A

se taire (tu)