Participe passe V Flashcards

1
Q

vaincre

A

vaincu (pokonać, zwyciężyć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

pokonać, zwyciężyć

A

vaincre (vaincu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

valoir

A

valu (kosztować, mieć znaczenie; zasługiwać na coś)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

kosztować, mieć znaczenie; zasługiwać na coś

A

valoir (valu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

vendre

A

vendu (sprzedawać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

sprzedawać

A

vendre (vendu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

venir

A

venu (przychodzić, przyjeżdżać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

przychodzić, przyjeżdżać

A

venir (venu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vêtir

A

vêtu (ubierać)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ubierać

A

vêtir (vêtu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vivre

A

vécu (żyć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

żyć

A

vivre (vécu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

voir

A

vu (widzieć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

widzieć

A

voir (vu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

vouloir

A

voulu (chcieć)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

chcieć

A

vouloir (voulu)