Tb-k11 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k11 > Flashcards

Flashcards in Tb-k11 Deck (67):
1

kraftverk/et

anlegg som produserer elektrisitet fra vannkraft

2

kunstgjødsel/en
gjødsel

Gjødsel tilføres jorda for å gjøre den bedre,

gjødsel som er laget industrielt.

industrially produced fertilizers, fertilizer,
کود صنعتی تولید، کود

3

forbedring/en

det har skjedd mange forbedringer i helsesektoren

reform, forandring til det bedre
improvement, پیشرفت
it has happened many improvements in the health sector

4

bryte (brøt - brutt) ut

det brast for henne.
bryte ut i gråt.
i latter bryte ut i.

starte, erupt, break out,

it broke her.
break out into tears
laughter erupt in

5

streike (-et)

legge ned arbeidet, nekte å arbeide
strike, اعتصاب

6

nederlag/et

hæren led nederlag

beseiret hæren

tap, fiasko,
defeat, شکست
Army defeated

som beseiret hæren, مانند ارتش شکست خورده

7

oppstå (oppsto - oppstått)

det oppstod kø foran inngangen
skikken må ha oppstått i oldtiden

begynne, bli til, danne
occur, رخ می دهد
there was a queue at the entrance
custom must have originated in ancient times

8

selvbevissthet/en

selvsikkerhet, tro på seg selv
self-consciousness, خود آگاهی

9

borger/en

Adelén, Borger, Arbeider klasse

person som tilhører en høyere klasse enn arbeideren
The nobility, Borger, Working Class

10

oppheve (-et)

opphev en lov, en kontrakt.
støtteordningen skal opphevs.

gjøre slutt på ,
repeal, لغو
Suspend a law, a contract... . تعلیق قانون، قرارداد
subsidy be repealed یارانه لغو شود

11

tendens/en

bilen har en trend til å trekke mot høyre

en bok med sterk sosial trrend

utvikling i en bestemt retning, گرایش

the car has a trend to pull to the right.
این خودرو به سمت راست می کشه - مشکل فنی
a book with strong social trend, یک کتاب با گرایش اجتماعی قوی

12

fascisme/n

autoritær, nasjonalistisk bevegelse

13

nasjonalsosialisme/n

nazisme, antidemokratisk, antisemittisk bevegelse
ناسیونال سوسیالیسم

14

forsvar/et

forsvarssystem

militært vern, militær beskyttelse, دفاع

defence system

15

utrope (-te) seg til

erklære seg som,
proclaim themselves to, اعلام خودگردانی کردن

16

omgang/en

laget vant første omgang.
presidenten ble valgt i annen omgang.
gi noen en omgang juling.

Runde of a game,half of a game

team won the first place. مقام اول رسیدن
president was elected in the second round. دور دوم
give someone a beating treatment. کتک زدن

17

undergrunnsgruppe/n el. -a

gruppe som driver med hemmelig, illegalt arbeid mot myndighetene

18

sabotasje/n:

ødeleggelse av installasjon og lignende, خرابکاری

19

illegal

ulovlig

20

ulydighet

når man nekter å adlyde

sivil ulydighet
når man nekter å adlyde myndighetene som del av en politisk kamp,

disobedience, نافرمانی

when one refuses to obey

civil disobedience, نافرمانی مدنی

21

makthaver/en

myndighet, ruling power, حکمران

den som har makt

22

kapitulere (-te)

overgi seg til fienden (på visse vilkår)

kapitulere mot naturkreftene.

overgi seg , capitulate, تسلیم شدن
surrender to the enemy (under certain conditions)

capitulate against the force of nature.

23

gå ut over

ramme, skade

24

slepe (-te)

dra

25

forbipasserende

person som går forbi

26

henrette (-et)

drepe person som er døm t ti I døden

27

hevnaksjon/en

aksjon som gjøres for å få hevn eller revansj

28

hamre (-et)

slå, banke

29

hugge (-de)

slå

30

tusener

mange tusen

31

steil

sta, trassig

32

naken tross

tydelig opposisjon eller motstand

33

kue (-et)

undertrykke

34

samhold/et

enhet mellom folk

35

rasjoneringskort/et

kort som man må vise fram for å få kjøpt visse varer

36

de har godt av det

det er bra for dem

37

har det ikke så fett

mangler mye, har dårlig økonomi

38

stifte (-et) familie

gifte seg og få barn

39

tvi lsomt

usikkert

40

kompromissvennlig politikk

enighet om at alle politiske partier gir litt

41

gjenreise (-te)

bygge opp igjen

42

velferd/en

trygghet med hensyn til sosiale goder

43

sørge (-et) for

passe på

44

forventning/en

håp

45

stille (-te) krav

kreve, forlange noe

46

mobilitet/en

evne til å flytte

47

bo spredt

ikke bo samlet, bo langt fra hverandre

48

være i ferd med

holde på

49

forskjellene jevner seg ut

forskjellene blir mer og mer borte

50

trend/en

tendens, moteriktig ide

51

tilgang på

tilførsel av, mulighet til å få tak i

52

aluminium/en el. -et

sølvhvitt, metallisk gfllnnstoff

53

vassdrag/et

samling av elver og innsjøer som har felles utløp

54

oppdrettsanlegg/et

stort basseng i havet med småfisk som blir matet

55

bearbeide (-et)

arbeide (videre) med

56

råvare/n

vare som er råstoff, som ikke er bearbeidet

57

aksje/n

skriftlig bevis på andel i et aksjeselskap

58

obligasjon/en

gjeldsbevis, bevis på at man har lånt ut penger

59

hensikt/en

ha vonde, redelige hensikter /
jeg kom hit i en bestemt hensikt /
ha til hensikt skulle tjene til, ha som formål

plan, formål, intensjon
purpose,
have evil / honest intentions /
I came here for a purpose /
intend to serve to, have the purpose

60

er over

er slutt

61

tjenesteytende sektor

servicenæring

62

som inngår i

som er en del av

63

programvare/n

datamaskinprogrammer med instruksjonsmateriale, software

64

intensjon/en

hensikt, tanke, plan

65

drastisk

veldig mye

66

forbund

Association

67

hensikten helliger middelet

intent justifies the means