Tb-k6 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k6 > Flashcards

Flashcards in Tb-k6 Deck (120):
1

tvungen

obligatorisk,

compulsory, mandatory, Forced

2

en viss del

en bestemt del,

a certain part

3

svangerskapet

graviditet,

pregnancy

4

den enkelte

hver, hver enkelt,

each, each individual

5

utgifte

kostnad,

6

føre til

resultere I,

cause

7

medføre

føre til,

leads to

8

ha behov for

trengte

9

noe over enn

litt, mer enn,

slightly over than

10

få tak i

skaffe,

obtain, get,

11

hver ov oss

each of us

12

ifølge

according to

13

myndighetene

authorities

14

oljeformuen

oil wealth,
oil asset

15

helsevesenet

health care,

health care system

16

rehabilitering

rehabilitation,

توانبخشی,

17

dekke,

dekke utgifter til medisinsk

Cover,

cover the cost of medical

18

årsverk

FTEs,
It is the amount of work performed by an average worker during one year, respectively.

نفر ساعت در سال

19

prognosene

prognosene,

forecasts, پیش بینی

20

bemanningen

staffing, نیروی انسانی

21

at stadig prosentvise

øke, stige

increasing percentage, درصد افزایش

22

gå inn for

satser på,

invest on, beting on

23

satse på

gå inn for,

invest on, beting on

24

likestillingen

equality

25

bekymre seg

worry, worrying

26

fordoblet

doubled

100 percent øke

27

sliter seg ut

eksos,

worn out, exhausts

28

drikke opp,

drikke opp kaffen

drink up

29

lese ut

read out

30

holder ut

hold out,

endure

31

tåle

endure,

tolerate, withstand

32

ga opp

gave up

33

brukt opp

used up,

exhusts a resource

34

sluppet opp,

de har sluppet opp for penger.

run out, released,

they have run out of money.

35

regnet ut

calculated

36

si opp,

de kan ikke si opp noen ansatte.

terminate,

they can not terminate any employees. speak up,

37

skrev ut

print out

38

fylle ut,

fylle ut et skjema.

filling out,

fill out a form

39

foreskrevet

prescribed, doctor's order

40

de som er syke

those who are sick,

41

de som ikke arbeider

those who not working

42

hvile

rest,

standby

43

folketrygden

National Insurance

44

dekke

cover

45

dekke utgifter

covering the costs

46

utfordring

challenge

47

egenandel/ en

det man betaler selv

48

jo,

jeg er jo veldig opptat

som du viet,

as you know I'm very busy…

49

vel,

han røyker vel ikke?

retorisk spørsmål -

veldig ofte røyker han.

50

forsterkende

reinforcing, amplifying

51

da,

han røyker da ikke!

forsterkende,

he does not smoke! (I am sure of it)

52

begripe

comprehend, forstå

53

for min del

for meg, etter min mening,

for my part, my share

54

formynderstat /en

stat som regulerer mye av innbyggernes liv

55

snakke om …!

talking about …! expression of indignation

56

så vidt jeg skjønner,

uttrykk

etter hva jeg forstår,

as far as i know

57

subsidiere - (te)

støtte økonomisk,

58

avgift/en

penger til staten

59

sykmelde - (te)

melde fra til arbeidsgiver om sykdom

60

lønne (et el. -te) seg

gi økonomisk fordel

61

ektefelle/n

mann, kvinn man er gift med

62

paramedic/en

ambulansearbeider med spesialisering

63

forsikre (-et)

inngå avtale om forsikring

64

forsikering/en

en ording der man får sikkerhet mot en viss betaling

65

sørge (-et) for

to ansvar for

66

trengs (trengtes)

behøves, må være der

67

ernæring/en

kosthold, mat og drikke

تغذیه

68

spedbarn/ et

infant, barn fra 0 til 1 år

نوزادان

69

lidelse/n

plage, skydom,

disorders اختلال

70

nøle (-te)

tvil-tvile ,

hesitation

71

være lite villig til

ikke ønske,

be unwilling to

72

finne (fant - funnet) ut

oppdage, erfare ,

find out, figure out, learn

73

allmennpraktiserende lege

lege som behandler sykdom generelt,

ikke spesialist

74

inngå avtale

få et forpliktende samarbeid

75

skolemedisin/en

legenbehandling basert på vitenskap

76

henge (hang - hengt) sammen med

ha forbindelse med,

be associated with, connectrd with

77

kronisk

langvarig, uhelbredelig

علاج ناپذیر مزمن

78

dilemma/et

vanskelig valg

79

behandlingsformer

therapies,

روش های درمانی

80

akupunktur

en gammel kinesisk metodde som går ut på å stikke nåler i bestemte punkter på kroppen.

81

blodomløp

blood flow

82

vein

vene, blodåre

83

hjerteslag /et

heartbeat

84

puls

puls,

نبض

85

paralysis

lammelse,

فلج

86

hjerneslag

brain stroke,

سکته مغزی

87

hjerte slag

heart stroke

88

fytoterapi

Phytotherapy

طب گیاهی

89

Healing

Healing,

انرژی درمانی

90

soneterapi

reflexology,

رفلکسولوژی

91

betennelse

inflammation,
arthritis

تورم، امراض مفصلی

92

Alle Man nøl med å ta kontakt med lege

all the man hesitate to contact with doctor

93

avtale

agreement, contract

94

å forebygge,

det er bedre å forebygge enn å reparere

hindere, å forhindre,

It is better to prevent than to cure

95

disponert for

predisposed,

مستعد

96

bryter ut

break out,

شیوع پیدا کردن

97

dreier (-de) seg om

ha å gjøre med, gjelde, habdler seg,

revolves,

98

sjekke opp

Examination,

معاینه

99

gen/et el. -en

arveanlegg,

gene, ژن

100

arvemateriale /t

det som ligger i kromosomene

101

være disponert for

være utsatt for,
ha risiko for
در معرض ... قرارداشتن

102

etisk

moralsk

103

livsstil/ en

måte å leve på

104

risiko/ en

fare, (negativ) sjanse

105

abort/ en

avbrudd av svangerskap

106

innvilge (-et)

godkjenne

107

få påvist

få beskjed om,

get diagnosed

108

arveanlegg/ et

muligheter som ligger i kromosomene

بار ژنتيك

109

foster/ et

barn i morens mage,

fetus, جنین

110

syndrom/ et

samling av symptomer, syndrome,

111

skeptisk

kritisk, tvil

112

sortering/ en

det å skille mellom ulike salg,

sorting, مرتب سازی

113

toleranse/ n

aksept, forståelse,

tolerance, تحمل, مدارا

114

funksjonshemning/ en

handikap, redusert, funksjon

115

det som er rike

those who are rich, the reach(people)

116

det som er syke

those who are sick

117

det som ikke arbeider

those who doesn't work

118

skjønnhet

Beauty

119

Å egne seg

Å passe til,

جور در آمدن

120

forutsi

Predict

پيش بيني