Tb-k12 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k12 > Flashcards

Flashcards in Tb-k12 Deck (57):
1

menneskerettighetserklæring/en

internasjonal avtale om de rettigheter som individet har

2

de ser ut til å mene ...

det virker som om de mener ...

3

et gode

en positiv sak

4

arbeidsledig

uten arbeid selv om man søker

5

tilstrekkelig

nok
sufficient

6

grue (-et el. -dde) seg til

være bekymret for noe i framtida

7

pensjonist/en

en som får pensjon etter å ha sluttet i arbeid

8

fastslå (fastslo - fastslått)

konstatere, bestemme
determine

9

masete

strevsom, urolig
fussy, داد و بیداد کن

10

liksom

på en måte

somehow

11

det ble til det

slik ble det, det ble resultatet

12

angre (-et)

ønske noe ugjort
Undo, خنثی کردن

13

komme til:

trekke en konklusjon, finne ut
draw a conclusion

14

få både i pose og sekk

få flere goder som vanskelig kan kombineres

15

ha mindre å rutte med

kunne bruke mindre penger

16

hektisk

travel, masete

17

trappe (-et) ned

redusere

18

nyte (nøt - nytt)

glede seg over, sette pris på

19

delta (deltok - deltatt)

være med

20

på lik linje med

på samme måte som

21

ikke desto mindre

likevel, til tross for det

22

kampanje/n

aksjon, tiltak

23

ambisjon/en

drøm, mål, aspirasjon

24

enkelte

noen

25

frivillig

av fri vi lje, uten tvang

26

likestillingsombud/et

offentlig ansatt person som skal arbeide mot diskriminering

27

tiltak/et

initiativ

28

skyldes (skyldtes)

skje på grunn av

29

sysselsetting/en

ansettelse i arbeidsliv

employment

30

arbeidsledighet/en

arbeidsløshet, andel uten arbeid

unemployment

31

arbeidskraft/en

arbeidstakere
manpower, labor, نیروی کار

32

stå i forhold til

passe til, henge sammen med
proportionate ، مناسب

33

tilfredsstillende

satisfactory, رضایتبخش

34

bransje/n

gren, del av næringslivet
industry, صنعت

35

forventning/en

expectation, انتظار

36

finne seg tiI rette

trives, tiI passe seg

37

lengte (-et) hjem

ønske at man var hjemme

38

utdrag/et

fragment, del
excerpt, گلچین کردن

39

falskhet/en

uærlighet
falsity, کذب

40

fagforening/en

union, اتحادیه

41

forhandling/en

drøfting, det å konferere for å komme fram til en avtale
negotiation, مذاکره

42

avtale/n

kontrakt, noe man er blitt enige om
appointment, ,انتصاب

43

stort sett

for det meste
substantially, قابل ملاحظه ای

44

tillitsvalgt

valgt representant
representative, نماینده

45

drøfte (-et)

diskutere, بحث

46

angå (angikk - angått)

gjelde, være aktuell for, در حدود

47

landsomfattende

som dekker hele landet,
nationwide, در سرتاسر کشور

48

forhandle (-et)

drøfte, arbeide for å komme fram til en avtale
negotiate

49

hovedoppgjør/et

de viktigste, sentrale forhandlingene
main settlement, حل و فصل اصلی

50

få øynene opp for

innse, forstå
become aware of, آگاه شدن از

51

tilsi (tilsa - tilsagt)

innebære, tyde på
imply, این مفهوم را میرسانند

52

intensivere (-te)

styrke, øke

53

skolering/en

opplæring

54

rekruttering/en

det å få tak i nye folk
recruitment, استخدام

55

tillitsverv/et

valgt stilling
honorary, افتخاری

56

påfallende

merkelig, underlig
striking, قابل توجه

57

fronte (-et)

kjempe for, gå i spissen for
fronted