Tb-k2 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k2 > Flashcards

Flashcards in Tb-k2 Deck (112):
1

Avgjørende

spille en avgjørende rolle
en avgjørende faktor

Viktigste
Essential, ضروري
play a crucial role
a crucial factor

2

Naiv

ha en naiv tro på noe
være naiv som et barn

Barnslig, Lett å lure
Naive, easily lured آدم ساده، كسي كه راحت گول مي خورد
have a naive faith in something
be naive as a child

3

Einstøing ,en


han har alltid vært en einstøing.

Person som holder seg for seg selv
Loner درونگرا

He has always been a loner.

3

Å få tak i

Å få tak i hva dette ...... er.

To Get, to obtain

To understand what this ..... Is
درك كردن ، گرفتن

4

Egentlig

i ordets egentlige betydning

Faktisk,
Really, واقعا
in the strict sense

6

Selvopptatt

opptatt av seg selv

self-centered, self-absorbed, wrapped up in oneself,
narcissistic, self-obsessed. درونگرا، خودنگر

7

I det siste

området har vært utsatt for sterke skjelv i det siste

Lately , اخيرا

area has been subjected to strong earthquakes in the past

8

Ironisk

være bitende ironisk
en ironisk kommentar
et ironisk smil

med bruk av ironi, som er preget av ironi
Ironic, كنايه آميز، طعنه آميز
be ironic
an ironic comment
an ironic smile

9

Beskrive

Describe, توصيف كردن، شرح دادن

10

Jovial

en jovial kar

gemyttlig, hyggelig, Person med lyst og lett humør.
Jovial, خوشگذران
a jovial guy, یک پسر عیاش

10

Stemmer

Radioprogramet bedt lytterne om å stemme på slike symboler.

Voting, selecting
انتخاب كردن، راي دادن،

11

Nøyaktig

oppgi nøyaktig adresse
en nøyaktig etterligning
det er nøyaktig hva jeg mener også
være nøyaktig i arbeidet sitt
nøyaktige undersøkelser

korrekt, nettopp, presis, akkurat
Precise, exact, دقيق
provide exact address
an exact imitation
That is exactly what I think too
be accurate in their work
accurate surveys

13

Virkeligheten

sannhet, erfaring,fakta
reality,fact,truth

bli til virkelighet become a reality,
come true (gå i oppfyllelse),
en historie fra virkeligheten a true story

14

Oppfattet (-et)

Forstå, tolke,

Perceived
،تفسیر، درك، برداشت

15

Hardingfele\n el. -a

spesiell norsk fiolintype med fire (el. fem) understrenger som har kortere hals og klinger noe høyere enn en vanlig fiolin

Special Type of Violin, (Norwegian Violin)

16

amorøs -t, -e

lidenskapelig, forelsket, erotisk
عاشقانه،

17

dugnad

felles gratis innsats for å gjøre et arbeid.


Volunteers (flertall),

18

frivillig

av egen vilje, selvvalgt, godvillig, valgfri


Volunteer

19

døgn (-et)

tidsrom på én dag og én natt, 24 timer

a day, 24 hours

20

særtrekk (-et)

karakteristisk trekk,

Characteristic

21

påvirke (-et)

influere,

la seg påvirke av noe / være påvirke av

22

oppføre (-te) seg

oppføre seg som en gentleman.

Vise seg, opptre,

behave
behave like a gentleman

23

den avdøde

Personen som er død,
Den avdøde Nelson Mandela.

deceased,
The late Nelson Mandela.

24

oppfordre (-et)

medlemmene oppfordret lederen til å ta gjenvalg.

be, oppmuntre.

Urged, asked,
members urged the leader to be re-elected.
درخواست کردن،اصرارکردن

25

gi (ga - gitt) uttrykk for

fortelle om, vise fram,

Share, Give, Present, Donate,

26

oppførsel-(en)

vise god oppførsel

måte å være på, måte å opptre på, opptreden

show good behavior
behavior

27

ha dårlig samvittighet

ha dårlig indre følelse, følte at man har gjort noe galt.

feeling guilty

28

vedkommende, subst.

(presens partisipp av vedkomme)

Person som nettopp er nevnt, som det gjelder,

competent
شایسته، صالح

29

når det gjelder

når det gjelder litteratur hun leser alt mulig.

Hvis du godtar når det gjelder kontrakten.

når vi snakker om, vilkårene,
when it comes to
When it comes to literature she reads everything.
terms,
if you accept terms of the contract.

30

nøye (-de) seg med

Han nøyde seg med at gode nyheter

være fornøyd med,
be content with,
he contented himself with that good news.

31

omhyggelig

meticulously,carefully, thoroughly

32

slå (slo - slått) av en prat

ha en liten samtale med noe.

Chat

33

homogen

ensartet, like hverandre.
uniform, similar to each other.
homogeneous,
همگن

34

regional

som angår et bestemt område eller distrikt

regional, district,

35

holde (holdt - holdt) på

bevare, forsette å bruke, stå på
hold on, stay on,

36

myte -n

oppdiktet fortelling(som man likevel kan tro litt på)

fictional narrative (which you still can not believe)
myth

37

om lag

Cirka,

about, approximately, around, about enough,

38

sette (satte - satt) sitt preg på

de sette sitt preg på denne kunst

karakterisere, er med karakterisere.

leave their mark on.

39

være motstander av

være motstander av regjeringens subsidiepolitikk

være uenig i (at det bør være slik)

be opposed to the government's subsidy policy

40

være tilhenger av,

jeg er tilhenger av ytringsfriheten.

være enig i,
be supporter of
I am a supporter of freedome of speech.

41

ta (tok - tatt) som bevis

se som et bevis
take as evidence, see as proof

42

bevis

et avgjørende bevis

Evidence, Proof

a conclusive proof,

43

forene (-te)

med forente anstrengelser

smelte sammen, kombinere
Merge, combining
with joint efforts

44

samlende

nasjonale festivaler samlende folk

unifying

national festivals unifying people

45

livrett - en

favrittmat, favorite dish,

46

til hverdags

om \ i hverdagen
in everyday life

47

motebilde \t

grønt dominerer motebildet i høst,

klesmotene
fashion
green dominate the fashion scene this fall,

48

innrede (-et)

et innrede leilighet

møblere
furnish
a furnished apartment

49

være spredt

bo langt fra hverandre

50

fjellvidde \n el. -a

setra er på fjellvidde

flatt og åpent fjellområde,
mountain plateau
فلات کوه

51

mindreverdig

slavene betraktet som mindreverdig.
kjenne seg mindreverdig / et mindreverdig kosthold

mindre verdifull, underlegen
slaves considered inferior.
feel worthless / an inferior diet
less valuable, inferior, unequal

52

utestengt

ekskludert
banned, excluded, suspended

53

erstatning \ en # Uerstattelige

kompensasjon

compensation, claime, replacement

Ireplaceable

54

lav selvfølelse

følelse av at man ikke er verdt noe.
feeling that one is not worth anything
low self-esteem

55

bli assimilert

bli lik, bli sammensmeltet med

be assimilated
جذب شدن

56

gå (gikk - gått) inn for

arbeide for

provide for

57

demning / en

hinder som regulerer vannet

dam, سد
obstacle which regulates water

58

miljøvernforkjemper /en

Person som kjemper for at miljøet ikke skal ødelegges.
environmentalist

59

lenke (-et) seg sammen

binde seg fast til hverandre
Link together
bond securely to each other

60

angå (angikk - angått)

gjelde for, ha betydning for, vedrører

about,regarding,relates, applicable
apply, having significance for

61

konsultere

konsultere lege, konsultere advokat

spørre (fagmann) til råds, be om råd

consult a doctor, consult a lawyer

62

myndighet /en

opptre, tale med myndighet /
ha myndighet til å gjøre noe /
hvem har den avgjørende

autoritet,makt
authority, power
speak with authority /
have the authority to do something /
who has the decisive ...

63

samemanntall

same manntall

offentlig liste med navn på personer som er samer.

عريضه نويسي كه به امضا افراد بسياري برسد.

64

stå fram som same

fortelle at man er same
stand as same - برابري همه

65

salme /n

religiøs sang
psalm, hymn - زمزمه ها

66

fylle (-te)

gjøre full, gjøre hel
fill, make full

67

artist /en

kunstner i musikk

68

gå nye veier

prøve noe nytt
new paths

69

talsmann /en

advocate, representant

representative

70

gjenvinne (gjenvant - gjenvunnet)

gjenvinne balansen, fatningen, roen
gjenvinne søppel

vinne eller få tilbake
regain
regain balance, composure, serenity
recycle garbage

71

Berømt

Gustavo vigalan er den mest kjente skulptur.
Gustav vigeland er berømt i vest for sin flotte statuene.

godt kjent, Famous
berømte = unequaled
Gustavo vigalan is the most famous sculptor.
Gustav Vigeland's famous in the west for its great statues.

72

Forvirre

denne bruksanvisningen virker svært forvirrende.

Confuse

this manual seems very confusing.

73

tilhør,(v)

Dette er ikke min, dette tilhører til noen andre.

belong,

this is not mine, this belongs to someone else.

74

felles

Common, shared

75

vane, (n)

habits

76

den norsk væremåten

Norwegian style,
the Norwegian way be,

77

stort sett

mostly, generally, largely, mainly

غالبا

78

typisk nordlendingen

typical Nordlanders
typical Northener

79

gjestfri

hospitable, welcoming, مهمان نواز

80

Personbetegnelser

Person Indications
Describes a person

81

aksjemegler

stockbroker

82

Vister

spøk, jokes

83

forby

forbid, Prohibit, ban

84

sur

Trist # blid,
Angry # cheerful, gentel

85

tillate

allow, permit

86

tilhenger

supporter, fan

87

opprinnelig

Han er Amerikansk men han er opprinnelig fra Frankrike.

originally

88

holdninger

attitudes, beliefs, اعتقادات

89

impulser

impulses,
انگیزه

90

løse

solve, loose, resolve

91

narr hverandre

mock each other, make fun of each other

92

ubåt

submarine

93

støtende

offensive

94

bli regnet som

bli ansett som
be considered as

95

sette opp

sette opp et telt

reise,
setting up
setting up a tent

96

som vedrører

angår ,som gjelder
affecting. موثر بر

97

angår

angår for min del
hva angår det meg?

som vedrører, som gjelder
concerns
As for my part
what is that to me?

98

fornorske

Norwegianize,

99

Kursiv

italics,
کج

100

selv om

although

101

et referat

en kortere utgave av teksten der bare hovedinnholdet, det vil si viktigste momentene, står igjen.
minutes, shorter version of the text with important parts.

102

i tilleg

In addition , plus

103

Råd

Advice

104

Sivil ulydighet

civil disobedience

105

Ha Betydning for

Having importance for

Importance for, معني داشتن ، اهميت داشتن

106

Oppholdsvær

Uten-nedbør

107

preget av

spillet var preget av upresise alveringer

characterized by

the game was characterized by imprecise passes.

108

peke på

pointing, اشاره

109

dermed - altså

thus, پس

110

nekter

på sørlandet nekter å server alkohol hjemme.
nekter å servere alkohol til tenåringer.

refuse

south of Norway refuses to server alcohol home.
refuse to serve alcohol to teenagers.

111

Du må fortsette arbeidet med å gjøre vårt mål virkelighet.

Jeg må fortsette mine anstrengelser for å gjøre min drøm virkelighet.

you must continue our efforts to make our goal reality.

I must continue my efforts to make my dream reality.

112

Nøyaktig vurdering

Accurate assessment