Tb-k10 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k10 > Flashcards

Flashcards in Tb-k10 Deck (107):
1

gjennomgå (gjennomgikk - gjennomgått)

hun har gjennomgått mye i livet
gjennomgå en artikkel
gjennomgå sikkerhetsrutinene

gjennomleve, erfare

undergo, reviewing, دچار شدن - متحمل شدن
she has gone through a lot in life
reviewing an article
review the security procedures

2

berøre (-te)

mange berøres av hva skjedd
det er forbudt å berøre

angå, virke inn på, få konsekvenser for,
touching, تاثیر گذار

many touched by what happened
It is forbidden to touch the pictures

3

fjøs/et

hus der dyrene bor,
barn

4

forsørge (-et) noen

forsørg familien sin
forsørg seg selv

gi noen det de trenger av mat, klær osv.

provide some, support some,
provide for his family / support themselves

5

omsorgsfull

en kjærlig og omsorgsfull mor

kjærlig, som passer godt på andre
caring, مراقبت
a loving and caring mother

6

avgjørelse/n

stå foran en viktig avgjørelse /
en vanskelig avgjørelse /
treffe en avgjørelse /
sende saken til styret til avgjørelse /

bestemmelse
decision , تصمیم
stand before an important decision /
a difficult decision /
take a decision /
send the case to the Board for decision

7

erklære (-te)

erklære et land krig /
erklære sin uavhengighet /
bli erklært sinnssyk, ugyldig

uttale, si klart fra

declare a land war /
declare their independence /
being declared insane, invalid

8

gå an

hele arrangementet gikk an

være mulig
be possible

whole event was possible

9

utgi (utga - utgitt)

hun ønsker å utgir en diktsamling

publisere

she wants to publishes a book of poems

10

skandaløs

arbeidsforholdene ved bedriften var skandaløse

skammelig, forargelig, پرجنجال,افتضاح امیز

working conditions at the company was scandalous

11

vende (-te) seg bort fra

holde seg unna, snu ryggen til
turn away from

12

dristig

en dristig bilfører / en dristig plan / en dristig påstand /
resultatet oversteg mine dristigste forhåpninger mine mest optimistiske forhåpninger

modig
bold, brave
a bold motorist / a bold plan / a bold assertion
results exceeded my boldest hopes my most optimistic hopes

13

anklage (-de el. -et)

sette under anklage /
anklagen lød på forsettlig drap

bebreide, kritisere
accusation
put under accusation /
The charge was murder

14

begjær/et

maktbegjær, pengebegjær /
sanseløst begjær / begjær etter ære

lyst, sterk (erotisk) lengsel
lust, desires, شهوت
thirst for power, lust for money /
senseless desires / lust for glory
شهوت قدرت، شهوت برای پول / میل بی معنی / شهوت شکوه

15

erfaren

rutinert, som har erfaring
experienced

16

erfaring/en

kunnskap om livet (her: spesielt på det seksuelle området)

17

motvilje/n

antipati,
reluctance, بی میلی

18

sannferdig

sannferdig # Løgn

sann, ekte
truthful, راستگو

19

prostituere (-te) seg

selge seg, ta seg betalt for seksuelle tjenester

20

tjene til livets opphold

tjene nok til mat, klær osv.
earn a living

21

verk/et

litterært arbeid (roman, drama, diktsamling),

آثار

22

nød/en

stor fattigdom
distress, پریشانی

23

slit/et

hardt arbeid, رنج

24

trøst/en

støtte, oppmuntring
comfort, راحت

25

nådeløs

uten barmhjertighet
ruthless, ظالم

26

knekke (knakk - knek(ke)t) sammen

gi opp, ikke orke mer, bryte sammen
collapsing, سقوط

27

bli regnet som

bli sett på som

28

lensmann/en

lokal politimann

29

bli klar over

forstå

30

hefte/t

blad eller liten bok som ikke er innbundet

31

nå (nådde - nådd) målet

komme eller arbeide seg dit man ønsker

32

erfare (-te)

oppleve

33

forlag/et

firma som utgir bøker

34

ytterklær

klær man har på seg når man er ute

35

pantelåner/en

person som låner ut penger og får ting eller klær som garanti

36

forunderlig

merkelig

37

forlate (forlot - forlatt)

gå bort fra

38

få merker av

få psykiske eller fysiske skader av

39

skeptisk

tvilende, kritisk

40

skille (-te) seg fra

være annerledes enn

41

handling/en

det som skjer i en bok eller en film

42

brennende

veldig sterk, سوزش

43

rastløs

urolig
restless

44

landstryker/en

vagabond, person som reiser omkring uten fast adresse

45

hyllest

uttrykk for beundring,
tribute, احترام

46

sammensatt

dømme sammensatt
Dommen er en sammensatt oppgave

kompleks
composed, مرکب
مجتمع قاضی
judgment is a complex task

47

være fascinert av

jeg er fascinert av kompleks univers

være betatt, fengslet, opptatt av

be fascinated by,

48

lokke (-et)

overtale, friste
طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود

49

oppfinnelse/n

noe nytt som er laget, en ny praktisk løsning

50

knytte (-et) bånd til

holde kontakt med, utvikle vennskap med

51

bli stilt for retten

møte for en domstol

52

landssvik/et

forræderi mot landet

53

døv

som ikke kan høre

54

synspunkt/et

mening, standpunkt, oppfatning

55

løverøst/en

dyp, kraftig stemme, stemme som en løve

56

Hvor været er lyst og herlig!

Så lyst og fint været er!

57

more (-et) seg

ha det morsomt

58

imøtekomme (imøtekom - imøtekommet)

gå med på, oppfylle

59

den er blitt meg for trang

den er blitt for trang for meg
it has been my desire for

60

trykke (-te)

klemme, presse
pressing, فشار

61

la den gjøre større

la noen (f.eks. en gullsmed) utvide den
let it do more

62

hviske (-et)

snakke med veldig lav stemme
wisper, نجوا

63

la (lot - latt) det være

ikke gjøre det,

64

det haster ikke

det er ikke nødvendig å skynde seg
not urgent, ضرورت ندارد

65

forlegge (forla - forlagt) noe

legge noe bort uten å finne det igjen
misplace something، جا گذاشتن

66

Er du sint derfor?

Er du sint på grunn av det?

67

atter igjen

enda en gang tilbake
time and again, دوباره

68

på gamle tomter

på steder man kjenner fra før
the old homestead, محل (خانه) قدیمی

69

vandre (-et)

spasere, gå, سرگردان

70

komme meg i møte

komme mot meg

71

hun ropte lang vei

hun ropte mens hun sto langt borte

72

forlatt

han har forlatt huset

ensom, alene tilbake
left,
he has left the house

73

rommelig

stor
spacious, وسیع

74

oppvekst/en

tid da man vokser opp, barne- og ungdomsår

75

sinnssykdom/men

alvorlig sinnslidelse, galskap, psykose

76

stå vakt

passe på, holde vakt

77

vugge/n el. -a

babyvuggen

babyseng som kan bevege seg fra side til side
cradle, گهواره
baby crib تخت بچه نوزاد

78

aften/en

Aften bladet

kveld
evening,
Evening newspaper

79

sinnsstemning/en:

være i en god sinnsstemning

stemning eller humør man er i
mood,
be in a good mood

80

fremstille (-te):

framstille

lage,
produce

manufacture

81

pubertet/en

overgangen fra barn til kjønnsmoden alder,

puberty, adolescence بلوغ

82

flørte (-et)

flørte vilt /
hun flørter med alle

kurtisere,
flirt, لاس زدن
flirt wildly /
she flirts with everyone

83

forventningsfull

spent, håpefull, امیدوار

84

for godt

for alltid, for å bo permanent
for good, forever

85

utsmykking/en:

dekorering, pynt ut

86

kortvegg/en

hagen vår ha en kortvegg

den korte veggen (i et rektangulært rom)

our garden have a short wall

87

slynges ut
volcanic aske slynges ut
vulkanutbrudd kastet ut fra vulkanen.

kastes ut
thrown out
volcanic ash ejected.
volcanic eruptions ejected from the volcano.

88

billedhugger/en

Norges kjente billedhugger er gustavo vigaland
Norges berømte billedhugger er vigaland

kunstner som lager skulpturer

89

møbelsnekker/en

håndverker som lager møbler

90

verksted/et

bygning der noe (f.eks. møbler) blir laget eller reparert

91

være nødt til

måtte, være pliktig til, skulle
have to, should مجبور بودن

92

pietistisk

strengt religiøs
pietistic Christianity, وابسته به پرهیزگاری

93

få tak over hodet

finne et sted der man kan bo
get shelter

94

evne/n

talent

95

skulptur/en

statue

96

monumental

stor, imponerende

97

fontene/n

skulptur med vann

98

søyle/n

taket ble båret av søyler

slank stolpe
column
roof was supported by columns

99

granitt/en

svært hard steinart

Granite

100

tresnitt/et

Tre snitt

bilde som er laget ved at man trykker en utskåret, malt treplate mot papir
woodcut, حکاکی روی چوب

101

testamentere (-te)

gi til andre som arv

102

være allsidig

spille på mange strenger være allsidig

ha kunnskaper eller interesser på mange områder
be versatile همه کاره
play on many strings to be versatile

103

bryte (brøt - brutt) med

bryte med sin fortid

gå helt bort fra
break
break with its past

104

misjon/en

oppgave

105

være vel etablert

ha en sikker posisjon
be well established

106

hymne/n

hyllest, sang
Anthem,

107

dyster

et dystert landskap / kjenne seg dyster / dystre minner, utsikter

trist
gloomy
a bleak landscape / identify with somber /
gloomy memories, landscape