Tb-K13 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-K13 > Flashcards

Flashcards in Tb-K13 Deck (61):
1

klippe (-et el. -te) snorer

symbolsk åpning av ny bro o.l.

2

skikkelig

gjøre det skikkelig
jeg er skikkelig trøtt

ordentlig, veldig bra

do it properly
I'm really tired

3

innsats/en

jobb

4

undervurdere (-te)

tro for dårlig om, bagatellisere
underestimate, underrate

5

krangling/en

krangle seg gjennom

uvennlig diskusjon

quarrel one's way through,
argue one's way through

6

motsetning/en

den rake motsetning

contrast

the complete opposite

7

løsrivelse/n

frigjøringen,
secession, تجزیه طلبی

8

oppslutning/en

støtte, det å si ja til
participation, مشارکت

9

kontinuitet/en

uavbrutt sammenheng
continuity, پیوستگی

10

skiftende

foranderlige
changing, changeable

11

heve (-et)

løfte
raise, بالا بردن

12

krangel/en

trette, uvennlig diskusjon
argument, آرگومان , استدلال

13

nøle (-te)

hun nølte litt før hun svarte.

være usikker, vente
hesitation, درنگ
She hesitated before she replied.

14

omgangskrets/en

de man omgås,
venner og bekjente
ha en stor omgangskrets

folk man er sammen med
people one has sexual relations
they can socialize,
friends and acquaintances
have a large circle

15

forlove (-et) seg

de har vært forlovet

avtale ekteskap
engaged
they have been engaged

16

i utgangspunktet

som basis, som fundament
initially,

17

stemmerett/en

rett til å stemme ved valg

18

langt på vei

i stor grad

19

benytte (-et)

bruke

20

påvirke (-et)

ha innflytelse på

21

dagsorden/en

agenda, aktuell plan

22

vekke (vakte - vakt): her

oppnå, få

23

folkeavstemning/en

referendum

24

omtale (-te)

benevne, snakke om

25

statsbudsjett/et

oversikt over statens utgifter og inntekter

26

forslag/et

proposisjon, plan

27

Det er opp til X

X bestemmer

28

standpunkt/et

mening, synspunkt

29

betegnelse/n

navn

30

sikte (-et) til

henvise til, tenke på

31

utsagn/et

uttalelse, kommentar

32

skrive under på: her:

være enig i

33

grunnholdning/en

ideologisk basis

34

den enkelte

hvert individ
individual, فردی

35

aktør/en

deltaker
prosecutor پیگرد کننده

36

kostbar

dyr

37

tvinge (tvang - tvunget) fram

presse fram, forsere
force, زور

38

muligens

kanskje,
possibly, احتمالا

39

delegere (-te)

på ens vegne bli delegert til årsmøtet.

overføre makt
delegate, نماینده
on one's behalf be delegated to the annual meeting.

40

pålegge (påla - pålagt)

den pålagte krigen

kreve,
impose,
the imposed war

41

standard/en

standard, nivå, kvalitet,

42

oppfylle (-te)

innfri, tilfredsstille
meeting the target, fulfilling, satisfying

43

avvike (avvek - avveket)

variere, være ulik ,متفاوت

44

på landsbasis

når det gjelder hele landet , در سرتاسر کشور

45

brudd/et

et ujevnt brudd / bruddet er grodd
brudde på telesambandet med utlandet

det å bryte, the breaking
violation, نقض, شکستگی
an uneven fracture / fracture is healed
Violation of the telecommunications network with overseas

46

brudd på loven

det å gjøre noe som er forbudt ifølge loven
violation of the law, , شکستن قانون ,نقض قانون

47

avgjøre (avgjorde - avgjort):

det kan vi avgjøre senere

bestemme

we can decide later

48

straffbar

som kan straffes

49

bryte (brøt - brutt)
bryte ut

ikke følge, break, شکست
break out(sykdom)

50

bot/en (bøter)

parkeringsbot
bli idømt en bot for råkjøring

pengestraff

parking ticket
be fined for speeding

51

avskaffe (-et)

avskaffe dødsstraff
avskaffe importrestriksjonene

oppheve, få slutt på,
Elimination, حذف
الغای مجازات اعدام
لغو محدودیت واردات

52

blasfemi/en

hun ble anklaget for blasfemi

respektløs omtale av Gud

she was accused of blasphemy

53

tiltalt

være tiltalt for noe (jus)

anklaget
prosecute
be indicted for something

54

være skyldig

det å være skyldig til straff

ha gjort noe galt, ha brutt loven
be guilty
being guilty to punishment

55

involvert

flere kjendiser var involvert i skandalen

innblandet
involve
several celebrities were involved in the scandal

56

offentlighet/en

publikum, allmennhet
Freedom of Information

57

instinkt

medfødt drift,
naturlig tilbøyelighet
dyrets instinkt forteller det når det er fare på ferde

instinkt

congenital operation.
the natural inclination.
animal instinct tells it when danger.

58

sjenert
en sjenert ung pike

shy, خجالتی
a shy young girl

59

flau

embarrassed, خجل

60

skamme seg

Ashamed, شرمنده

61

blasfemi

blasphemy (توهین به مقدسات)