Tb-k7 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k7 > Flashcards

Flashcards in Tb-k7 Deck (96):
1

gudinnen

goddess

2

forkjemper

champion

3

slå seg til

turn to …

Settel

4

uskyld

innocence

5

tilgivelse

forgiveness

6

godhet

godness

7

gudeborg

gigantic fortress

8

borg

castle

9

festning

fortress

10

oppdagelse

discovery

11

funn/et

noe man finner, oppdagelse

12

spor/et

synlig merke

A mark, visible mark

13

bosetting/en

fast bolig

14

stige (steg - steget)

bli høyere

15

redskap/en el. -et

verktøy, utstyr

16

tam

domestisert, ikke vill

17

hvete, bygg, hirse

korn typer

18

tilværelse/n

livet

19

gjenstand/en

ting

20

utveksle (-et)

gi og få

Exchange

21

mektig

som har makt

22

våpen/et

redskap til å bruke til jakt og i kamp

23

egne (-et) seg

passe

24

pløye (-de)

bearbeide, skjære jorda

25

egentlig

virkelig, faktisk

26

ligner

similar

27

bymessig

som ligner på en by

28

ildsted/et

plass der man tenner bål

29

hele: her:

så mye som, as much as

30

storfamilie/n

familie der flere generasjoner bor sammen

31

tjenestefolk

de som arbeidet for eieren av gården,

servants

32

trell/en

ufri person,

slave

33

holde (holdt - holdt) seg hjemme

være hjemme

34

handelsferd/en

reise for å selge og kjøpe

35

plyndring/en

ran, overfall, tyveri

36

forutsetning/en

betingelse, mulighet

37

angrep/et

attakk, invasjon, overfall

38

rekke (rakk - rukket)

ha nok tid

39

stridighet/en

kamp, ufred, uenighet

40

utenfra

fra utsiden

41

det viste seg

de fant ut

42

angripe (angrep - angrepet)

overfalle, invadere

attack

43

kloster/et

bolig for munker eller nonner

44

frykte (-et)

være redd for

45

med hærmakt

med våpen

46

hær/en

arme, en gruppe menn med våpen

47

stamme (-et) fra

Stammet fra

komme fra

Tribe, ریشه

48

oppleve (-de)

være med på

Experiance, تجربه

49

oppførsel/en

måte å være på, alt fred

behavior, رفتار

50

rykte/t

renomme, noe som fortelles

reputation, شهرت

51

slå seg ned

etablere seg, bosette seg,

settle down

52

som regel

vanligvis, معمولا

53

østover

mot øst

54

mot

på betingelse av, tilstand, fourt

on condition, به شرط

55

rike/t

stat

Kingdom

56

grunnlegge (grunnla - grunnlagt)

opprette, etablere

57

mynt/en

metall penge

58

ifølge tradisjonen

i ikke-vitenskapelig historie

59

sendemann/en

utsending, bud, «ambassadør»

60

underlig

rar, merkelig

61

være stor på det

være overlegen

62

holde på sitt

være bestemt, ikke gi seg

63

legge (la - lagt) under seg

erobre

64

kjemme (-et)

gre med kam

65

skyldes (skyld tes)

skje på grunn av noe

66

tyde (-et) på

signalisere, indikere

67

finne sted

hende, skje

68

tilbe

worship

69

ære

honor

70

dyrke (-et): hel'

tilbe, ære, worship

71

få kjennskap til

høre om, bli kjent med, hear, get to know

72

bli døpt

bli kristen

73

slå hardt ned på

straffe

74

nyordning/en

fora ndring, nytt system

75

få en fra å gjøre noe

påvirke en til å slutte med

76

rømme (-te)

flykte

77

motstander/en

fiende, en som kjemper imot

78

slag/et

kamp

79

i all hemmelighet

uten at det ble kjent

80

lik/et

død kropp

81

helgen/en

hellig person i den katolske kirken

82

pi legrim/en

religiøst menneske som drar til hellige steder

83

by (bød - budt): her:

pårvinge, pålegge

84

hov/et

gudshus fra førkristen tid

85

våge (-et)

ha mot til, tore

86

tale (-te)

snakke

87

ta imot: her

godta, akseptere

88

rive (rev - revet) ned

ødelegge, demontere

89

pynte (-et)

utsmykke

90

lyse (-te) lang vei

skinne på lang avstand

91

blind

som ikke kan se

92

døv

som ikke kan høre

93

k1ubbe/a el. -en

redskap til å slå med

94

gå i stykker

bli ødelagt

95

makte (-et)

klare

96

lide (led - lidd) skade

bli skadet