Tb-k1 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k1 > Flashcards

Flashcards in Tb-k1 Deck (105):
1

Knapt, adv

vi visste knapt hvor vi var

Nesten ikke
Barely, hardly
we hardly knew where we were

2

Unntak

det er ingen regel uten unntak.
Unntaket som bekrefter regelen.

Exception

There is no rule without exceptions.
Exception that proves the rule.

3

Have, (en)

hvordan havnet du hit?

Komme - plassere seg - ende - lande - port

how did you get here? آمدن - بندرگاه

3

Sjarm

vår lille byen har sin sjarm

Charmin, charming, جذابيت

our little town has it's charm

5

Ytterst, adj


hudens ytterste lag er død celler.

Lengst ute,

Outermost, outer, extreme. بيروني ترين، دورترين
the skin's outermost layer is dead cells.

6

Å Tore/ tørre

bare gjør det om du tør.
jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha hendt.
hun torde ikke svare.

våge, å ha mot til, ikke redd,
Daring, having the courage to جرعت كردن، شهامت داشتن
Just do it if you dare.
I dare not think of what could have happened.
She dared not answer.

7

Langvarig

langvarige drøftinger
en langvarige sykdom

Som varer lenge
prolonged, طولانی

lengthy discussions
a long-term illness

8

Knutepunkt

trafikk-Knutepunkt

Sted der veier møtes

Junction, Hub, Crossroad, تقاطع، مركز

9

Et befolket, et befolket område

befolkning

Befolkede(flertall)

a Populated, a populated area

population
Befolkede by: populated city
Befolkede område: populated area

10

Stå på!


stå på mot press
landet trenger flere bein å stå på.

Ikke gi opp!
Don't give up!, stand on ايستادگي كردن

stand against pressures
country needs more legs to stand on.

11

å etterlyse, (v)

være etterlyst av politiet

Søke, lete etter,

Instituttet a search for, advetise for, wanted (by police),

12

å utvikling seg

bærekraftig utvikling
personlig utvikling

Develop توسعه دادن

sustainable development, sustainable growth
personal development

13

Det var lurt!

Det er lurt å skrive oppgave for en arbeidsgiver.

Wise, It was a good idea

It is wise to write task for an employer.

14

Pekepinn

gi en pekepinn om noe

Idé, antydning,
Hint, Pointer, اشاره كردن

give an indication of something, be a straw in the wind

15

Lure på

turister lurer på om det går isbjørne rundt i gatene i NordNorge.

Spørre seg, undre,
Wonder, تعجب، شگفتي
tourists wondering if there are polar bears around the streets of northern Norway.

16

Takket være

bemanningssituasjonen er bedret takket være hardt arbeid.

På grunn av

Thank to, because of
The workforce situation has been improved due to hard work. با تشكر از، بدليل،

17

Bemanning

dette skipet har 32 Bemanning.
for å finne jobb jeg har registrert meg på mange bemanning selskaper

Human resource, staffing نيروي انساني

this ship has 32 Staffing.
to find job I have registered many staffing companies

18

Nedbør,


felles betegnelse for regn, snø og hagl

Regn og snø og hagl
Percipitation, بارش

generic term for rain, snow and hail

19

Basert på


driften er basert på private gaver

Bygd på, Grunnlagt,
Based on, براساس

operation is based on private donations

19

Mild

være mild i blikket, stemmen
en mild dom, kritikk

Som ikke er særlig kald
Mild, معتدل
be gentle gaze, voice
a mild judgment, criticism

20

Gjennomsnitt,(en)

Gjennomsnittstemperatur

Average

Average temperture متوسط

22

Avverge

Bam jordskjelv katastrofen kunne vært Avverget

Avert, جلوگيري

Bam earthquake disaster could have been averted

23

Tynt befolket

Slightly populated كم جمعيت

24

ganske

det går ganske enkelt ikke mulig.

Relativt
Relatively, نسبتا

25

Dyrkbar mark

Jord som kan dyrkes

Arable land, زمين هاي قابل كشت زراعي.

26

Postindustriell

Etter industriell
Post-industrial, بعد از صنعتي شدن

postindustriell adj.
(politikk, økonomi, sosiologi) post-industrial

27

Ta imot med åpne armer

ble tatt imot med åpne armer

Ønske velkommen på en varm og inkluderende måte

were welcomed with open arms, با آغوش باز پذيرفتن

28

Tilgang til, (en)

det at betaling kreves for å få tilgang til å lese en artikkel i en nettavis

Access to, دسترسي ، دسترسي داشتن

that payment is required for access to read an article in an online newspaper

29

Den lille

Den lille jenta hadde fått en gassballong.

Den lille havfruen (eventyrfigur)

The small

the little girl had been given a helium balloon

the Little Mermaid.

29

Jeg trodde ikke

I don't think

30

Unngå

Unngå å bli stengt ute eller isolert.

Privent, جلوگيري

avoid being shut out or isolated.

32

Jeg trode ikke

Jeg var redd for

I did not dare, i was afraid. من جرعت نكردم، من ترسيده بودم.

33

Overgang,(en)

Du må bruker en bro til overgang.

Forandring
Transition, changes, گذار، انتقال، تغيير،

You must use a bridge to cross.

34

Tøft

en tøft jobb

Hardt, vanskelig,
tough, hard, سخت، مشكل
a hard job.

35

MOH ( Meter Over Havet )

Km (kilometer), Km2 (kvadratmeter)=KVM

Øyen er bare 10 MOH

Meter from the sea

Square meter

The island is only 10 meter over sea.

35

Natureinngrep, (et)

Natural Interventions,

36

Ta hensyn til

Taking to account,

In consider to

37

Riktignok

da var det Riktignok for sent
Riktignok er han stor og sterk, men ...

Sant nok, Det er sant,
Indeed -true - certainly, granted بي شك، به تحقيق

Granted when it was too late
Certainly he's big and strong, but ...

38

Av hensyn til

Jeg skal tie av hensyn til familien og jobben.

På grunn av,
For reasons of, For the sake of, به خاطر، به دليل
I will remain silent for the sake of family and work.

39

Tåpelig

En åpelig bok, et tåpelig svar,
Tåpelig naboer

Foolish
مزحك، ابلهانه،

40

Breddegrad,

71"grader

Latitud
عرض جغرافيايي

41

Hevder

Si, mene

Claim, Assert,
ادعا كردن، تأكيد كردن

42

Tilsvarende

Som er det samme lignende

lignende:similar
Equivalent,similar

43

Består av

Consisting of, comprises
شامل

44

Bevare

Ta vare på

Perserve
نگهداري كردن، حفاظت

45

De resterende ,adj

Forbli, Det som er igjen

Igjen:remain
Remain, remains,
باقي، باقيمانده، براي جمع و مفرد يكسان بكار ميرود.

46

Grense,(n)

Begrense,(v)

Limit محدود

Limited محدود شده

47

Etterlikning

Etterligning

imitation تقلید

48

Ikke så ille

Ikke så verst

Not too bad

49

Ta initiativ til

Sette i gang, starte

Initiate.
شروع كردن، آغاز

50

Etterligne, Etterligning

● hun prøvde å etterligne søsteren på alle måter

● forfatteren forsøker å etterligne sagastilen i romanene sine

imitere تقلید
imitate, copy, impersonate
● She tried to imitate her sister in every way
● The author is trying to copy the style of the sagas in his/her novels

51

Opprette

Starte, etablere

Initiate, establish
آغاز كردن، ايجاد كردن،

52

Derimot ,adv

Men, uansett hvor

However
با اين حال - هرچند

53

Saker

Hvilke saker er du opptatt av?

Stuff, matters

What are you busy with?
موضوع ها، كار و بار، مشغول چه هستي،

54

Kåre

bli kåret til årets beste idrettsmann

Velge, peke ut

Selecting, picking, انتخاب كردن، دستچين كردن، برگزيدن،

55

Den langvarige krigen

The long war
The protracted war

57

Være innstilt på

Være innstilt på en kamp.

vi får innstilt oss på å leve sparsommelig

Være forberedt på
Be prepared for آماده بودن
be set for a fierce battle

we have set ourselves to living frugal

58

Gjøre en innsats

Innsats

Arbeide hardt

Effort كوشيدن
Make an effort, تلاش كردن، همت كردن

59

Føre til

dette kan føre til en verdensomfattende krise.

Resultere i
Cause, منجرشدن، عامل شدن
this could lead to a global crisis.

60

Slett ikke

Absolutt ikke

Not at all به هيچ وجه، به هيچ عنوان

61

Massevis

veldig mye,Masse masse
Very much, Ton. Lots

62

Velstående

et velstående hjem
ha velstående foreldre

Rik
Wealthy, affluent ثروتمند، دولتمند

a wealthy home
have wealthy parents

63

imidlertid

however,

64

Depremerende

Trist,
Depressing افسرده

65

neppe

kommer du? Nei, neppe.
neppe hadde de satt seg, før eksamen tok til

Hardly

are you coming? No, probably not.
hardly had they sat down before the exam began

66

tie

tie stille!
pressen kan ikke tie i en slik sak unnlate å ta opp, unnlate å protestere mot

remain silent

keep quiet!
Press can not remain silent in such a case failing to record, failing to object to

67

skal nemlig

will in fact

68

Rimeligste

affordable

69

så langt

så langt har responsen på bilen vært svært god.

so far

so far, the response to the car has been very good.

70

Men, det er et men.

However, there is a but.

71

Enda mer å spare

Even more grate, Even more to save

72

Hva hvis

What if

73

Tilsvarende

samme, Similar
comparable, equivalent

74

Du kan usett den sett.

you can't unseen the seen

75

Det er kanskje ikke så rart at enkelte enda ikke tenker på miljøet.

It is perhaps not surprising that some even do not care about the environment.

76

knytte til

knytte til seg

associate with

link up with

77

unnlate å ...

unnlate # bestå

unnlater å bestå examen.

failing to ...

fails to pass the examen.

78

kjølig

landet er ganske kjølig med mye nedbør.

cool, cold

country is pretty cool with a lot of rainfall.

79

resten

70% ov landet er fjell og resten er stort sett skog.

rest, remain

70% of the country is mountainous and the rest is mostly forest.

79

energikilder

tilgangen til energikilder, slik som olje, vannkraft, og gass har vært viktig for denne utviklingen.

energy sources

access to energy sources, such as oil, hydro, and gas have been important for this development.

80

etterlyser

mange etterlyser dessuten en renere energiproduksjon

looking for, calls for, call for

Many are looking also for a cleaner energy production

81

vindkraft

vannkraft

wind power energy

hydro power plant

82

til tross for

til tross for at det er nok vind langs kysten, norge foreløpig ikke bygd ut så store områder.

despite of

despite the fact that there is enough wind along the coast, Norway not yet developed such large areas

83

naturligvis

naturally

84

mer uskarpt

landet er mer uskarpt

more blurred, ، گنگ . تار

86

å vurder

vurdere en sak på fritt grunnlag
vurdere en innsats høyt, lavt

to consider, assess به نظر, در نظر گرفتن

assess a case from scratch
consider an effort high and low

86

landet er knapt kjent i det hele tatt.

the country is hardly known at all.

87

rettferdig

en rettferdig dommer
en rettferdig avgjørelse

fair, منصفانه

a fair judge
a fair decision

88

kan du ta titt dette

please check this

89

vant til

nå har jeg blitt vant til kaldt vær.

used to, accustomed to

now I got used to cold weather.

90

ordfører

varaordfører

mayor

Deputy Mayor

91

røtte

røtte spiser røtter

rats

rats eat roots

92

røtter

trerøtter

roots

tree roots

94

samtlige

for samtlige religiøse samfunn

all the, همه

for all religious communities

95

Kjernekar

downright decent and nice guy

96

i overført betydning:

i overført = billedlig

figurative meaning

figurativly

97

bærekraftig

bærekraftig utvikling

bærekraftig ressurs

sustainable

sustainable development

sustainable resource

98

Unngå

Unngå å bli stengt ute eller isolert.

Avoid, Privent, جلوگيري

avoid being shut out or isolated.

99

alle skal

everyone

100

Unngå

Unngå å bli stengt ute eller isolert.

Avoid, Privent, جلوگيري

avoid being shut out or isolated.

101

Tåpelig

En åpelig bok, et tåpelig svar,
Tåpelig naboer

Foolish
مزحك، ابلهانه،

102

Etterlikning

Etterligning

imitation - تقلید

103

Etterligne, Etterligning

● hun prøvde å etterligne søsteren på alle måter

● forfatteren forsøker å etterligne sagastilen i romanene sine

imitere - تقلید
imitate, copy, impersonate
● She tried to imitate her sister in every way
● The author is trying to copy the style of the sagas in his/her novels

104

neppe

kommer du? Nei, neppe.
neppe hadde de satt seg, før eksamen tok til

Hardly - به سختی

are you coming? No, probably not.
hardly had they sat down before the exam began

105

lidenskap

sterk og knapt kontrollerbar følelser.

passion

strong and barely controllable emotion.