Transplantation Flashcards Preview

Tentafrågor > Transplantation > Flashcards

Flashcards in Transplantation Deck (15)
1

I samband med en organtransplantation inträffar s k ischemi-reperfusionsskador, när blodflödet återställs efter att organet har förvarats nedkylt och utan blodcirkulation. Det uppstår då “danger signaler” (DAMPs, danger-associated molecular patterns). Ge ett konkret exempel på en (och endast en) DAMP i detta fall och förklara på vilket sätt DAMPs i allmänhet bidrar till avstötning av transplantat.

2

För närvarande transplanteras ca 500-‐600 njurar i Sverige varje år. Ungefär hälften av njurarna doneras från levande donatorer, och andra halvan från avlidna donatorer. Långtidsresultaten vid levande-‐givar-‐njurtransplantation är överlag bättre jämfört med avlidna donatorer. Ge tre (och endast tre) sannolika orsaker till varför det är så.

3

Hur känns en allogen cell igen och hur elimineras den av kroppens immunförsvar.

4

Det första verkligt effektiva immunhämmande läkemedlet heter cyklosporin, det hämmar interleukin 2. Förklara med hjälp av denna information varför cyklosporin kan hämma ett immunsvar vid transplantation.

5

Vid immunterapi mot cancer vill du stimulera produktion av cytotoxiska T-celler och antikroppar mot något lämpligt antigen (=måltavla) på tumörcellerna. Ge ett exempel på ett tumörantigen som är: (VT13-omtenta)

a) helt unikt för tumörcellen,

b) ett normalt men överuttryckt protein på tumörcellen,

c) resultatet av en virusinfektion.

6

Du arbetar som allmänläkare på Tiskens VC i Falun och kontaktas av orolig pappa. En dotter 17 år gammal, njurtransplanterad för 2 år sedan (idag helt njurfrisk), har diffusa symptom på trötthet -‐”känns inte riktigt bra”. Alla rutin prover, inklusive differentialräkning av leukocyter är utan anmärkning (ua) liksom även alla nivåer av immunosuppressiva läkemedel. Vad göra? (1p)

7

b) En patient har förlorat sitt njurtransplantat och går i dialys i väntan på en lämplig njure för ytterligare en transplantation. Hur kan det immunologiska minnet påverka transplantation nummer två? Förklara vilka delar av immunförsvaret som deltar och hur de kan skada den transplanterade njuren. (2p) (totalt 3 p, del 1) (HT15

8

En patient blir transplanterad med en helt HLA-‐identisk njure (identisk på både klass I och klass II). Trots detta kommer organet att kunna rejekteras (stötas bort). Förklara mekanismerna bakom detta. (3p, del 1) (HT14)

 

9

En patient har förlorat sitt njurtransplantat och går i dialys i väntan på en lämplig njure för ytterligare en transplantation. Hur kan det immunologiska minnet påverka transplantation nummer två? Förklara vilka delar av immunförsvaret som deltar och hur de kan skada den transplanterade njuren. (4p, del 1) (HT13)

10

Förklara skillnaden mellan direkt och indirekt antigenpresentation och hur det påverkar hur en allogen cell känns igen och elimineras. (4p, del 1). (HT13-omtenta)

11

Lokalisation av C4D används diagnostiskt inom njurtransplantation. (3 p, del 1) (VT15)

a) Vad är C4D? (0.5 p)

b) Var i njuren deponeras det? (0.5 p)

c) Vilka tekniker används för att påvisa C4D i njurtransplantat? (1 p)

d) Hur utnyttjas en positiv infärgning kliniskt?

12

Denna fråga gäller njurar och transplantation. En icke immuniserad person med kronisk njursvikt får 6 veckor efter en komplikationsfri transplantation en relativt snabb kreatininstegring. Avstötning misstänks och en biopsi tas.

a) Vilken typ av avstötning är mest sannolik och vilket är kardinalfyndet i en biopsi som bekräftar detta? (2p) Efter 9 månader får patienten ett nefrotiskt syndrom, varför ny biopsi tas. Det framkommer att patienten har en grundsjukdom med nefrotiskt syndrom och en typ som ofta recidiverar i transplantat.

b) Nämn två sådana glomerulonefriter med nefrotiskt syndrom och hög recidivrisk

13

Akut avstötning av ett njurtransplantat betingas/triggas av två principiellt olika mekanismer.

a) Ange vilka dessa mekanismer är.

b) Hur skiljer sig den morfologiska bilden vid dessa två tillstånd av avstötning. (totalt 3 p, del 1) (VT14-omtenta, VT13-omtenta)

14

Frågan gäller njurtransplantation. (HT13-omtenta)

a) Vad menas med humoral avstötning av ett njurtransplantat?

b) Vilka diagnostiska fynd i en biopsi är viktiga?

c) Finns det unika fynd i den histologiska bilden som är typiska vid denna typ av avstötning? (3p, del 1)

15

Bilden visar delar av en njures tubulisystem vid en episod av misstänkt avstötning. (HT14)

a) Vilka celler har infiltrerat njurtubuli? (1p)

b) Vad kallas tillståndet? (1p)

c) Vilken typ av avstötning rör det sig mest sannolikt om? (1p) (totalt 3p, del 1)