11 Immuunijärjestelmä Flashcards Preview

Biologia > 11 Immuunijärjestelmä > Flashcards

Flashcards in 11 Immuunijärjestelmä Deck (138)
Loading flashcards...
91

antigeeni-vasta-ainekompleksi aktivoi

komplementtijärjestelmän

92

mikrobit fagosytoidaan nopeasti, jos niissä on

opsoniinina sekä komplementtitekijöitä että vasta-aine

93

vasta-aineiden kaksi tehtävää

B-solujen pintareseptoreina toimivat vasta-ainemolekyylit huolehtivat antigeenien tunnistamisesta

elimistössä kiertävät vasta-ainemolekyylit sitoutuvat antigeeneihin siten, että ne voidaan tehdä vaarattomiksi

94

T-lymfosyyttien tehtävä

solun sisään päässeiden taudinaiheuttajien torjunta

95

T-soluvaste perustuu siihe, että

tappaja-T-solu (sytotoksinen T-solu) sekä tunnistaa että tuhoaa antigeeniä kantavan mikrobin

96

Auttaja-T-solujen puutos johtaa

vähitellen sekä vasta-ainevälitteisen että soluvälitteisen immuunivasteen pysähtymiseen

97

T-solujen reseptorit eivät pysty tunnistamaan

vapaita antigeenejä

98

T-solut tunnistavat

antigeeniepitoopin, joka on sitoutunut toisen solun pinnalla olevaan kudostyyppimolekyyliin

99

kudostyyppimolekyyli

MHC-molekyyli, Major Histocompatibility Complex

100

kudostyyppimolekyylit ovat proteiineja, jotka jaetaan kahteen tyyppiin

MHC I ja MHC II

101

MHC I -proteiineja on

kaikkien tumallisten solujen pinnoilla (ei punasolujen eikä verihiutaleiden)

102

MHC II -proteiineja on

antigeeniä esittelevien solujen eli makrofagien, B-lymfosyyttien ja dendriittisolujen pinnalla

103

Tumallisten solujen tuottamien proteiinien kappaleita on aina esillä

solun pinnalla MHC I -proteiineihin sitoutuneena

104

Antigeeniä esittelevien solujen pinnalla on lisäksi

MHC II -proteiineihin sitoutuneita proteiinifragmentteja

105

immuunijärjestelmä valvoo jatkuvasti MHC-proteiinien avulla

tuottavatko elimistön solut "normaaleja" proteiineja

106

MHC-molekyylit voivat toimia voimakkaina antigeeneinä

jos niitä siirretään toiselle henkilölle (kudossiirron immuunireaktio)

107

kudostyypitys

MHC-molekyylien erojen suuruuden tutkimus

108

Auttaja-T-solut ovat immuunijärjestelmän

säätelijäsoluja

109

T-solut tunnistavat antigeeniepitoopin vain,

jos se esitellään solun pinnalla MHC-kudostyyppimolekyyliin sitoutuneena

110

Tappaja-T-solut tunnistavat antigeeniepitoopin vain,

jos se esitellään solun pinnalla MHC I -molekyyliin sitoutuneena

111

MHC I -molekyyliin sitoutuneita antigeeniepitooppeja muodostuu

solun sisällä (syöpä, virus)

112

Auttaja-T-solut tunnistavat antigeeniepitoopin vain,

jos se esitellään solun pinnalla MHC II -molekyyliin sitoutuneena (eli vain makrofagien, B-lymfosyyttien ja dendriittisolujen pinnalta)

113

immunoprofylaksi

elimistöön tuodaan antigeenejä tai vasta-aineita, joilla pyritään tuottamaan henkilölle immuniteetti tiettyjä infektiotauteja vastaan

114

rokotuksessa elimistöön tuodaan

vaarattomaksi käsiteltyjä taudinaiheuttajamikrobien antigeenejä

115

rokotuksen jälkeen elimistössä käynnistyy

primaarinen vaste eli immuunireaktio rokotteen sisältämiä antigeenejä vastaan

116

rokottaminen on

aktiivista immunisaatiota

117

immunojärjestelmän toiminta lamattu lääkkein

immunosuppressiivinen hoito

118

yleisimmin käytetyt immunosuppressiivisia lääkkeitä ovat

synteettiset glukokortikoidit ja siklosporiini

119

passiivinen immunisaatio tarkoittaa

vasta-aineiden tai aktivoituneiden T-lymfosyyttien siirtämistä yksilöstä toiseen -> ei aktivoi elimistön omaa immuunijärjestelmää

120

infektiotaudin sairastaneen seerumi l.

antiseerumi, sisältää kyseisiä mikrobeja torjuvia vasta-aineita