20: Parvoviridae Flashcards Preview

Veirufræði > 20: Parvoviridae > Flashcards

Flashcards in 20: Parvoviridae Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hverja sýkir Parvoveira B19?

Eingöngu menn, uppgötvuð 1974 og er 20 nm.

2

Hvaða ættbálki tilheyrir Parvoviridae fjölskyldan?

Ættbálki erythroveira.

3

Hvaða genotypur eru af parvoveirum og hvar eru þær?

Genotypa 1 og 2 í Vestrænum löndum, 3 aðallega í Afríku, sunnan Sahara og S-Ameríku.

4

Hvernig er bygging Parvoveira?

Þær eru litlar, harðgerðar, án hjúps. Hafa ssDNA, um 5000 núkleótíð. Erfitt að inaktivera vegna smæðar og skorts á lípíðhjúp. Er tegundarsérhæfð (erfitt að rækta).

5

Hvernig er bráð sýking parvoveira?

Meðgöngutími 4-14 dagar, oft engin eða lítil einkenni. Binst globoside á forstigum rauðkorna og veldur þannig lækkuðu Hgb, fækkun hvítfrumna og blóðflagna. Viremia viku eftir smit. Útbrot og liðeinkenni á 17. degi, IgM á 10. degi og IgG viku síðar.

6

Hvernig er langvinn Parvosýking í ónæmisbældum?

Oftast hrein rauðkornafæð, stundum viðvarandi viremia. IgG meðferð getur hjálpað.

7

Hvernig fer með fóstur í Parvosýkingum?

Getur orðið fósturlát og hydrops fetalis/fósturbjúgur.

8

Faraldsfræði Parvosýkinga.

30-60% fullorðinna með mótefna. Algengast í skólakrökkum. Bæði stök tilfelli og faraldrar, seroprevalence hækkar með aldri. Útbrot algengari hjá börnum en liðeinkenni hjá fullorðnum.

9

Hvernig smitast parvo?

Aðalsmitleið er með öndunarfæraslími (náin snerting fremur en úðasmit). Smit með blóði/blóðþáttum (t.d. blóðgjafir), einnig frá móður til fósturs, hæst dánartíðni á fyrsta trimestri.

10

Hverjar eru klínískar myndir B19 sýkingar?

Faraldsroði, liðbólgur/liðverkir, tímabundin aplastísk krísa, fósturbjúgur/fósturlát og langvinn sýking með eða án blóðleysis.

11

Hver er tíðni einkenna?

25% eru einkennalausir, 50% fá flensu, 25% fá klassísk einkenni. Lagast sjálft og endursýking er sjaldgæf.

12

Hvernig lýsir faraldsroði sér?

Fyrirboðaeinkenni eru hiti, kvef, höfuðverkur, ógleði, niðurgangur. Fyrst andlit, svo oft handleggir. Sjaldnar bolur. Blúndulík útbrot. 70% fá kláða. Einnig önnur útbrot (áreiti). Lagast á ca. viku - ónæmisfræðileg útbrot þótt veirur hafi fundist í þeim.

13

Hvernig lýsa liðeinkenni B19 sér?

60% fullorðinna. Vangreint, lagast á 1-2 mánuðum. Bráðar, samhverfar liðbólgur. Hendur, hné, úlnliðir og fætur. Ekki liðskemmdir. Raynaud fyrirbæri lýst. Papular purpuric sock and glove syndrome (PPSGS).

14

Hvernig lítur erythematous malar rash út og hverju tengist það?

Kallast "slapped cheek rash" og tengist erythema infectiosum.

15

Áhrif Parvo B19 á blóðmynd og beinmerg heilbrigðra?

Tímabundin. Blóðleysi, blóðflögufæð og hvítfrumufæð

16

Hvernig lýsir TAC sér, tímabundin aplastísk krísa?

Kemur hjá sjúklingum sem hafa fyrir aukið niðurbrot eða minnkaða frl. rauðkorna. T.d. sigðfrumublóðleysi, spherocytosis eða elliptocytosis. Einkenni anemiu: slappleiki, fölvi, lágt Hgb. Beinmergur verður snauður af rauðkornum, risapronormoblastar, netfrumur greinast ekki. Sjaldan banvænt (hjartabilun, heilablóðfall). Mikil fækkun netfrumna í blóði, hár viral titer.

17

Hvernig lýsir sér B19 parvo í ónæmisbældum?

Hætta á bráðri og langvinnri sýkingu með viðvarandi blóðleysi, hvítfrumu- og blóðflögufæð, vegna vöntunar á verndandi mótefnum. Hjá hvítblæðisjúklingum, HIV sýktum, meðfædd ónæmisbæling, líffæraþegar.

18

Hverjir sýkjast helst á meðgöngu?

Kennarar og leikskólakennarar. Móðir ýmist einkennalaus eða með bráð einkenni/útbrot. Smit til fósturs 30%, 90 til 98% lifa en hættulegast fyrstu 23 vikur meðgöngu. Ekki áhrif á þroska barns. Hydrops fetalis þróast á fyrstu 8 vikunum, gerist hratt (1-2 vikur).

19

Hver eru önnur einkenni/fylgikvillar B19 sýkingar?

Vasculitis, myocarditis, nephritis, encephalitis og banvænn lifrarsjúkdómur (mjög sjaldgæft).

20

Hvernig er bráð B19 sýking greind?

IgM 3 dögum eftir að viremia hefst, næmi 70%. Fellur á 2. mánuði, getur mælst lengur en 6 mánuði. A.m.k. fjórföld hækkun IgG mótefna!

21

Hvernig er B19 sýking greind í ónæmisbældum?

Með kjarnsýrumögnun, DNA í allt að 2 mánuði í sermi. Greining erfiðari í ónæmisbældum.

22

Hvernig er B19 sýking greind í fóstri?

Kjarnsýrumögnun á líknarbelgsvökva eða IgM í naflastrengsblóði.

23

Hvað greina IgG prófin?

Flest greina mótefni gegn VP2 eða VP1 og VP2. Betri en IgM próf því þau geta verið falskt jákvæð...

24

Hver er Rx fyrir B19 Parvo?

Batnar oftast af sjálfu sér, ævilangt ónæmi. Engin sérhæfð lyfjameðferð. Bólgueyðandi, blóðgjafir, minnka ónæmisbælandi meðferð, meðferð gegn HIV. Vikulegar ómskoðanir eftir 20. viku.