Anæstesi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Anæstesi > Flashcards

Flashcards in Anæstesi Deck (31):
1

Hvor lav må ilt-tensionen være før det er letalt? (procent)

Under 95%

2

Positive og negative bivirkninger ved anæstesi-induceret CNS depression?

Pos.: Bevidsthedstab, analgesi, muskelafslapning
Neg.: Depression af hjerte og resp, nedsat homeostase

3

Sedation definition

Beroligelse; hæmning af psykisk og motorisk aktivitet

4

General anæstesi definition

Tilstand med bevidstløshed samt fravær af smertefølelse og muskelafslappelse

5

Hvilke 2 typer af anæstesi finder under general anæstesi?

Inhalation og injektion.

6

Hvad er TIVA?

Total intravenøs anæstesi (ofte propofol sm med analgetika)

7

Neuroleptanalgesi definition

Sedation/"anæstesi" vha. beroligende stof og opioid, men der opnås ikke bevidstløshed.
= altså smertefølelses ophæves uden bevidsthedstab

8

Balanceret anæstesi definition

Samtidig adm. af forsk. specifikke farmaka resulterende i bevidsthedstab, analgesi, muskelrelaksation og autonom stabilitet.

9

Fordele ved balanceret anæstesi?

Synergisme => potenseret effekt => lavere dosis => færre bivirkninger

10

Hvad er formålet med ASA?

Subjektiv vurdering af en patients helbredsstatus forud for anæstesi og kategorisering af anæstesi patienter.
=> mhp. optimering og tilpasning af anæstesi og monitorering

11

Hvad er relation ml. ASA-klassifikation og morbiditet/mortalitet?

ASA større el. lig med 3 => markant højere risiko for peri-anæstesiologiske komplikationer

12

ASA kategori 1 - beskrivelse og eks.

Normal pt. uden sygdom eks. kastration

13

ASA kategori 2 - beskrivelse og eks.

Mild systemisk sygdom der ikke kompromitterer normal funktion eks. kontrolleret diabetes m. eller mild hjerteklap insufficiens

14

ASA kategori 3 - beskrivelse og eks.

Pt. med svær systemisk sygdom der begrænser normalfunktion eks. ukontrolleret diabetes m eller symptomatisk hjertesygdom

15

ASA kategori 4 - beskrivelse og eks.

Pt. med livstruende systemisk sygdom eks. organsvigt, hjertesvigt, sepsis

16

ASA kategori 5 - beskrivelse og eks.

Døende pt. der ikke overlever 24 timer uden operation eks. shock, svært trauma

17

ASA kategori E - beskrivelse og eks.

Emergency eks. volvulus

18

Angiv ASA-klassifikation for:
labrador, 2 år, kastration

1

19

Angiv ASA-klassifikation for:
Cavalier King Charles, 10 mdr, sterilisation

1

20

Angiv ASA-klassifikation for:
Golden retreiver, 8 år, kontrolleret diabetes mellitus, tandekstraktion

2

21

Angiv ASA-klassifikation for:
Huskat, 1 år, multiple bidsår

2-3 alt efter læsionernes omfang

22

Angiv ASA-klassifikation for:
Dobermann, 6 år, akut mavedrejning

(3-) 5E

23

Angiv ASA-klassifikation for:
Fransk bulldog, 2 år, akut resp.depression og akut tracheostomi (midlertidigt hul i trachea for respiration)

5

24

Angiv ASA-klassifikation for:
Boxer, 6 år, aorta stenose, tandrens

2

25

Angiv ASA-klassifikation for:
Blanding, 12 år, pyometra

2-4

26

Beskriv kort de 3 punkter i opbygning af anæstesi protokol

1) Præ-medicinering (sedation, analgesi, ANS, potenserer andre anæstetika)
2) Induktion (anæstesi etableres)
3) Vedligeholdelse (anæstesi vedligeholdes)

27

Hvilke farmakologiske muligheder findes for præ-medicinering? (jf. anæstesi-protokol)

Sedativum (eks. acepromazin, diazepam, dexmedetomidin)
Analgetikum (eks. metadon, buprenorfin)
Evt. anticholinergikum (eks. atropin)

28

Hvilke farmakologiske muligheder findes for induktion? (jf. anæstesi-protokol)

Injektionsanæstetikum oftest IV (eks. propofol, ketamin)

29

Hvilke farmakologiske muligheder findes for vedligeholdelse? (jf. anæstesi-protokol)

Inhalationsanæstetikum (eks. isofluran, sevofluran)
Injektionsanæstetikum (eks. propofol)

30

Hvilke 3 ting vurderes dybde af anæstesi bedst ud fra?

Øjenposition, palpebral refleks og kæbetonus

31

Nævn de 5 minimumskrav til anæstesi

1. Intravenøst kateter
2. Iltberiget luft via tubus (maske)
3. Monitorering
4. Journalisering
5. Smertebeh.