Vomitus, diarré, ikterus og ascites Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Vomitus, diarré, ikterus og ascites > Flashcards

Flashcards in Vomitus, diarré, ikterus og ascites Deck (21):
1

Hvad betyder pika?

Glubbende appetit og behov for at spise ikke normale fødeemner

2

Hvad betyder bugværn?

Dyret spænder op i bugen ved palpation sfa. smerte

3

Hvad betyder borborygmus?

Rumlen fra tarmene

4

Hvad betyder dyschezia?

Smertefuld defækering

5

Hvad betyder tenesmus?

Trængninger (ved defækering og urinering)

6

Hvad betyder flatulens?

Luftproduktion fra tarmene

7

Hvad er forskellen på pseudoanoreksi og sand anoreksi? Giv eksempler

Ved pseudoanoreksi er dyret interesseret i foder men spiser det ikke (stress, smerter, kræsenhed..)
Ved sand anoreksi er dyret ikke interesseret i foder (nedsat lugtesans, medicinering, systemisk lidelse)

8

Hvad betyder Ptyalisme?

Voldsom savlen

9

Hvad er pseudoptyalisme og eks på årsag?

Voldsom savlen sfa. akkumation af spyt fx pga. spyt

10

Hvad er forskellen på regurgitation og vomitus?

Abdominale kramper ses ved vomitus hvorimod regurgitation er passivt.
Desuden ses der kun kvalme og galde ved vomitus.

11

Hvilke 3 'faktorer' kan medføre aktivering af vomitus centeret?

1) Chemoreceptor trigger zone = CTZ (abdominale viscerale receptorer eller direkte kemisk effekt eks. opioider)
2) Cerebrale cortex (sensoriske indtryk)
3) Vestibulære nucleus (balance/køresyge)

12

Nævn nogle eksempler på ekstraalimentære lidelser der kan være årsag til vomitus?

Uræmi, adrenal insufficiens (Addison's), Leverlidelse, pyometra...

13

Hvordan udelukkes ekstraalimentære lidelser som årsag til vomitus?

Røntgen, biokemi og hæmogram

14

Hvilke 3 punkter anvendes til at karakterisere fæces?

1) Defækationshyppighed og volumen
2) Farve og lugt
3) Fæces udseende

15

Hvor mange forsk. grader inddeles fæces i ved grading system?

5

16

Hvilke 3 organsystemer skal man have i mente ved påvisning af lav protein via blodprøve?

Lever (sfa nedsat produktion)
Nyrer og GI (sfa øget tab)

17

Beskriv kliniske tegn ved tyndtarmslidelse mhp.
vægttab, frekvens af defækationer, volumen af fæces, friskt blod i fæces, slim i fæces og melena.

Vægttab sfa. mgl. på absorption af næringsstoffer.
Normal til let forøget frekvens.
Forøget volumen af fæces.
Melena.

18

Beskriv kliniske tegn ved tyktarmslidelse mhp.
vægttab, frekvens af defækationer, volumen af fæces, friskt blod i fæces, slim i fæces og melena.

Sjældent vægttab.
Til tider meget forøget frekvens.
Normal til nedsat volumen af fæces.
Friskt blod og slim i fæces

19

Hvilke parakliniske undersøgelser kan anvendes til udredelse af ikterisk patient?

Hæmatologi
Biokemi
Galdesyrestimulationstest
Koagulationstest
Ultralydsundersøgelse
Finnålsaspirat fra lever
Leverbiopsi

20

Beskriv princippet i galdesyrestim. test

Leverfunktions-test.
Nultest på fastet dyr - gives fedtholdigt måltid -> ny test

21

Angiv 5 overordnede årsager til abdominal forstørrelse.

Væske
Muskelsvaghed (Cushings)
Væv
Afføring
Luft/gas