Respirationsvejslidelser Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Respirationsvejslidelser > Flashcards

Flashcards in Respirationsvejslidelser Deck (36):
1

Anamnese - eks på lidelse typisk hos ældre hunde?

Trachealkollaps

2

Anamnese - eks på lidelse typisk hos dolichocefale racer?

Nasale mykoser

3

Anamnese - eks på lidelse typisk hos brachycephale racer?

Brachycephale syndrom

4

Hvad er definitionen på dyspnø?

Kortåndethed, besværet åndedræt

5

Hvad er definitionen på orthopnø?

Besværet vejrtrækning i liggende/siddende stilling

6

Hvad er definitionen på tachy-, poly-, og hyperpnø?

Hurtig og dyb vejrtrækning

7

Dyspnø forveklses ofte med ændret vejrtrækning ved hvilke "lidelser"?

Acidose
Feber
Smerte
Nervøsitet
Binyrebarkhormon
Terapi

8

Lokalisation - følgende symptomer er karakteristisk for hvilken del af de øvre luftveje?
Nysen, snorken, nasal flåd, knogledeformiteter, dyspnø

Cavum nasi

9

Lokalisation - følgende symptomer er karakteristisk for hvilken del af de øvre luftveje?
Snorken, hoste, reverse sneezing, "opkastning" (kløgning)

Pharynx

10

Hvad er kløgning?

Kløgning (retching) er en proces, hvor maveindholdet ved sammentrækninger af mellemgulvet tvinges op i spiserøret, men ikke op i svælget.

11

Lokalisation - følgende symptomer er karakteristisk for hvilken del af de øvre luftveje?
Inspiratorisk stridor (dirty phone call), hoste, dyspnø, ændret gøen, motions intolerance, kløgninger

Larynx

12

Lokalisation - følgende symptomer er karakteristisk for hvilken del af de øvre luftveje?
Hoste, "goose-honk" eks. ved tracheal kollaps, dyspnø

Trachea

13

Hvilke specifikke symptomer ses fra nedre luftveje?

Dyspnø
Hoste
Cyanose
Bilateral næseflåd
Hæmoptysis (kaster blod op)

14

Hvad er altid et advarselssignal hos kat?

Respiration med åben mund

15

Beskriv respirationsmønster for ekstrathorakal obstruktion mhp. luftflow, lungevolumen og evt. stridor

Lille luftflow, stort lungevolumen og forlænget vejrtrækning.
Inspiratorisk stridor.
( Obstruktion medfører at der er lille luftflow men normalt stort lungevolumen. Tager tid at fylde dette lungevolumen pga. obstruktion => bruger lang til på at få luften ind)

16

Hvilke racer er prædisponerede for trachealkollaps?

Miniatureracer fx Yorkshire Terrier

17

Hvor mange grader findes der af trachealkollaps?

4

18

Hvilke metoder anvendes til diagnostisk af trachealkollaps?

Røntgen, fluoroskopi, tracheoskopi

19

Beskriv respirationsmønster for intrathorakal obstruktion

Forlænget ekspiratorisk fase, hoste eller ekspiratorisk hvæsende respirationslyd

20

Beskriv respirationsmønster for restriktiv luftvejssygdom mhp. luftflow, lungevolumen, respiration og evt. stridor

Stort luftflow, lille lungevolumen, hurtig og overfladisk respiration (åben mund), "luft kan komme ind men ikke ud", ingen stridor

21

Hvilken følgetilstand er almindelig hos katte med HCM? (hypertrofisk cardiomyopati)

Thromboembolism i venstre side af hjertet

22

Hvilke 4 ting ses ved brachycephalt syndrom?

Stenotiske nares
Everterede sacculi
Elongeret palatum molle
Hypoplastisk trachea

23

Hvornår i respirationen høres hhv. vesikulære og bronkøse lungelyde?

Vesikulære: Inspiration og lidt ekspiration
Bronkøse: Både ved inspiration og ekspiration

24

Hvad kan dæmpede lungelyde tyde på?

Patologisk (pneumothorax fx) eller obesitas

25

Hvilke to typer af lungelyde er normale?

vesikulære og bronkøse

26

Hvilken betydning har hver af nævnte lungelyde?
a) Vesikulære, b) bronkøse, c) rallelyde, d) pibelyde e) stridor f) stertor

a) Normal
b) Normal
c) Stoppede luftveje
d) Forsnævrede luftveje
e) Stenose
f) Delvist obstruktion

27

Hvordan må man aldrig placere en hund med dyspnø?

På ryggen

28

Hvilke 4 ting fra hæmogram og biokemi kan vi bruge ifb. lungelidelser?

WBC
Eosinofile granulocytter
Trombocytter
C-reaktivt protein

29

Fordele og ulemper ved rhinoskopi/bronkoskopi?

Fordele: visualisering, diagnostisk, prøveudtagning, terapeutisk
Ulemper: risiko og omkostninger

30

I hvilken sygdom hos hund kan hoste især forveksles med vomitus?

Kennelhoste. (irritativ hoste)

31

Kan hoste medføre sekundær vomitus?

Ja

32

Vil allergi, parasitter, pneumoni og lungeødem føre til tør eller fugtig hoste?

Fugtig

33

Vil bronchitis, hjertesygdom (uden svigt), trachealkollaps, neoplasi og tracheitis føre til tør eller fugtig hoste?

Tør

34

Vil COPD, infektion og parasitter føre til hoste om dagen eller om natten?

Dagen

35

Vil tidlig hjertesygdom, lungeødem og tracheal kollaps føre til hoste om dagen eller om natten?

Natten

36

Hvilken type reaktion er PIE? (pulmonær infiltration med eosinofile)

Immunologisk (inflammatorisk)