Hjerte Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Hjerte > Flashcards

Flashcards in Hjerte Deck (21):
1

Hvad er de 3 vigtigste ting ved stetoskopi/auskultation? (i prioriteret rækkefølge)

1) Hjertefrekvens
2) Rytme
3) mislyde eller lunger

2

Hvilken hjertehalvdel ligger mest kranialt i thorax?

Højre

3

Hvilken slags forbrænding kører et sundt hjerte på?

Fedtforbrænding (beta-oxidation)

4

Hvilken hjertelidelse ses hos mere end 80% af Bull terriere? Og hvilken betydning har dette klinisk?

Mitralklapdysplasi.
=> blod kan ikke komme igennem (Stenose) -> tryk stiger -> vand i lunger

5

Hvor meget blod skal ryge tilbage (%) for at en klapdefekt er alvorlig?

40%

6

Hvilken parameter er vigtigst ved klinisk us. af hjertekredsløb i det perifere kredsløb?

Puls

7

Hvilke to parametre anvendes til at differentiere mellem lunger og hjerte ved åndenød?

Hjertefrekvens og rytme.
(Ved nedsat hjertefunktion vil hjertet slå hurtigere med svag puls)

8

Hvilke dyr har sinusarytmi?

Hest, hund og homo

9

Hvilken nerve styrer hjerterytme hos hund?

Vagusnerven

10

Hvad er sinusarytmiens grænse og hvad indikerer denne?

140. Enhver irregularitet vil være patologisk over sinusarytmiens grænse.

11

Hvad er temperaturen normalt hos hhv. hund og kat?

Hund: 37,5 - 39,2
Kat: 38-39,5

12

Hvad er hjertefrekvens normalt hos hhv. hund og kat?

Hund: <30-300 (gennemsnit 80). Klinik: 80-140
Kat: 100-280 (gennemsnit 150). Klinik 160-240

13

Hvad er respirationsfrekvensen hos hhv. hund og kat? Hvordan ændres denne i hjemmet?

For begge: 20-40. Halveres i hjemmet.

14

Hvad er kapillærfyldningstiden normalt for hhv. hund og kat?

For begge: < 1,5 sek.

15

Hvad er gennemsnit blodtryk hos hhv. hund og kat

For begge: 80/120

16

Hvilken frekvens måler hhv. klokken og membranen på et stetoskop?

Klokke: Lavfrekvente lyde ("galoplyd")
Membran: Højfrekvente lyde

17

Er langt størstedelen af mislyde systoliske eller diastoliske?

Systoliske

18

Hvad betyder murmur?

Underliggende vibrationer pga. en eller anden turbulens i hjertet. Form for vibration der kan gøres som susende mislyd.

19

Hvilke hjerteostier lyttes på ved auskultation?

Venstre side:
1) Mitral
2) Pulmonal
3) Aorta
Højre side:
4) Trikuspidal

20

Hvad ligger til grund for hhv. 1. og 2. hjertetone?

1) lup: AV klapper lukker. (ved QRS kompleks)
2) dup: Semilunarklapper lukker (slutn. af t-tak)

21

Hvornår har hhv. hund og kat høj hjertefrekvens?

Kat har altid højfrekvent hjerteslag
Hunds hjerteslag har højere frekvens ved sygdom