Onkologi og blødning Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Onkologi og blødning > Flashcards

Flashcards in Onkologi og blødning Deck (25):
1

Hvor mange hunde får cancer? (%)

2%

2

Hvor mange hunde [%] over 10 år dør af cancer?

45%

3

Hvilken kræftform ses hyppigst hos hund og kat?

I hudens væv

4

Hvilke 3 spørgsmål er essentielle i onkologi diagnostik?

Hvad er det?
Hvor er det?
Hvor slemt er det?

5

Hvilken paraklinisk undersøgelse er den primære i første omgang ved udredning af cancerpatient?

Cytologi/histopatologi
(FnASP)

6

Hvad er ultralydsundersøgelse særlig behjælpelig med ift. udredning af cancerpatient?

Kan guide nål til evt. biopsi og kan visualisere organforandringer etc.

7

Hvad står TNM for?

Tumor-Node-Metastasis

8

Hvilke parakliniske undersøgelser anvendes til 1. trin af udredning af cancerpatient mhp. spørgsmålet "Hvad er det?"

Cytologi/histopatologi
Blodprøver
Urinprøver
Billeddiagnostik
...

9

Hvilke parakliniske undersøgelser anvendes til 2. trin af udredning af cancerpatient mhp. spørgsmålet "Hvor er det?" og "hvor slemt er der?"

Cytologi/histopatologi (lymfeknuder, knoglemarv)
Billeddiagnostik (rtg, US, CT, MRI)

10

Definer et hæmatom

Hævelse karakteriseret ved at være blodfyldt

11

Normal hæmostase består af 2 grader, beskriv disse

1. grads hæmostase: kar trækker sig sammen og blodplader aktiveres => "plug"
2. grads hæmostase: Koagulation og fibrindannelse

12

Ved systemisk (generaliseret) blødning er der to overordnede "grupper" sfa. hvor der er "problem", hvilke? (jf. lokalisering af problem)

1) Blodplader, karvæg
2) Koagulations-faktorer

13

Ekkymoser, petekkier, hæmatemesis, melena og hæmaturia tyder på en systemisk blødning sfa. ?

Problem med blodplader eller karvæg.
Klinisk symptomer: slimhinde og hud

14

Hæmatom, hæmothorax, hæmoabdomen tyder på systemisk blødning sfa. ?

Problem med koagulationsfaktorer

15

Hvad er første trin for at lokalisere en problem med blodplader eller karvægge?

Finde ud af om der er thrombocytopeni

16

Hvornår anvendes en koagulationsprofil?

For at lokalisere problem med koagulationsfaktorer

17

Hvad står BMBT for og hvad er normalt for hhv. hund og kat?

Buccal mucosa blødnings tid
Hund: 3-4 minutter
Kat: 2 minutter

18

Hvad betyder ACT?

Activated clotting time

19

Hvad indikerer et forlænget ACT?

Ved problemer med koagulationsfaktorer

20

Hvad betyder APTT?

Activated partiel thromboplastin time

21

Hvad indikeret et forlænget APTT?

Problem ved intrinsiske eller fælles system

22

Hvad betyder PT?

Prothrombin time

23

Hvad indikeret et forlænget PT?

Problem i extrinsisk eller fælles system

24

Hvad anvendes APTT og PT til?

Diagnosticere/lokalisere indenfor blodkoagulationssystemet

25

Ved hvilken lidelse er D-dimer (fibrin nedbrydningsprodukt) forlænget?

Ved DIC