Vaccination Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Vaccination > Flashcards

Flashcards in Vaccination Deck (24):
1

Hvordan administreres den ideelle vaccine?

Via en rute som ligner naturlig infektion

2

Hvilke stimuli af immunrespons findes? (3 typer)

Humoral, cellemedieret og slimhinde

3

Beskriv levende attenuerede vacciner herunder
1) Antigen indhold ift. naturlig infektion?
2) Virus replikation?
3) Antal doser?

Efterligner naturlig infektion (større humoral respons og større cellemedieret immunitet)
1) Lavere antigenindhold
2) Finder sted
3) En enkelt dosering hos immunokompetente individer er tilstrækkelig

4

Beskriv dræbte vacciner, herunder
1) Antigen indhold ift. naturlig infektion?
2) Replikation?
3) Antal doser?

Efterligner ikke naturlig infektion og har ringe cellemedieret immunitet.
1) Større indhold af antigen
2) Ingen replikation
3) Flere doser

5

Hvilken type vaccine har længst humoralt respons, dræbte vacciner eller levende attenuerede vacciner?

Levende attenuerede vacciner

6

Hvilke(n) type(r) vacciner indholder ofte adjuvans?

Dræbte vacciner

7

Hvad er fordelen ved adjuvans?

Bedre immunrespons via stimuli af makrofagers optag af antigener => makrofager præsenterer antigener til lymfocytter

8

Hvad er ulempen ved adjuvans?

Kan give bivirkninger

9

Nævn (3) fordele ved attenuerede levende vacciner?

(bl.a.)
Hurtig beskyttelse
Langvarig immunitet
Billige at producere

10

Nævn (2) ulemper ved attenuerede levende vacciner?

(bl.a.)
Kan blive virulente (fx. immunosuprimerede)
Immunosupressive

11

Nævn (2) fordele ved dræbte vacciner?

(bl.a.)
Ingen virulens problemer
Som regel ikke immunosuppresive

12

Hvilken type vacciner kan anvendes til drægtige dyr?

Dræbte vacciner

13

Nævn (2) ulemper ved dræbte vacciner?

(bl.a.)
Hypersensitivitets reaktioner
Kortere varighed af immunitet

14

Hvad er de to primære mål med revaccinations intervallet?

- vedligeholde klinisk releavnt immunitet
- minimere forekomst af bivirkninger

15

Hvilken type 'behov' anvendes hhv. kerne og ikke-kerne vaccinations programmer til?

Kerne: generelle behov
Ikke-kerne: specielle behov

16

Hvilke patogener beskytter kernevacciner mod?
(mht. morbiditet og mortalitet)

Patogener med høj morbiditet og høj mortalitet

17

Nævn 3 sygdomme hos hund der vaccineres imod som kerne-vaccine?

Hundesyge (distemper)
Hepatitis Contagiosa Canis (canine adenovirus type 1)
Canine Parvovirus enteritis

18

Nævn nogle ikke kerne vacciner i DK (hunde)

Rabies
Kennelhoste
Leptospirose
Borrelia
Leishmaniose

19

Nævn 2 sygdomme hos kat der vaccineres imod som kerne vaccine?

Kattesyge = Feline panleukopeni = Feline parvovirus
Katteinfluenza (Herpes + Calici)

20

Nævn nogle ikke kerne vacciner i DK (katte)

FeLV
Rabies
Chlamydia

21

Hvor mange gange vaccineres hvalpe og killinger og i hvilken alder?
Hvornår revacc?

2-3 gange.
8-9 uger, 12 uger og 14-16 uger gamle.
Revacc. 1 år senere

22

Nævn 7 overordnede mulige bivirkninger ved vaccination?

Nonspecifikke reaktioner (nedstemthed, anorexi...)
HSR type 1, 2, 3 og 4
Immunosuppression
Vaccine virulens

23

Karakteriser kort de 4 typer af hypersensitivitets-reaktioner

Type 1: anafylaksis. Degranulation af mastceller.
Type 2: cytotoksisk. Antistofmedieret celle destruktion
Type 3: immunkompleks medieret => komplement
Type 4: celle medieret.

24

Nævn eksempler på lokale vaccine reaktioner (5)

1) Hævelser ved inj.sted
2) Granulomer (benigne)
3) Fokale nekroser (Rabies)
4) Lokal alopeci
5) Abscesser