Epilepsi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Epilepsi > Flashcards

Flashcards in Epilepsi Deck (12):
1

Nævn eks. på ekstrakranielle årsager til kramper?
(* ikke epilepsi)

Hyperglykæmi (insulinshock)
Hjertesygdom
Hypoglykæmi
Hypocalcæmi
Hypothyreoidisme (kat)
Anæmi
Hepatopati
Renale lidelser -> elektrolytubalance

2

Hvordan udelukkes (r/o) ekstrakranielle årsager til kramper?

Klinisk us. og blodprøver (hæmatologi, biokemi, thyroideastatus)

3

Hvad er definitionen på epilepsi?

En tilstand der kendetegnes ved gentagne anfald (2 eller flere) af intrakraniel oprindelse.

4

Hvad skyldes epilepsi?

Anfaldet er den kliniske manifestation af abnorme elektriske udladninger fra en gruppe neuroner i hjernen

5

Hvad er prævalensen af epilepsi hos hund?

1 % og dermed den hyppigste neurologiske sygdom hos hund

6

Hvad ses klinisk ved epileptiske anfald?

Anfald karakteriseret ved pludselige og forbigående symptomer (typisk ca. 2 min) som kan omhandle en række symptomer/forstyrrelser

7

Hvorfra i hjernen udløses kramper?

Generelt er det hjernebarken (cerebral cortex) der udløser anfald.

8

Hvilke 2 kasser kan man inddele epilepsi i mhp. årsag?

1. Symptomatisk (kendt ætiologi)
2. Idiopatisk (ukendt ætiologi)

9

Hvilke 4 metoder kan anvendes (overordnet) til at påvise patologi i hjernen?

1. Neurologisk us.
2. Hjernescanning
3. CSF (mhp øget inflam. aktivitet)
4. Post mortem obduktion

10

Hvilke 2(3) typer af hjernescanning findes?

CT og MRI
(evt. ultralyd hos helt unge individer)

11

Hvad tyder hhv. fokalt og generaliseret epilepsianfald på ift. hjernens involvering?

Ved fokal epilepsi anfald er det primært isoleret til bestemt område af hjernen fx center der lige præcis styrer ve. forben
Ved generaliseret epilepsi er hele hjernen involveret i de elektriske impulser => systemisk anfald

12

Hvad er status epilepticus?

Anfald der kan være vanskeligt at få hunden ud af igen. Varer pr. def. mere end 30 min.