Oftalmologi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Oftalmologi > Flashcards

Flashcards in Oftalmologi Deck (35):
1

Hvilke 3 ting kigger man på ved undersøgelse uden at røre patienten?

1. Bulbus placering og størrelse
2. Camera anteriors dybde
3. Blefarospasme

2

Hvad er blefarospasme?

Spasmer i øjenlåg (m. orbitus ocularis)

3

Hvilken klinisk betydning har blefarospasme?

Udtryk for smerte

4

Hvad er enoftalmus?
(og relation til blinkhindefremfald)

"Øjenæble er faldet tilbage i orbita" men egentlig trukket tilbage i orbita. M. retractor bulbi (car.) -> øjenæble kan trækkes tilbage.

Ved blinkhindefremfald er det egentlig enoftalmus da blinkhinden ingen mulighed har for at trække sig frem.

5

Hvilken klinisk betydning har enoftalmus?

Udtryk for smerte

6

Hvad er miose?

Pupilsammentrækning

7

Hvilken klinisk relevans har miose?

Udtryk for spasmer i ringmuskulatur omkring iris -> smertetegn.

8

Hvad betyder det at pupillerne er egale?

Lige store

9

Beskriv LPR (Lys pupil refleks)

Tester øjets sammentrækningsevne medieret af n- oculomotorius.
IKKE en synstest.

10

Hvilke nerver undersøges ved palpebralrefleks?

Trigeminus og facialis

11

Hvilke reflekser siger noget om hundens syn?

Menace og Dazzle

12

Hvor i hjernen sidder synscenteret?

Occipital lappen

13

Hvilke to diagnostiske tests er det mest væsentlige?

Schirmer og flourescin

14

Hvad er normalværdierne for hunde og katte mht øjentryk? (ifb. tonometri)

15-25 mm Hg

15

Hvad er formål med Schirmers test?

Måler tåreproduktion.

16

Hvad er formål med Flourescin test?

Undersøgelse for ulcera på cornea.

17

Hvordan udføres Schirmers test?
(og normalværdier)

Placeres i conjunctivalsækken inden for nederste øjenlåg. Normalværdier: 10/15-25 ml på 60 sek)

18

Hvad giver nedsat tåreproduktion anledning til?

Øjenbetændelse

19

Hvordan udføres Flourosvin test?

Strimlen fugtes med steril 0,9% NaCl opløsning, konjunctiva berøres med strimlen og der skylles med 0,9% NaCl opløsning.
Farvestof hæfter udelukkende til cornea stroma og dermed sår hvor epithel er væk.

20

Hvilke 2 overordnede årsager kan der være til blindhed?

1. Neurologiske forhold
2. Defekter i øjets transperante medier

21

Hvilke 2 typer af blindhed sfa neurologiske forhold findes?

Central blindhed (hjerne - fx stav og tap celler fungerer ikke)
Perifer blindhed (retina - fx defekt således at lys ikke kommer ind til retina)

22

Hvilken følgetilstand i øjet ses ifb. diabetes?

Katarekt

23

Giv eksempel på defekt i linse

Katarekt

24

Giv eksempel på defekt i cornea og årsag hertil

Vaskularisering af cornea sfa. keratitis

25

Giv eksempel på defekt i kammervæske/pupilåbning

Akut uveitis el. persisterende pupil membran

26

Nævn de 3 vigtigste årsager til "det røde øje" (akut inflammation)

Konjunctivitis
Uveitis
Glaukom

27

Nævn 2 årsager til konjunktivitis (=> rødt øje)

Infektion (herpes, klamydia)
Wafarin forgiftning

28

Hvad er karakteristisk ved konjunktivitis?

Overfladisk rødme, normalt tryk og normal pupilstørrelse

29

Hvad er karakteristisk ved uveitis?

Vaskularisering, miose og lavt tryk.
(Det lave tryk skyldes at væv blivere dårligere ved inflam => væskeprod. falder)

30

Hvad er typisk årsag til uveitis?

Inflammation, fx immunmedieret.

31

Hvad er glaukom?

Øget intraokulært tryk

32

Hvad er karakteristisk ved glaukom?

Højt tryk og mydriasis (forstørret pupil)

33

Hvilke 2 diagnostiske 'metoder' til at vurdere om det røde øje er overfladisk eller vedrører det indre af øjet?

Tonometer (tryk) og pupilstørrelse

34

I hvilken oftalmologisk sammenhæng er det vigtigt
at kende racen?

Øjenbetændelse da en lang rk hunde og katte racer har lav tårevæske produktion og dermed disponeret for dette.

35

Er der nogen kontraindikation for at anvende Schirmers tåretest?

Nej