Wound management Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Wound management > Flashcards

Flashcards in Wound management Deck (41):
1

Nævn de 4 faser i sårheling

1) Koagulation
2) Inflammation
3) Proliferativ (tidlig og sen)
4) Modning

2

Hvad sætter gang i den inflammatoriske fase i sårhelingen?

Degranulation

3

Hvilke 2 ting kendetegner den inflammatoriske fase af sårheling?

Clot dannelse og migration af leukocytter til såret

4

Hvad kendetegner den tidligere proliferative fase i sårheling?

Proliferation og migration af fibroblaster og endothelceller

5

Hvad kendetegner den sene proliferative fase i sårheling?

Migration, proliferation og differentation af epithelceller

6

Hvad kendetegner modningsfasen i sårheling?

Epidermal stratification og modning af nyt kollagen

7

På en "wound strength recovery" kurve med wound strength (%) ift. dage efter skade ses en initiel øgning i sårstyrke efterfulgt af et karakteristisk fald før kurven forløber normalt. Hvad skyldes dette knæk?

Fibrin fjernes og erstattes med kollagen - altså er der en pause i hvor stærkt vævet er

8

Hvilke to faktorer har årsagen til såret indflydelse på?

Hvor nemt det er at behandle (betydning for hvordan såret heler) og risikoen for infektion

9

Nævn de 4 sårtyper ift infektions-risiko

Rent
Rent-kontamineret
Kontamineret
Inficeret

10

Giv eks. på et rent sår

Uinficeret operations-sår. Ingen præ-eksisterende inflammation.
Respiratoriske, gastrointestinale el. urogenitale "tracts" er ikke "entered"

11

Giv eks på rent-kontamineret sår

Operations-sår hvor respiratoriske, gastroinstestinale el. urogenitale "tracts" er entered under kontrollerede forhold og uden unormal kontamination.

12

Giv eks. på kontamineret sår

Åbent, friskt, accidental sår. Præ-eksisterende akut, nonpurulent inflammation.

13

Giv eks på inficeret sår

* Ældre traumatisk sår med bevaret el. devitaliseret væv
* Sår med eksisterende klinisk infektion el. perforeret viscera

14

Er der en relation mellem årsag til sår og infektions risiko?

Ja!

15

Hvad påvirker risikoen for infektion af et sår? (3 faktorer)

* Antal bakterier
* Tilstedeværelsen af nekrotisk væv
* Hvor længe der er gået siden skade

16

Hvilke 4 hovedpunkter er der omkring sårbehandling?

* Forhindre yderligere kontamination
* Reducere bakteriel kontamination
* Fjerne nekrotisk væv
* Sørge for et godt helings-miljø

17

Hvilken effekt har lavage?

Reducerer effektivt antallet af bakterier og fjernes debris

18

Hvad er lavage afhængigt af?

* tilstrækkeligt tryk og volumen
* brug af isotoniske væsker

19

Hvad vil debridement sige? Og hvad er særligt vigtigt i denne forbindelse?

Fjernelse af nekrotisk væv.
Særligt vigtigt kun at fjerne væv man er sikker på er dødt!

20

Hvilke 3 typer af non-operativt debridement findes?
(uden anæstesi)

* Wet-to-dry dressing (aggressive, fast)
* Hydrocolloid gels (gentle, slow)
* Biologisk via maddiker

21

Primær lukning af sår kan anvendes ved sår der opfylder hvilke 3 'kriterier'?

* < 6 timer gammel
* minimalt kontamineret
* ikke kompromitteret (væv, blodforsyning)

22

Hvor mange bakterier skal være til stede før sår klassificeres som inficerede?

> 10^5

23

Hvad er forskellen på de to typer af forsinket primær lukning af sår?

1. 1-3 dage post trauma FØR granulations væv er etableret
2. 4-5 dage post trauma EFTER granulations væv er etableret (tegn på heling er igang)

24

Hvilke indikationer har de to typer af forsinket primær lukning af sår?

1. (FØR granulationsvæv) -- let kontaminerede, minimalt kompromitterede sår
2. (EFTER granulationsvæv) -- kontaminerede, markant kompromitterede sår

25

Hvad vil sekundær intention heling sige?
Og hvad kan være problematisk ifb. hermed?

Anvender patientens naturlige helings-potentiale.
Sfa sårkontraktion og ardannelse ses evt. ringe kosmetisk effekt og ringe funktionelt resultat.

26

Hvornår er det bedst at lukke et inficeret sår ift risiko for infektion? (dage)

4-6 dage da infektions incidensen her er lavest. Efterfølgende stiger denne igen.

27

Fordele og ulemper ved fugtig sårheling?

Fordele: optimale betingelser for immunsystemet (naturlig debridement, øget WBC aktivitet, øget heling, varmere, minde smerte og mindre arvæv)
Ulemper: Bakteriel kolonisering, folliculitis og maceration

28

Hvilke 3 typer af bandagerings materiale findes til fugtig sårheling?

* Hydrophil
* Occlusive (fx plastik)
* Semi-occlusive

29

Hvilke 4 funktioner har primære/kontakt laget ved management af åbent sår?

1) absorberer ekssudat
2) Tillader gaseøs udveksling
3) beholder fugt
4) Ikke-skadeligt for helings-væv

30

Hvilke 3 funktioner har det sekundære lag ved management af åbent sår?

1) Holder det primære lag på plads
2) absorberer eksudat fra såret
3) "Pads the wound" og omkringliggende væv

31

Hvilke 3 funktioner har det tertiære lag ved management af åbent sår?

1) Holder det sekundære lag på plads
2) Sikrer ligeligt tryk over forbindingen
3) Beskytter forbindingen

32

Et sår af farven sort. Hvad er sårtypen og hvad er formålet med behandling?

Nekrotisk sår. Fjerne nekrotisk væv.

33

Et sår af farven gul. Hvad er sårtypen og hvad er formålet med behandling?

Eksudativt sår. Rense sår og fjerne debris.

34

Et sår af farven grøn. Hvad er sårtypen og hvad er formålet med behandling?

Inficeret sår. Rense sår og fjerne infektion.

35

Et sår af farven rød/pink. Hvad er sårtypen og hvad er formålet med behandling?

Granulations el. epitheliserende sår.
Beskytte sår og sørge for et fugtigt miljø for at stimulere heling

36

Ved ændret sår-heling - hvilke(n) af de 4 faser af sårheling (koaglation, inflammation, proliferation, modning) ligger typisk til grund for dette?

Inflammatorisk/proliferative faser

37

På hvilken måde påvirker tab af subkutant fedt sårhelingen?

Subkutant fedt menes at frigive vævsfaktorer der fremmer heling af huden.
(dermed obs på at undgå at lukken huden uden underliggende fedt)

38

Hvad er forlænget cellulær fase (=> forlænget inflammatorisk fase) typisk karakteriseret ved?

Kronisk inflammation og mgl på dannelse af granulationsvæv.
Oftest sfa. tilstedeværelse af debris

39

Hvad er forlænget prolifertaiv fase typisk karakteriseret ved?

Udvikling af kronisk granulationsvæv (blegt, fibrøst, mindre vaskulariseret væv)

40

På hvilken måde påvirker steroider sårhelingen?

* Inhib af inflam. respons generelt og særligt makrofag rekrutteringen

41

Hvilken bakt. giver hyppigst ophav til sårinfektion hos hhv. hunde og katte?

S. aureus (hund) og Pasteurella spp (kat).
(efterfulgt af coliforme - begge racer)