Behandling af glaukom Flashcards Preview

Patologi > Behandling af glaukom > Flashcards

Flashcards in Behandling af glaukom Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvad er glaukom?

- Progredierende synsnervesvind
- Tiltagende og irreversible synsfeltsdefekter

De væsentligste risikofaktorer er
- Forhøjet IOT (vedvarende)
- Arv
- Stigende alder

2

Der skelnes primært mellem 2 typer? Nævn


Åben vinkel (hyppigste form)

Lukket vinkel

3

Hvad er symptomen på åbenvinklet glaukom?

Asymptomatisk (indtil sent stadie, hvor synsfeltet påvirkes)

4

Hvilke fund er der ved åbenvinklet glaukom?

-Synsfeltsdefekter
-Forhøjet IOT
-Papilekskavation

5

Hvad er behandling ved åbenvinklet glaukom?

-Reduktion af IOT
•Øjendråber
•Laserbehandling
•Kirurgi

6

Hvad reducere tryknedsættende medikamenter?

–Reducerer kammervandsproduktionen og/eller
–Øger dræningen af kammervandet
– Prostaglandiner og beta-blokkere er 1. valgs præparater i DK

7

Hvad er den mest anvendte tryksænkende middel?

Det er prostaglandinanalog

–Ved lokal applikation nedsættes IOT ved at øge det uveosklerale flow samt ved at nedsætte udløbsmodstanden gennem trabekelværket

–Vigtigste bivirkninger er let, ofte forbigående hyperæmi, vækst af øjenvipper og farveændringer af iris. Systemiske bivirkninger er sjældnere.

8

Hvad gør β-blokkere?

–Nedsætter produktionen af kammervand
–Timolol har kraftigst tryknedsættende virkning
–Ved behandling med β-blokker kan ses systemiske bivirkninger.

9

Ved behov for yderliger tryknedsættende behandling kan suppleres med?

carbonanhydrasehæmmere, α-stimulerende farmakaeller miotikum.

10

Hvad er carbonanhydrasehæmmere? Hvad er det systemiske og okulære bivirkninger?

–Carboanhydrase = enzym der hjælper med kammervandsproduktion
–Hæmning af dette enzym = reduktion af kammervandsproduktionen

–Systemiske bivirkninger kan være udmattethed, utilpashed, hovedpine, depression, nyresten mm.
– Okulære bivirkninger kan være kortvarig myopi, sløret syn, kløe, smerte/ømhed, tåreflåd, inflammation af øjenlåg, bitter eller forandret smag mm.

11

Hvordan bruges α-stimulerende farmaka (sympatomimetika)?

Øjets tryk kan nedsættes ved brug af α2-adrenerg stimulerende midler. Dette sker hovedsageligt ved, at kammervandsproduktionen nedsættes, men også ved, at det episklerale venetryk nedsættes, og det uveosklerale flow øges.

12

Hvad sker der, hvis man bruger Miotikum?

– Den parasympatiskestimulering forårsager bl.a. en akkommodationsstimulering gennem musculusciliaris. Musculusciliaris' fibre trækker i trabekelværketsporer. Dette bedrer kammervandspassagen gennem porerne.

Pilocarpin(Pilokarpin”Ophtha”)

13

Hvad anvendes den non-selektive β-blokker timolol t i kombination med?

Den non-selektive β-blokker timolol kan anvendes i kombination med enten pilocarpin, det α2-receptorstimulerende middel brimonidin, carboanhydrase-hæmmerne brinzolamid og dorzolamid eller prostaglandinanaloger.

Eksempel: latanoprost og timolol (Xalacom)

14

Hvad skyldes Vinkellukningstilfælde (akut glaukom)?

- Skyldes en tillukning af kammervinklen på grund af en frembulende iris

-Hurtigt progredierende synsnedsættelse pga. corneaødem -kan give regnbuesyn

-Kraftige øjensmerter med hovedpine. Evt. kvalme, opkastning og påvirket almentilstand.

15

Hvordan behandles Vinkellukningstilfælde?

Behandles inden for nogle få timer, da tilstanden giver irreversibel synsnerveskade og blivende synsnedsættelse.

Systemisk behandling med carboanhydrasehæmmer og/eller peroral behandling med glycerol blandet med saft og drikkes isafkølet (vanddrivende)

parasympatomimetika (pilocarpin-øjendråber 2%, eventuelt gentaget 3-4 gange i første time)

16

Hvor meget skal trykket komme under før pilocarpin virker?

Under 50 mmhg

Fortsæt pilocarpinindtil kirurgisk behandling eller YAG-laser-iridotomikan udføres i rolig fase.

Der gives steroidøjendråber, indtil inflammation er reduceret.

17

Hvad skal man gør, når medicin er ikke nok?

LASERBEHANDLING, f.eks.
•Perifer iridotomi (laser el. kirurgisk)
•Lasertrabekuloplastik
• Cyklodestruktion v/fotokoagulation

KIRURGISK BEHANDLING, f.eks.
•Trabekulektomi
•Cyklocryoterapi