Øjenmanisfestationer ved systemiske sygdomme Flashcards Preview

Patologi > Øjenmanisfestationer ved systemiske sygdomme > Flashcards

Flashcards in Øjenmanisfestationer ved systemiske sygdomme Deck (32)
Loading flashcards...
1

- Hvad er Hypertension arterialis --> forhøjet blodtryk

- Øjet: nethindens blodforsyning er afhængig af blodtrykket.

- Øjet afspejler kroppens generelle karstatus --> øjet afspejler hvor godt px tolererer det målte blodtryk

2

Hvad er symptomerne for hypertension arterialis?

Sjældent direkte symptomer

3

Hvordan behandles hypertension arterialis?

- Blodtryksnedsættende

4

Hvad er prognosen for hypertension arterialis?

- Forandringerne på retina kan forsvinde, men ved svære tilfælde kan der ske makulopati og synsnerveatrofi.

5

Hvad er
Arterioskelerose?

- Årreforkalkning -> nedsat blodgennemstrømning – iskæmi og næringsforstyrrelse – ses ofte med forhøjet blodtryk.

6

Hvad kan arteriosklerose medføre?

- Trombose i kar eller hjerte
- Embolus – bevægelig blodprop

7

Hvilken grad af arteriosklerose ligner hypertension?

- FH1 – der er afsmalning af arterioler.

8

Hvad er amaurosis fugax?

- Amaurosis = græsk for mørk/blind. Sort stær med blindhed uden lyssans.
Amaurosis fugax= forbigående blindhed --> årsag kan være arteriespasme, hypotension, anæmi, papilødem.
Ved unilateral – en embulus, der løsner sig.
Ved bilateral – synssløring, migræneaura – kan føre til permanent manglende blodforsyning i synscortex
--> henvises akut!

9

Hvad er anterior iskæmisk opticusneuropati?

- Afbrydelse af den forreste del af synsnervens blodforsyning.

HYPPIGSTE ÅRSAG TIL SYNSTAB HOS MENNESKER OVER 50!

- Der findes A-AION og N-AION

10

Hvilke symptomer er der på AION?

- Pludseligt eller gradvist tiltagende synstab over få dage.
- Synsdefekter
- Kan være med og uden papilødem.
- Forekommer altid først unilateralt.
- Hovedpine, tindingeømhed, træthed, udtrætning ved spisning pga. der også er nedsat blodforsyning til tyggemuskulaturen.

11

Hvordan behandles AION?

- Med glukokotikoidbehandling i HØJ dosis, da man skal redde det andet øje.

12

Hvad er dyslipidæmi?

- Kolesterolforhøjelse – ses som aflejringer i øjet --> arcus senilis og xanthelasmata.
Hvis px ikke er særlig gammel er der store problemer med kolesterolet.

13

Hvad er forskellen på bakteriæmi og fungæmi?

- Bakteriæmi : smitte fra blodbanen  øje – fra endocaditis(hjertebetændelse og andre betændelser generelt)
- Fungæmi: smitte fra blodbanen --> øje – folk med immunsystems problemer.

14

Hvilke kønssygdomme kan ses i øjet?

- Syfilis – kan ligne uveitis og kan forandre pupillen.
- Reiters syndorm – urinvejsinfektion

15

Hvad kan tuberkulose udløse?

- Uveitis og keratoconjunktivitis.

16

Hvilke nethindeforandringer ses hos patienter med HIV/AIDS?

- Kan give retinitis
- Kan give retinochorioditis/chorioretinitis

17

Hvad kan cytomegalovira gøre?

Kan medføre blindhed. Kan observeres som ”pizza-pie”.

18

Hvilken øjensygdom udvikler de autoimmunne sygdomme oftest?

- Uveitis

19

Hvilke sydomme udvikler folk med endokrine sygdomme – problem i tryreoidea/skjoldbruskkirtlen

- Øjenlågsretraktion
- Øjenlågsødem
- Diabetes.

20

Allergiske sygdomme har ofte tendens til?

- Conjunktivitis

21

Hvis man lider af A-vitamin mangel sker der ofte:

- Natteblindhed
- Øjentørhed/xeroftalmi

22

Hvor i øjet ses der ofte metastaser ? Hvad er symptomer og fund?

- I chorioidea – fra bryst eller lungekræft.

Der kan DOG også tit observeres maligne tumorer i øjet.

- Symptomer og fund: ingen symptomer, men der kan ses uskarpt afgrænsede områder med hvidlig præg i retina.

23

Hvilke hæmatologiske sygdomme kan ses i øjet?

- Anæmi/blodmangel
- Leukæmi – der ses retinale blødninger.

24

Hvor kommer sygdomme i nervesystemet til udtryk i forbindelse med øjet?

- I synsnerven som okulær neuritis.
- Sygdomme i hjernen kan påvirke øjet med dobbeltsyn, synsdefekter, blikpareser, nystagmus og stasepapil.

25

Til øjenmanifestationer tilhører

- Leverbetændelse, der giver gult øje
- Marfans syndrom/bindevævssygdom – subluksation af linsen.

26

1) Hvilke af følgende retinale forandringer pga. diabetes er reversible?
a) Mikroaneurysmer
b) Retinale hæmorrhagier
c) Hårde exsudater
d) Uldne pletter

a) Mikroaneurysmer
b) Retinale hæmorrhagier
c) Hårde exsudater
d) Uldne pletter

27

Diabetisk makulopati
a) Opstår før eller siden hos alle diabetespatienter
b) Kan give nedsættelse af visus
c) Viser sig bl.a. som makulaødem
d) Ødemet kan evt. behandles med laser

b) Kan give nedsættelse af visus
c) Viser sig bl.a. som makulaødem
d) Ødemet kan evt. behandles med laser

28

Non-proliferativ diabetisk retinopati
a) Giver hurtigt skotomer
b) Giver reversible retinaforandringer
c) Giver metamorfopsi
d) Er karakteriseret ved karnydannelser

b) Giver reversible retinaforandringer

29

Fundus hypertonicus giver typisk anledning til
a) Krydsningsfænomen: en vene ser ud til at forsnævres hvor den krydses af en arterie
b) Krydsningsfænomen: en arterie ser ud til at forsnævres, hvor den krydses af en vene
c) Synsfeltudfald
d) Formindskelse af arterie/vene forholdet

a) Krydsningsfænomen: en vene ser ud til at forsnævres hvor den krydses af en arterie

d) Formindskelse af arterie/vene forholdet,

30

5) Den normale a/v-ratio er
a) 2/3
b) 1/3
c) 3/4
d) 1/2

a) 2/3