Glaukom Flashcards Preview

Patologi > Glaukom > Flashcards

Flashcards in Glaukom Deck (27)
Loading flashcards...
1

Hvilke slags stær'e findes der?

Grå, grøn, hvid og sort

2

Beskriv kronisk Glaukom?

-Snigende – uden symptomer
- Der kan være forhøjet tryk.
- Synsfeltstab – oftest først monokulært.
- Svært at helbrede.
- Progredierende synsnervesvind
- Opticus neuropati
- Synsfeltstab

Sker fordi de er forhøjet tryk på synsnerven.

3

Beskriv akut glaukom?

-Anfald
-Hurtigt udviklende
-Smerte, rødme og nedsat syn
- ALTID forhøjet tryk.
- Aflukket blodforsyning = kan give blindhed
- Kan helbredes.

4

Hvilken inddeling er der ved kronisk glaukom?

- Åbenvinklet : frit afløb/tilstoppet afløb
- Vinkellukning : lejlighedsvis lukket kammervinkel/delvis lukket kammervinkel.

5

Hvem har størst chance for at få vinkellukket glaukom – myope eller hyperope?

- Hyperope, de har et fladt øje og en lille kammervinkel.

6

Hvad er kronisk åbenvinklet glaukom?

- Primært : uden anden årsag – enten med eller uden forhøjet tryk

-Sekundært: men kender årsagen – tilstoppet afløb.

Primært åbenvinklet glaukom er den mest almindelige form for glaukom.
Risikofaktorerne er: forhøjet IOT, høj alder, familær disposition, myopi, afroamerikaner, blodtryksforstyrrelser, tynd cornea.

7

Hvilke elementer indgår i diagnosticering af kroniske glaukomer?

-Trykket IOT – måles i mm Hg/kviksølv
- Kammervinkel gonioskopi(åben/lukket)
- Papillen
- Synsfeltet

8

Hvad er middelværdien, øvre grænse for glaukom?

- Middelværdi : 15 mm Hg
- Øvre grænse: 21 mm Hg
Dertil kan der være et forhøjet tryk uden glaukom.
30-50 % med åbenvinklet glaukom er tryk under 21 mm Hg.

9

Hvilke ting spiller ind i forhold til mål af IOT?

- Pulsen varierer
- Der kan være en døgnvariation(5 mm Hg er normalt/10 mm Hg er ikke normalt)
- Slips eller stram krave.

Forskellen på Hø og Vø må ikke være over 8 mm Hg.

10

Hvordan måler man IOT?

- Vi måler med lufttonometer.

11

Hvordan kan man måle kammervinklen?

- Med gonioskopi – kræver bedøvelse.
- Forrese segment OCT
- Van Herrick – lyset skal stå i 60 grader temporalt – 16 x.
- Iris – Lys skal være i 90 grader og mikroskopet skal stå ligeud for pupillen

12

Hvordan bedømmes papillen?

Er den lille eller stor – hvor stort er hullet i vanilliekransen? Hvor mange gange kan hullet være der? Hvor stor en del udgør det?
Jo større hullet er, des mere opmærksom skal man være.

13

Hvordan er synsdefekterne for glaukompatienter?

- Oftest rammer det først på et øje.
- Oftest indenfor centrale 30 grader.
- Skotomerne bryder sammen og får kontakt med den blinde plet.

14

Hvis man undersøger med statisk perimetri, hvad gør man så?

- Med supratreshold – screening, uden mistanke.
- Full-treshold – med mistanke.

15

Hvilke glaukomer findes der?

- Sekundære åbenvinkel glaukom – glaukom udløst af iridocyklitis – der sker en tilstopning af trabekelværket, som følge af sammenvoksningmellem lens og iris.
- Pigmentdispersions glaukom – myope unge mænd.
- Neovaskulært glaukom – veneokklusion
-Pesudoeksfoliationsglaukom (kapselglaukom)

16

Hvordan behandles åbenvinkel glaukom?

- Ved sekundært glaukom : behandling af primærlidelsen
- Ingen helbredende behandling – tryksænkning, medicin der enten hæmmer produktion eller hæmmer afløb.
- Kirurgisk laserbehandling af kammervinkel.

17

Er vinkelluknings glaukom farling?

JA!

18

Hos hvem ses der akut vinkellukning?

- Kort øje med fladt forkammer
- Ældre med tykkere lens
- Hypermetrope
- Etnicitet.

19

Hvad er forskellen på truende, intermitterende og akut vinkellukningsglaukom?

- Truende : ingen klager – lille kammervinkel.
-Intermitterende: smerter og regnbuefarver rundt om lyskilder, kun problemer ved disse anfald – lille kammervinkel.

-Akut: smerter, hovedpine, kvalme + opkast, nedsa syn.
Fund: ciliær injektion, lysstiv pupil, corneaødem og højt IOT.

20

Hvordan behandles akut og andre typer end akut?

-Akut: tryksænkning med øjendråber og evt. systemisk behandling.

-Andre typer end akut : ididotomi/laser.

21

Den langt hyppigste glaukomform er
a)Vinkellukningsglaukom
b)Primært åbenvinklet glaukom
c)Sekundær åbenvinklet glaukom
d)Kongenit glaukom

b)Primært åbenvinklet glaukom

22

Hvilke/n af følgende faktorer øger risikoen for udvikling af åbenvinklet glaukom?
a) Forhøjet intraokulært tryk (IOT)
b) Glaukom i nærmeste familie (arv)
c) Stigende alder
d) Lille cup/disk forhold

a) Forhøjet intraokulært tryk (IOT)

b) Glaukom i nærmeste familie (arv)

c) Stigende alder

23

Glaukom ved pigmentdispersion

a) Skyldes aflejring af gråhvidt materiale på linseforfladen og i kammervinklen
b) Skyldes nydannede blodkar, som blokerer kammervandsafløbet i trabekelværket
c) Skyldes inflammation i iris/corpus ciliare (iridocyclitis)
d) Behandles som ved åbenvinklet glaukom (tryknedsættende medikamenter, laserbehandling og/eller kirurgi)

d) Behandles som ved åbenvinklet glaukom (tryknedsættende medikamenter, laserbehandling og/eller kirurgi)

24

Vedrørende cup/disk forhold – hvad er korrekt?
a) C/D ratio på op til 0,4 er i de fleste tilfælde fysiologisk
b) C/D ratio på 0,4 eller derover er altid patologisk
c) C/D ratio over 0,4 bør rejse mistanke om glaukom
d) C/D ratio bedømmes lettest ved hjælp af tonometri

a) C/D ratio på op til 0,4 er i de fleste tilfælde fysiologisk

c) C/D ratio over 0,4 bør rejse mistanke om glaukom

25

Vedrørende intraokulært tryk (IOT) og glaukom – hvad er korrekt?
a) IOT normen for voksne er 10 - 21 mm Hg
b) IOT under 10 mm Hg kan ikke give glaukom
c) IOT kan svinge i løbet af dagen og er som regel højest om aftenen
d) En patient med IOT mellem 22 – 29 mm Hg uden samtidig synsfeltsdefekt har ikke glaukom, men okulær hypertension

a) IOT normen for voksne er 10 - 21 mm Hg

d) En patient med IOT mellem 22 – 29 mm Hg uden samtidig synsfeltsdefekt har ikke glaukom, men okulær hypertension

26

Vedrørende synsfeltsundersøgelser og glaukom – hvad er korrekt?

a) Statisk kampimetri er god til at fange tidlige synsfeltsforandringer, som skyldes glaukom
b) Konfrontationsmetoden er god til at fange tidlige synsfeltsforandringer, som skyldes glaukom
c) Et relativt skotom betyder, at sensibiliteten er ophævet og området er blindt
d) Et absolut skotom betyder, at sensibiliteten er ophævet og området er blindt

d) Et absolut skotom betyder, at sensibiliteten er ophævet og området er blindt

27

Hvad er typiske fund ved akut vinkellukningsglaukom?
a) Forhøjet IOT
b) Middeldilateret og lysstiv pupil
c) Miosis
d) Infiltrater i cornea

a) Forhøjet IOT

b) Middeldilateret og lysstiv pupil