Refraktionskirurgi Flashcards Preview

Patologi > Refraktionskirurgi > Flashcards

Flashcards in Refraktionskirurgi Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvordan har man ret til at få betalt refraktionskirurgi af det offentlige?

–Hvis man har over 6 D på begge øjne

–hvis man har mindst 3 eller derover i Astigmatisme på et eller begge øjne

• Hvis man har mere end 3D styrkeforskel på øjenene (Anisometropi – > 3 D)

2

Nævn refraktionskirurgiske principper?

• Synsfejl
–Myopi
–Hyperopi
–Astigmatisme
•Irregulær astigmatisme
–Presbyopi
–Aberrationer af højere grader

•Cornea
–Formændring
–Fjernelse af væv

•Intraokulært
-Fjernelse af lens
-Indsættelse af

3

Hvad er arcuat keratotomi? hvad bruges arcuat keratotomi til?

Det er bueformet snit, perifert i cornea.
Den afflader merdianen.
Der er få gener.
Det er stærkest brydende merdian.

Til at fjerne astigmatisme i øjet

4

Hvad sker der med Fotorefraktiv keratektomi?

- Epitelet bliver fjernet med alkohol og der bruges Eximer laser.

- Nyt Epitel kommer frem efter 2-4 dage. syn godt efter 1-2 uger

- Der er uklarheder som forsvinder over 6 mdr.

-Bruges ved myopi over 6D

5

Hvad er forskellen på LASEK og LASIK behandling?

LASEK - lag af epitel fjernes med alkohol, men lægges tilbage

LASIK - her flækkes hornhinden og laser i stromaet. Giver mindst gener. Synet er ok på dag 3

6

Hvilke synsfejl kan udbedres med LASIK?

Myopi på -9 og hyperopi på +4 D.
Astigmatisme skal være regulære og ikke over 4.

7

Hvad heder den nyeste teknik indenfor refraktionskirurgi?

ReLEx eller AIO (all in one)

8

Hvilke komplikationer er der ved corneakirurgi?

Infektion og inflammation- mindskes med antibiotika efter endt operation.

Flap - kan gå i stykker, falde af, kan gnubbes af op til 4 uger efter behandling.

Laser- kan lave decentration, uregelmæssigheder pga væske (forsvinder af sig selv, kan genbehandles)

Syn - Tab af 1-2 linjer, især høje styrker, og især hypermetropi.

Tørt øje - ændring i nerveforsyning og tåreregulering som står på i mange måneder.

Under og overkorrektion
Regression
Ectasia
Uklarheder.

9

Hvilke intraokulære indgreb findes der?

• Clear lens extraction
–Px uden katarakt

•Kataraktoperation
–Px med katarakt

• IOL som skaber emmetropi (ca.)

Akkommodations-evne forsvinder
– flerstyrkelinser

Phake intraokulære linser- Kunstig linse sættes mellem iris og lens dvs. man beholder sin egen linse.

10

Nævn komplikationer ved intraokulære linser?

Akut - Panoftalmi; inflammation med kraftig synsnedsættelse til følge.

Senere kommer der
- Nethindeløsning
- Katarakt

11

Refraktionskirurgi omfatter IKKE

a)Operation for myopi
b)Operation for hyperopi
c)Operation for astigmatisme
d)Operation for ptosis

d)Operation for ptosis

12

Ved hvilken type laserbehandling skæres der en hængslet overfladisk hornhindeflap med f.eks. en mikrokeratom (fin kniv), inden selve laserbehandlingen går i gang?

a)LASIK
b)LASEK
c)PRK
d)Radiær keratotomi

a)LASIK

13

”Haze” (let skyet uklarhed i cornea) er generelt værst efter hvilken type laserbehandling?

a)LASIK
b)LASEK
c)PRK
d)Radiær keratotomi

c)PRK

14

4)Hvad er korrekt vedr. SMILE teknikken?

a)Der er ingen flap, der kan løsne sig
b)Der ses store problemer med tørre øjne postoperativt i forhold til f.eks. PRK og LASIK
c)Det er en teknik, der har været anvendt herhjemme siden 1980-erne
d)Der lægges et lille øvre cornealt snit, hvorfra man kan trække stromalt væv ud (som er ”afskåret” ved hjælp af en femtosekund laser)

a)Der er ingen flap, der kan løsne sig

d)Der lægges et lille øvre cornealt snit, hvorfra man kan trække stromalt væv ud (som er ”afskåret” ved hjælp af en femtosekund laser)

15

Hvor mange µm corneavæv skal der ca. fjernes pr. Dioptri ved en laserbehandling?
a) 2-4 µm
b) 12-14 µm
c) 22-24 µm
d) 32-34 µm

b) 12-14 µm

16

Hyppigste bivirkning/er efter en laserbehandling er

a)Dårligere nattesyn i forhold til før operationen
b)Modkørende billygter kan blænde
c)Dobbeltsyn ved blik til siden
d)Metamorfopsier (forvrængninger)

a)Dårligere nattesyn i forhold til før operationen

b)Modkørende billygter kan blænde

17

Intraokulære indgreb omfatter IKKE
a)Clear lens extraction
b)Phake intraokulære linser
c)Arcuat keratotomi
d)Cataract operationer

c)Arcuat keratotomi