Neuro-oftalmologi del.1 &2 Flashcards Preview

Patologi > Neuro-oftalmologi del.1 &2 > Flashcards

Flashcards in Neuro-oftalmologi del.1 &2 Deck (28)
Loading flashcards...
1

Hvad passere synsbanerne?

- Synsbanerne passerer gennem hjernen og evt. læsioner, vil også give sig udslag i synsfelterne.

2

Hvor mange kranienerver styres øjets bevægelse?

- Øjets bevægelse styres af tre kranienerver i hver side – læsioner heri vil medføre dobbeltsyn

- Øjenbevægelser styres via hjernestammen – påvirkning her af kan give blikpareser

3

Pupillens størrelse er et sammenspil i?

i sympatiske og parasympatiske nervesystem.

4

Hvilke symptomer er der ved problemer med nervus opticus?

- Centralsyn – monokulært
- Farvesyn- monokulært – tapcellerne er påvirkede.
- Synsfelt
- Relativ afferent pupil defekt
- Smerter, hvis der er inflammation.

5

Hvad er homonym hemianopsi?

- Bilateral synsdefekt

6

Hvad er kendetegnet ved skader på nervus opticus foran chiasma?

Monokulært udfald – nedsat syn, synsfelt, nedsat farvesyn, pupildefekt

7

Hvilken del af synet er på virker ved heteronyme udfald?

- Synsfeltet er påvirket lateralt i begge sider.

8

Hvordan ser observationerne fra oftalmoskopi ud?

- Papilødem med dårlig afgrænsning – fremadhvælvet.

9

Hvad er problemet ved papilødem?

- Lokal iskæmi, inflammation, kompression.
ER ALTID FARLIGT!

Ved bilateral papilødem er der tegn på hjernesvulst indtil akut scanning viser andet!

10

Hvad er opticusneuritis?

Inflammation i synsnerven – ses som papilitis eller retrobulbær neuritis(hyppigst)

11

Hvad er årsagen til opticusneuritis?

- Idiopatisk (opstået uden årsag)
- Sklerosepatienter.

12

Hvilke symptomer og fund er der ved opticusneuritis?

- ALTID unilateral
- Synsnedsættelse
- Farvesynsændring
- RAPD!!!
- Smerte bag øjet.

Behandles ikke ellers med glukokortikoid.

13

Hvad er opticusatrofi?

- Synsnervesvind, der kan være primær eller sekundær. Giver sig udslag i nedsat syn og synsfelt og BLEG papil.

14

Ved problem med synsbaner, hvilke deffekter har px så?

- Anopsi og skotomer.

15

Hvordan kan sygdomme i synsbanen opdeles?

- Foran chiasma : nervus opticus – monokulært udfald – nedsat syn eller blindhed
- I chiasma: Midtlinjen – viser sig bilateralt.

16

Hvad er årsagen til problemer med synsbanen?

- Opticus neuritis
- Kompression – fra tumorer
- Apopleksi
- MS
- Traumer

17

Hvad skal man undersøge pupillen for?

- Er de runde?
- Lige store – ved forskel måles om de også er forskellige i lys/mørke.
- Lysreagerende
- Lige kraftigt reagerende – swinging flash ligt – RAPD.
- Evt. nærreaktion hvis der er direkte nedsat lysrefleks.

18

Hvad er forskellen på et blindt og et amblyopt øjes pupilrefleks?

- Det blinde har ikke en direkte refleks, men har indirekte.
- Det amblyope har helt normale pupilreflekser.

19

Hvad skyldes RAPD?

- Det ene øje har en rask nerve, det andet har en syg nerve.
Ved lys i det gode øje – kraftige pupilreaktioner.
Ved lys i det dårlige øje – svage pupilreaktioner.
- Skyldes ofte en sygdom i nervus opticus, stor nethindelæsion.

20

Hvad er anisokori?

- Pupildifferens – der skal være mere end 0,4 mm. for at kunne se forskel.
- Hvis pupilrefleksen er normal er det ofte et fysiologisk fænomen og ikke neuro.

21

Hvilke karakteristika har Horners syndrom?

- Nedsat sympatisk nerveforsyning til øjet – asymptomatisk.
- Miosis

22

Hvad skyldes Horners syndrom?

- Blodprop, lungekræft, tumor i halsen.
- Evt. arteriosklerose.

23

Hvad sker der ved tonisk pupil?

- Nedsat --> fejlagtig parasympatisk nerveforsyning
- Giver mydriasis
- Nedsat lysrefleks
- Skyldes ofte degeneration af nervefibre i corpus ciliare.
- Idiopatisk
- Virus eller andet.

24

Skal akut dilateret pupil henvises?

- Ja. Især hvis det er akut medtaget.

25

Hvilke former for nystagmus findes?

- Kongenit eller erhvervet.

26

Hvad er forskellen på migræne med aura og uden aura?

- Ved aura ses der en aura inden hovedpinen, den dunkende fornemmelse kommer.

27

Hvilke ting kan hjerneskader give?

- Agnosi – manglende genkendelse
- Afasi – manglende sprog
- Apraksi – manglende beherskelse af bevægelse.

28

Hvad er polyopi?

- Når tingene er mere end dobbelte.