Linsens sygdomme Flashcards Preview

Patologi > Linsens sygdomme > Flashcards

Flashcards in Linsens sygdomme Deck (35)
Loading flashcards...
1

Hvad kendetegner linsen?

-Står for 1/3 del af øjets brydning -> 20 D.
-Er her hvor akkommodationen foregår
-Har ingen nerveforsyning
-Har ingen karforsyning/avaskulær – men bliver næret gennem kammervandet.
- Mister gennemskinnelighedheden med alderen – katarakt.

2

Hvad er årsagerne til katarakt?

-ALDER
-Traumer
-Intraokulær øjenkirurgi.
-Systemsygdomme -> især diabetes.
-Uveitis
-Bivirkning fra prednisolon
-Stråling

3

Hvad består linsen af?

Linsen består af en anterior og en posterior pol.

4

Hvilke kerner består linsen af?

Består af embryo kerne, fetal kerne og adult kerne.

5

Hvilke symptomer ses hos en patient med begyndende/ generelt katarakt?

- Sløret syn
- Blændingsgener
- Monokulær diplopi
- Tiltagende myopi

6

Hvordan undersøger man en px for katarakt?

-Med en spaltelampe(direkte belysning)
-Oftalmoskop
-Pencillygte
Ovenstående er nemmest hvis px har en dilateret pupil.

7

Hvordan er indelingen af katarakt?
Hvor i linsen/lokalisation?
Sværhedsgraden?
Ætiologi?

Lokalisation i linsen - - Nukleær – ses gulbrun misfarvning
-Kortikal – væskefyldt hulrum
-Subkapsulær – uklar bagflade på linsen
-Polstær- uklarheder for og bag.

Sværhedsgraden - - Immatur/incipient – linsen er stadigvæk klar
-Matur – linsen er uigennemsigtig
-Hypermatur - nucleus er faldet ned pga. flydende forhold.

Ætiologi
-Kongenit – medfødt
-Senil – ældre
-Traumatisk
-Konsekutiv
-Kompliceret

8

Hvad hedder de forskellige årsagstyper af katarakt?

-Senilis – aldersrelateret
-Consecutiva – udløst af systemsygdomme
-Complicata – udløst af en øjensygdomme f.eks. uveitis.
-Traumatica – udløst af kirurgi
-Congenita – medfødt

9

Hvad er årsagen til cataracta senilis?

-Alder - alle får det, hvis de bliver gamle nok
-UV-lys
Der er ca. 70% + 70 år, som har uklarheder i linsen.
Ca. 50 % + 75 har visus nedsat med 0,6 eller dårligere.

10

Hvilke typer af cataracta senilis findes der?

-Kortikal katarakt
-Subkapsulær katarakt
-Kerne katarakt

11

Hvad er kortikal katarakt?

-Lokal celledød, ukendt årsag
-Væskeansamlinger
- Radiale uklarheder
- Udvikler sig fra udenfra og ind. Fra periferi mod midten

12

Hvad er Subkapsulære katarakt?

-Ændringer/ forstyrrelse i epitellaget
- Udvikler sig indefra og ud. Udvikler sig fra polerne mod periferien -poler mod ækvator.
- Der findes også posterior subcapsular katarakt- typisk ses det hos folk under 50 år.

13

Hvad ses ved Kerne katarakt?

Her ses en gul misfarvning af linsens centrum – Typisk er afstandssynet er mere sløret end nær.

14

Hvilke sygdomme kan give cataracta consecutiva?

- Diabetes
- Atopi
- Myoton dystrofi(muskelsygdom)
- Downs
- Hypokalcæmi

15

Hvilke øjensygdomme giver anledning til cataracta complicata?

- Kroniske inflammationer – IRIS og IRIDOCYCLITIS.
- Retinitis pigmentosa
- Nedsat blodforsyning – sker efter operation for skelen, nethindeløsning.
- Traumer
- Tumor
- Eksessiv myopi.
- Nethindeløsning

16

Nævn nogle traumer, som kan give katarakt?

- Stumpt traume – her er der ikke hul på øjet, men zonulatrådene brister og linsekapslen revner – kan udvikle sig til katarakt på få dage.
- Penetrerende – her er der hul i øjet og katarakt udvikler sig HURTIGT.
- Kirurgi i forbindelse med retina og nethindeløsning.
- Metalforgiftning
- Medicinering med steroider
- Bestråling.

17

Hvilken slags medicin har katarakt, som en hyppig bivirkning?

-Steroider – udvikler typisk post subkapsulær katarakt.

18

Hvad er kendtegnende ved medfødt katarakt?

- Ved bilateral: arvelig og kan være udløst af røde hunde under fosterudviklingen.

- Unilateral: ses ved misdannet øje.
Det er vigtig med tidlig behandling, da der ellers kan udvikles amblyopi.

19

Hvilke komplikationer udløser katarakt?

- Nedsat syn, amblyopi -> i værste fald blindhed.

- Linsen kan svulme op -> får iris presset frem -> skaber vinkelblokerings glaukom.

- Ved hypermatur og traumatisk katarakt:
Flydende cortex – nucleus flyder ned i bunden
Skade på linsekapslen
Linseindholdet forhindrer afløb for kammervandet – fak. glaukom
Linseproteiner i kammervandet udløser reaktion – uveitis.

20

Hvornår skal der opereres for katarakt?

- Operationen skal være synsforbedrende – dvs. at px skal ikke kunne gøre daglige gøremål og der må ikke være andre faktorer, der spiller ind for nedsat syn.

- Medicinsk skal der tænkes på øjets helbred.

21

Hvad er den mest brugte operationsmetode?

- Phaecoemulsifikation

22

Hvordan er efterbehandlingen af operationen?

- Patienten skal behandles med enten steroid eller NSAIDS, da dette forebygger UVEITIS.
- Evt. skal der også behandles mod bakteriel endoftalmi/panoftalmi.

23

Hvornår må px få nye briller efter operation?

Px kan få nye briller 4-5 uger efter operation

24

Hvilke komplikationer kan der opstå efter operationen?

- Cornea ødem
- IOT stigning
- Hyfæma
- Iritis
- Cystoidt makulær ødem
- Rhegmatogen amotio retinae
- Bakteriel endoftalmi/panoftalmi

25

Hvor mange px får efterstær?

- Ca. 5-10 % indenfor de første 5 år.
Det sker fordi at epitelet gror på kapslen eller der sker en sammentrækning af arret.

26

Hvilke andre sygdomme kan der opstå i linsen?

- Linseluksation -> linsen har mistet sit ophæng i zonulatrådene. Det forårsager at iris mangler støtte og bølger ved øjets bevægelse.
Ofte udløst af traume.
Linsen kan evt. fjernes, ellers kan der opstå uveitis(hvis den glider ned i corpus vitreum), eller akut vinkelblokerings glaukom.
- Kongenit katarakt
- Kongenit afaki – foster mangler linse
- Mikrosfærofaki – MEGET lille linse
- Linsekolobom – linsen kærver nedad.

27

Hvordan kan der undersøges for katarakt i klinikken?

- Der bør altid afdækkes om visus bliver bedre med pinhole.
Se om visusændringer ved blænding og uden blænding – penlighten skal være i 30 grader og 30 cm.

- Kontrastsynet.

- Refraktionen

- Direkte oftalmoskopi – uklarheder på rød baggrund – der skal som regel +10-12 dioptrier(+ egen korrektion for optiker).

- I spaltelampen:
Direkte fokal eller diffus belysning
Optisk sektion – uklarheder med lyse farver på mørk baggrund – ikke i 90 grader.
Retro – uklarheder er sorte på rød baggrund – tæt på 90 grader.

28

Hvornår skal der henvises/hvornår skal der IKKE henvises?

- Ved uklarheder i linsen, klagerne er relaterede til katarakt, visus er lavere end normal for alderen  henvis!
-
Ved uklarheder i linsen, klagerne er ikke kataraktrelaterede, visus er IKKE lavere end normalt for alderende, visusnedsættelsen er passende for katarakt  patienten skal informeres, men ikke henvises – de ender bare med at de stadigvæk skal vente ifølge øjenlægen.

29

Hvad er typiske symptomer ved nucleær cataract?
a. Synsforstyrrelse / nedsat syn – især på afstand
b. Synsforstyrrelse / nedsat syn – især på nær
c. Smerte
d. Rødme

a. Synsforstyrrelse / nedsat syn – især på afstand

30

Hvad er typiske symptomer ved subcapsulær cataract?
a. Synsforstyrrelse /nedsat syn – især på afstand
b. Synsforstyrrelse / nedsat syn – især på nær
c. Blænding
d. Typisk er der ingen symptomer, da uklarheden ligger meget perifært i linsen

b. Synsforstyrrelse / nedsat syn – især på nær
c. Blænding