Sygdomme i makula og AMD Flashcards Preview

Patologi > Sygdomme i makula og AMD > Flashcards

Flashcards in Sygdomme i makula og AMD Deck (21)
Loading flashcards...
1

Hvad er makula?

-Den gule plet – området for skarpest syn.

2

Hvilke sygdomme optræder i makula?

- Vitromakulære sygdomme
- Makulaødem
- AMD

3

Hvad er generelle symptomer, der tyder på sygdomme i makula?

- Grå/sort plet centralt i synsfeltet.
- Nedsat visus, kontrastsyn og farvesyn.
- Mikro eller makropsier --> følelsen af at tingene enten er større eller mindre, end reelt.
- Kan ikke læse eller genkende folk på gaden -> ses hvis sygdommen er dobbeltsidig.

4

Hvad er der galt ved vitromakulære sygdomme?

- Der er et træk på makulas overflade – skaber en derform nethinde og evt. et hul.

5

Hvad er udløsende årsag til makulaødem?

- Nedbrud af blod-retina barrieren – der kan observeres hårde EKSUDATER = proteinholdig væske er sivet ud.

6

Hvad sker der hvis der samtidig dannes en cyste?

-Så er makulaødemet kronisk.

7

Hvilke sygdomme har ofte tilfælde af makulaødem?

- Vaskulære systemsygdomme
- Uveitis
- Intraokulær kirurgi.

8

Hvad er AMD?

- Aldersrelateret makuladegeneration

9

Hvad kendetegner AMD?

- Det er den vigtigste årsag til tab af læsesyn i vestilige verden.
- Ca. 40.000 får det årligt på enten et eller to øjne.
- Ca 1100 mennesker bliver årligt blinde.
-Ses primært kun hos px over 60 år.

10

Hvilke karakteristika kan observeres?

-Lipidaflejringer og affaldsprodukter i Bruchs membran – ses som GULE DRUSER i fundus.

11

Hvilke former for AMD findes der?

- Tør som er atrofisk - svind af væv og organer.
- Våd som er eksudativ – giver væskeansamlinger.

12

Fortæl generelt om tør AMD?

- Ca. 80 % af alle tilfælde
- Substandstab af retinas væv og chorioidea

13

Hvad er symptomerne ved tør AMD?

- Mølædt syn
- Gradvis tab af centralsyn
- Svært ved at genkende folk på gaden

14

Hvad er fund ved tør AMD?

- Druser
- Atrofiske områder – hvidlige områder(sclera kan ses)
- Pigmentforskydninger
- Synsfeltsudfald
- Reduceret visus, ved involvering af fovea centralis.

15

fortæl generelt om våd AMD?

- Ca. 20 % af alle tilfælde
- Skyldes nye blodkar --> fra chorioidea via Bruchs membran og evt. til subretinalrummet. --> giver makulaødem pga. lækket proteinvæske.
- Blodkarrrene kan også give anledning til subretinale blødninger.

16

Hvad er symptomerne ved våd AMD?

- Metamorfopsier, nedsat syn der sker fra dage til uger.

17

Hvad er funden ved våd AMD?

- Druser
- Evt. kan CNV ses ved oftamoskopi.
- Hårde ekssudater.

18

Hvilke risikofaktorer udløser AMD?

- Stigende alder
- Arv
- Rygning

19

Kan AMD forebygges?

- Måske med indtagelse af kosttilskud med antioxidanter, zink og kobber.

20

Hvilken af de to typer AMD kan behandles?

- Den våde type - her behandles med middel der blokerer effekten af nye blodkar.
- Den tørre kan evt. ”behandles” med kosttilskud.

21

Hvilke nethindesygdomme er arvelige?

- Retinitis pigmentosa – en gruppe sygdomme, som skaber progredierende dysfunktion og tab af sanseceller/stave.
Px er ofte multihandicappet.
Sygdommen leder til blindhed.
Der ses kinesiske tegn(?) som følge af pigmentopbobninger i fundus.