Corneas og conjunctivas sygdomme Flashcards Preview

Patologi > Corneas og conjunctivas sygdomme > Flashcards

Flashcards in Corneas og conjunctivas sygdomme Deck (79)
Loading flashcards...
1

Hvilke slags rødmer findes der?

Perikorneal rødme -> ciliær injektion (limbal rødme)

Blandingsrødme

2

Hvordan ser den perfekte cornearefleks ud?

Når man ser et vindue genspejles fuldt i øjet.

3

Hvad er årsagen til infektioner herunder keratitis?

•Bakterier
•Vira
•Amøber
•Svampe
–Immunologisk udløst

4

Hvad er symptomerne ved Keratitis?

–Kraftige smerter
–Lysskyhed / fotofobi
–Tåreflåd
–Nedsat syn

5

Hvilke fund kan observeres hos en patient med keratitis?

Rødme både ciliær og blandingsrødme. Der kan være uklarheder i cornea og der kan ses staining.

6

Hvem er særligt udsatte for infektion med bakteriel keratitis?

–Unge med Kontaktlinser
–Ældre med tørre øjne
--> Det er ofte udløst af en defekt i epitelet, som så kan være indgangsport for bakterien.
–Andet

7

Hvilken baktier er særlige truende/ alvorlig?

Pseudomonas aeruginosa, der er en jordbakterie, der hurtigt kan tvinge sig vej ned gennem epitelet.

8

Hvilke baktier er på spil ved en bakteriel keratitis?

•Stafylokokker og streptokokker
og div. Gram-negative stave.

9

Hvordan behandles bakteriel keratit?

Ved mistanke
–Ses af øjenlæge

•Øjenlæge behandling
–Antibiotika (dråber eller salve)

10

Hvilke virustilstande kan føre til keratitis?

–Herpes simplex virus (HSV) type 1
–Herpes zoster virus (HZV)
–Adenovirus
–Epstein-Barr-virus (sjældent)
–Cytomegalovirus (sjældent)

11

Den immunologisk betingede keratit er?

Marginal keratitis, der er udløst af toksiner fra stafylokokker, hvor der ses rødme og infiltrater i limbusområdet.

12

Hvordan er forløbet for keratitis

Det afhænger hvor stor en skade der er sket.
Ved overfladiske skade, kan der ske naturlig opheling uden konsekvenser. Ved dybere skade, kan der forekomme karindvækst, kommer ar på cornea (macula cornea).

13

Hvad er proceduren ved et akut rødt og smertefuldt øje?

Px skal akut ses af øjenlæge, der giver antibio og pupiludvidende.

14

Hvad er de kliniske fund/Symptomer hos en patient med herpes simplex?

Stikkende smerte, pericorneal rødme, lysskyhed.
Epitelet kan spottes som gråligt og uklart. Staning vil opleves som en grenformet figur.

15

Hvordan adskilles kliniske fund/symptomer fra herpes simplex og herpes zoster?

En patient med HZV vil Ofte også være ramt på hud og conjunctiva.

Symptomer:
I spaltelampe kan der observere små infiltrater og epiteldefekter.

16

Hvilke konsekvenser kan der være af HZV keratitis?

Cornea følger med i heling af huden. Der kan forekomme
en bakteriel superinfektion, Iridocyclitis
Nedsat cornea følsomhed
Kroniske smerter.

17

Hvad er det karakteristiske ved Amøbe og svampekeratitis?

Begge tilstande er sjældne.

Amøbe ses med kontaktlinser og er svær at behandle.

Svampekeratitis ses hos mennesker med autoimmune sygdomme og svækkede immunforsvar.

18

Hvad er corneadystrofi? Hvad er behandling?

En genetisk forandring i øjet, hvor der er ændringer i dannelsen af proteiner. Den er en sjælden tilstand, der ikke giver anledning til symptomer, men kan give uklarheder på cornea og deraf synsnedsættelse.

Behandling er: Laser/ cornea transplantation

19

Hvad sker der ved Fuchs endoteldystrofi?

Der sker skader på endotelet - der tabes celler i endotelet, det kan give ødem i epitel, med blærer, der brister. Dette kan give karindvækst og uklarheder i stroma.

20

Nævn Degenerative forandringer?

•Arcus senilis - arcus lipoides – arcus cornea
•Bandulær keratopati - båndformet degeneration
•Kayser-Fleishers ring
•Pterygium
•Andet (som fx White Limbal Girdle of Vogt)

21

Hvad er Arcus senilis?

Det er en aflejring af lipider omkring cornea, der viser sig som en grå/hvid ring.
Den ses ved alle, der bliver gamle nok.

22

Hvad er Bandulære keratopati?

Det er kalkaflejringer i epitelet og øvre stroma

Det er uklarhed tværs over cornea

23

Hvad er Kayser-Fleishers ring?

•Cirkulær stromal kobber aflejring

24

Hvad er Pterygium oculi?

-En fold af conjunctiva, der ligger over mod cornea. Den kan dække cornea, og ligger ofte i nasale side.
Den forekommer formentlig på baggrund af vind, vejr og UV-baggrund.

25

Hvilken anden aldersrelateret tilstand forekomer hos folk, bar de bliver gamle nok?

White limbal girdle of vogt. Her ses også et hvidt band ved limbus, der er tydeligst ved limbus.
Der findes også crocodile shagreen.
Bege er uden konsekvenser for cornea og conjunktiva.

26

Hvad er Keratoconus?

Cornea får en formændring, der minder mere om en kegle. Det kan være en mikrocornea, megalcornea eller flad cornea/cornea plana.
Kearatoconus rammer først hos unge mennesker og oftest på begge øjne hos px.
Kegleformen gør at det yderste af hornhinden bliver meget tyndt og ekstra udsat. Derudover giver det også sløret syn og gener.

27

Hvordan behandles Keratoconus?

–Med briller mod den forøgede myopi og store astigmatisme. Ellers kan der også behandles med cl. Den bedste løsning er og en transplantation..

28

Palisades of vogt forekommer hos en bestemt befolkningsgruppe?

Hos unge med meget pigmenterede øjne. Hos pigmenterede mennesker/mørke mennesker ses der også ofte conjunctival epithelial melanosis.

29

Hvilke årsager kan der være til conjunctivis?

–Infektioner med bakterier
•Virus eller Chlamydia
Desuden kan allergi også udløse conjunctivis?

30

Hvad er conjunctivitis og hvilken form for conjunctivitis er den mest almindelige?

Conjunctivitis er det som i daglig tale er "øjenbetændelse". Denne er ofte udløst af en bakteriel infektion, der først viser sig på det ene øje. Øjet er irriteret, der er rødme og gulligt tåreflåd.

Conjctivitis er MEGET smitsom, men har ikke nogle direkte konsekvenser udbehandlet. Tilstanden forsvinder selv, men kan hjælpes på vej af antibiotika.