Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme Flashcards Preview

Patologi > Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme > Flashcards

Flashcards in Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme Deck (33)
Loading flashcards...
1

Hvad er forskellen på glaslegemet hos unge og ældre?

Hos unge er glaslegemet en fast gele, mens hos ældre er det mindre fast og der er væskefyldte hulrum.

2

Hvilke effekter kan px rapportere om, som giver mistanke om glaslegemesammenfald?

Enten ingen symptomer eller også oplever patienten mouches volantes.

3

Hvad er mouches volantes?

Det er fluer i synsfelter, kan opleves som edderkoppespind eller blafrende gardiner.

4

Hvilken bivirkning kan glaslegemesammenfald have?

Kan give rifter på retina -> kan føre til nethindeløsning

5

Hvad er amotio retinae?

- Nethindeløsning

6

Hvad skyldes amotio retinae?

Væskeophobning i spalterummet mellem RPE-laget og fotoreceptorerne – mister kontakt til pigment.

7

Hvilke former for amotio retinae findes?

Rhegmatogen – udløst af glaslegemesammenfald
- Serøs - udløst af stor væskeansamling
- Traktionsbetinget – nethinden trækkes af pga. bindevæv og at glaslegemet skrumper.

8

Forklar om rhegmatogen amatio?

- Hyppig med over 500 tilfælde i DK årligt.
- Glaslegemet falder sammen -> skaber et rift på nethinden -> gelen flyder ind i riften og løsner nethinden -> breder sig fra ora serata – mod centralt.
- Risikofaktorerne er : stigende alder, myopi og IO kirurgi og øjentraumer.

9

Hvad er symptomerne på rhegmatogen amatio?

- Normal visus tidligt; nedsat visus senere
- Fluer/skygger i synsfeltet.

10

Hvad er fundene ved rhegmatogen amatio?

- Synsfeltsudfald i konfrontation
- Ved oftalmoskopi kan observeres en grå, blafrende og karførende membran
--> riften kan også ofte ses.

11

Hvordan behandles rhegmatogen amatio?

- Jo tidligere tilstanden opdages, des bedre er det.
- Kan behandles med kirurgi – inden operation er det her vigtigt at ligge ned og undgå at læse.

12

Hvad er serøs amatio?

- Defekt blod-retina-barriere – væskeudsivning --> abnorm væskeansamling i subretinalrummet.

13

Hvad er årsagerne til serøs amatio?

- Centralt serøs chorioretinopati
- Idiopatisk
- Ses ofte hos yngre mænd med stress.

14

Hvad er traktionsamotio?

- Nethinden trækkes af pga. bindevævsdannelse og corpus vitreum skrumper.
- Ses ofte hos systemiske sygdomme som f.eks. diabetikere.
- Behandles med vitektomi.

15

Hvad er en diff. diagnose til nethindeløsning?

Nethindespaltning. Rammer ofte ældre.

16

Forklar omkring nethinde spaltning:

- Symptomerne er synsfeltsudfald.
- Fundene er observation af det indre nethindelag som er løftet.
- Behandlingen : som regel ingen.

17

Hvad er iskæmiske retinopatier?

- Okklusioner i enten arterier eller vener.
- Optræder ofte sammen med vaskulære systemsygdomme (diabetes etc.)

18

Hvordan opdager man okklusion af centralarterien?

- Ses ved ældre mennesker – skyldes f.eks. embolus eller trombose
- Px vil opleve et pludseligt, massivt og SMERTEfrit synstab.

19

Hvilket særligt fund er der ved en arteriel okklusion? – a.centralis retinae

- Retina er hvidlig og fovea fremstår KIRSEBÆRRØD.

20

Kan synstabet genoprettes?

- Nej, der findes ingen behandling – hverken central eller grenarterierokklusioner kan behandles.

21

Hvad er fundene ved grenarteriokklusion?

- Skyldes ofte et tilstoppet blodkar(embolie)
- Px vil opleve et delvist og smertefrit synsfeltstab.
- Man kan nogle gange observere embolus

22

Hvad sker der hvis ikke embolien opløses?

- Så vil der ske en atrofi og skabe synsudfald permanent.

23

Hvad udløser centralveneokklusion? Og grenveneokklusion.

- Skyldes ofte en trombose.
- Px med vaskulær systemisk sygdom, eller okulær hypertension eller glaukom.

24

Hvordan føles centralveneokkulsion og grenveneokkulsion?

- Der er ingen følelsesmæssige symptomer, men der sker en gradvis synsnedsættelse.

25

Hvilke fund er der ved centralveneokklusion?

- Papilødem, mange blødninger på papil og indre retina.

26

Hvilken tilstand kan udløses af en grenveneokklusion?

- Neovaskulært glaukom.

27

Musches volantes
a) Er et alm. symptom pga. forandringer i corpus vitreum
b) Er et symptom som ofte bekymrer patienten, men som aldrig bør bekymrer optikeren
c) Hvis patienten klager sig, kan corpus vitreum let fjernes
d) Opleves lige hyppigt af mennesker i alle aldre

a) Er et alm. symptom pga. forandringer i corpus vitreum

28

Den hyppigste årsag til permanent synstab for aldersgruppen over 50 år, i denne del af verden er (kun ét svar)
a) AMD
b) Katarakt
c) Vaskulære øjensygdomme som fx aterie- eller veneokklusioner
d) Øjentraumer

a) AMD

29

Hvilken af de følgende er især en risikofaktor for at udvikle AMD (kun ét svar)?
a) Højt niveau af antioxidanter i blodet
b) Rygning
c) Okulær hypertension
d) Myopi

b) Rygning

30

Hvilken diagnose er mest sandsynlig på fundusbilledet til højre (kun ét svar)?
a) Centralarterieokklusion
b) Centralveneokklusion
c) Eksudativ (våd) AMD
d) Atrofisk (tør) AMD

b) Centralveneokklusion