Uveitis Flashcards Preview

Patologi > Uveitis > Flashcards

Flashcards in Uveitis Deck (34)
Loading flashcards...
1

Hvilke dele består uvea af?

- Iris
- Corpus ciliare
- Choroidea

2

Hvad er uveitis?

En inflammation i uvea – uvea er meget karholdig og det er i karholdige væv, at der oftest sker en inflammation.
Ved en inflammation kan man ikke være helt sikker på årsagen.
Ved en inflammation er det kroppens måde at; afgrænse beskadigede væv, mindske skadevoldende virkning, fjerne døde celler – danne grundlag for heling.

3

Hvad er årsagerne til inflammation?

- Iskæmi – nedsat blodforsyning til væv
- Fysisk, kemisk, biologisk eller immunologisk påvirkning
- Genetisk
- Mangler på stoffer til syntese.

4

Hvad sker der ved en inflammatorisk reaktion?

- Blodkarrene reagerer – de udvider sig og skaber bedre gennemstrømning, samt permeabilitet.

- Ekssudation – væske og protein strømmer ud af blodkar – skaber ødem.

- Migration – de hvide blodlegemer strømmer ud i karene.

5

Hvordan opdeles uveitis?

- Klinisk debut - Akut og Kronisk

- Lokalisering - Anterior – ofte i iris eller iris/corpus ciliare. (intermediær) og Posterior

Ætiologi
- Infektiøse – bakterier via hornhinden eller udløst af kataraktoperation.
- Non-infektiøse – ideopatisk

6

Hvad er forekomsten af uveitis?

- Der er ca. 12 ud af 100.000 der får akut uveitis
75 % er anterior uveitis – også den slags, der er ”nemmest” at behandle.
75 ud af 100.000, af dem der har uveitis får det igen, og igen.

7

Hvad er non-infektiøs uveitis anterior?

- Enten iritis eller iridocyclitis(som også omhandler corpus ciliare)
Særlig udsatte er folk med vævstype HLA-B27 og folk med autoimmune sygdomme.

Årsagen er ofte idiopatisk, hvis px ikke lider af ovenstående. Kan også være udløst af en operation

8

Hvilke symptomer er der på non-infektiøs uveitis anterior?

- Smerte – ciliær – gør ondt bagved og i panden
- Lysskyhed – uklarheder i forreste kammer
- Slør – uklarheder i forreste kammer

9

Hvilke fund er der hos en patient med non-infektiøs uveitis anterior?

- Lille pupil – der er hyperæmi i iris, som får iris til at svulme op.
- Ciliær injektion – hyperæmien i iris spreder sig til andre dele af øjet.
- Lysvej – der er udsivning af proteiner og celler.

- Evt. kan der være præcipitater, synekier, hypopyon og glaukom -> alt sammen udløst af den øgede karpermeabilitet.

10

Hvad er præcipitater?

- Det er udsivning af celler i kammervandet – det kan ses på corneas bagflade

11

Hvad er synekier?

- Sammenklæbninger – her er det iris og lens, der klæber sammen.

12

Hvad er hypopyon?

- Celler fra kammervandet bundfældes i forreste kammer

13

Hvorfor kan der være risiko for glaukom ved uveitis?

- Fordi at den øgede karpermabilitet giver protein og celler anledning til at sive ud i kammervandet. Her kan det så tilstoppe afløbet for netop kammervandet og der kan opstå glaukom.

14

Hvilke midler bruges i behandlingen af non-infektiøs anterior uveitis?

- Øjendråber
- Steroid/binyrebarkhormoner
-> Dæmper inflammationen
- Mydriatikum
-> Gør pupillen større; virker smertelindrende og forhindrer synekier.

15

Hvor mange % af px med non-infektiøs anterior uveitis får sygdommen igen?

- 50 %.

16

Hvilke former for AKUT non-infektiøs uveitis POSTERIOR er der?

- Retinitis, retinochorioditis, choriodretinitis
- Vitritis
- Chrorioiditis(sjældent)

17

Hvilke årsager er der er til AKUT posterior?

- Systemisk sygdom; bindevævssygdomme.

18

Fund ved akut non-infektiøs uveitis posterior?

Chorioretinitis
- Gullig hævelse på fundus.
- Vasculitis
- Ødem centralt på retina
- Papilødem
- Uklarheder i corpus vitreum

Der vil kunne observeres små hvidlige ”skyer” ved oftalmoskopi.

19

Klager/symptomer ved akut non-infektiøs uveitis posterior?

Chorioiditis
- Mouches volantes – flyvende myg/sorte pletter.
- Slør – både specifik og uspecifik

20

Hvad er behandling af non-infektiøs Uveitis?

Ved behandling af non-infektiøs uveitis posterior bør der fokuseres på at behandle den bagvedliggende årsag, og med immundæmpende steroid.

21

Hvad er kendetegnede ved akut infektiøs uveitis?

- En sjælden tilstand, der skyldes en infektion, der kommer fra andetsteds i kroppen – kan give infektion af cornea og retina.
Kan også udløses af et hul på øjet.
Panoftalmi er også en årsag.

22

Hvordan behandles akut infektiøs Uveitis?

Tilstanden behandles med antibiotika både systemisk og lokalt.
Evt. kan der være på tale at lave vitrektomi -> fjerne corpus vitreum.

23

Hvad er kronisk uveitis?

Tilbagevende uveitis – tilstanden kan ligge i dvale.
Kan både være non-infektiøs -> systemisk sygdom -> behandles med steroid og mydriatikum.
Infektiøs -> samme årsager som ved akut - en inflammation, der kommer andetssteds fra.
- Ofte udløst af toksoplasmose eller HIV(autoimmune sygdomme)

24

Hvad er der anderledes ved kronisk uveitis?


- Der ses ikke så meget rødmen.

25

Hvilket dyr bærer på toksoplasmose, som er en mulig årsag til retinochorioiditis?

- Via kattens afføring
De fleste mennesker har dannet antistoffer imod den, men den er farlig for ikke immune gravide -> kan beskadige fostre.

26

Behandling med steroider kan udløse komplikationer – hvilke?

- Katarakt
- Okulær hypertension
- Glaukom

27

Hvilke andre bindevævssygdomme ses i øjet?

-Scleritis og episcleritis.

- Scleritis ; sjælden og synstruende. Behandles med steroid.

- Episcleritis: ikke farlig, og hyppigere end scleritis. Px er øm og har fremmedlegemefornemmelse i øjet – behandles, men er ofte selvlimiterende.

28

Hvad er iridocyclitis?
a. En sammenvoksning af regnbuehinden og strålelegemet
b. En sammenvoksning af regnbuehinden og linsen i øjet
c. En inflammation i regnbuehinden og strålelegemet
d. En inflammation i regnbuehinden og linsen i øjet

c. En inflammation i regnbuehinden og strålelegemet

29

Hvilke/t af følgende symptomer findes ved akut iridocyclitis?
a. Kløe
b. Pus og sammenklistrede øjenlåg om morgenen
c. Forskelligfarvede iris ¨
d. Ciliær rødme

d. Ciliær rødme

30

Iridocyclitis behandles med
a. Steroid
b. Mydriatikum (pupiludvidende)
c. Miotika (pupilsammentrækkende)
d. Laserbehandling

a. Steroid
b. Mydriatikum (pupiludvidende)