Øjenlåg Flashcards Preview

Patologi > Øjenlåg > Flashcards

Flashcards in Øjenlåg Deck (75)
Loading flashcards...
1

Hvad består øjenlåget af?

Forreste lamel
- Hud
-cilier (med tilhørende kirtler)
- M. orbicularis oculi

Bagerste lamel
- Tarsalpladen (indeholder meibomske kirtler)
- Conjunctiva

Intermeditære lamel
Superior
- Levatoraponeurosen
- Müllers muskel
- Septum Orbitale

Inferior
- Fascia capsulopalpebralis
- M. tarsalis inferior
- Septum orbitale

2

Nævn infektioner i øjenlågene

Blefaritis
Hordeolum
Chalazion
Præ- og postseptal cellulitis
Nekrotiserende fasciitis
•Impetigo
•Erysipelas
Zoster oftalmicus
Herpes simplex
Allergisk dermatoconjunctivitis

3

Hvad er Blefaritis? Hvad er de generelle symptomerne?

•Øjenlågs(kant)betændelse
–Blefaron = øjenlåg (gr.)
–-itis (som endelse) = betændelse/inflammation
–Almindelig sygdom
–Altid bilateral (dog ses asymmetri af graden)
•Generelle symptomer
–Irritation, svie, tåreflåd, lysfølsomhed, nedsat syn og evt rødme af øjne eller øjenlågskanterne.

4

Fortæl om anterior blefaritis og hvad er kendetegnet?

•Anterior blefaritis (hyppigst)
–Forreste lamel
–Skeldannelse af størknet fibrin omkring cilierne
–Rødme af øjenlågskanter
–Ofte ses madarose (tab af cilier)
–Oftest en isoleret tilstand, men ses også ved
•Seboroisk dermatitis (f.eks. arp)
•Bakteriel infektion (oftest stafylokokker)
–Kan medføre recidiverende bygkorn eller kronisk conjunctivitis (hvis infektiøs)

5

Hvordan behandles Anterior blefaritis?

Behandles med daglig rengøring af cilierne: lunken vand og f.eks. babyshampoo
Morgen + aften i flere måneder

6

Fortæl om posterior blefaritis?

- Bagerste lamel
- Tilstoppede/uregelmæssige meibomske kirtler
- Ofte tilstede hos Px med rosacea

7

Hvordan behandles Posterior blefaritis?

Behandles dagligt med varme omslag og ”massage”

Evt. antibiotika ved opblussen og/eller svære tilfælde

8

Hvad er Hordeulum? Hvad er symptomen på det?

Bygkorn
–Akut betændelse/inflammation i en af øjenlågets kirtler
–Eksternt hordeolum
–Internt hordeolum

Symptomer/fund
–Lokaliseret ømhed / smerte
–Rødt og hævet øjenlåg

9

Hvordan behandles Hordeolum?

- Varme omslag efterfulgt af lokalt antibiotikum (helst salve)
- Evt kirurgi (sjældent)
- Evt spontan perforation efter nogle dage
- Systemisk antibiotika hvis der også er signifikant cellulitis i det omkringliggende bløde væv

10

Hvad er Chalazion?

Haglkorn
–Kronisk granulomatøs (knudeformet) inflammation i/omkring en talgkirtel (oftest meibomsk kirtel)

11

Hvad er symptomen på chalazion?

–Rund, glat og uøm hævelse
–v/chalazion i øvre øjenlåg: evt astigmatisme, sløret syn som forsvinder, når øjenlåget trækkes ud fra øjet.

12

Hvordan behandles chalazion?

–Forsvinder evt spontant i løbet af flere måneder (prøv med varme omslag og ”udmalkning”)
–Kirurgi (lodret incision på øjenlågets inderside)

13

Hvad er Præseptal cellulitis?

Diffus betændelse / inflammation i øjenlåget foran septum orbitale
•Skyldes ofte en betændt øjenlågskirtel, et sår eller tåresækken

14

Hvad er symptomerne på Præseptal cellulitis?

–Rødme, hævelse (evt voldsom) og ømhed/smerte af øjenlåg
–Evt feber og almen påvirkning
–Øjet har normal bevægelighed, lejring og syn (vigtigt)

15

Hvordan behandles præsptal cellulitis?

–Podning
–Evt udtømmelse af absces
–Systemisk og lokalt antibiotikum

16

Hvad er postseptal cellulitis/orbital flegmone?

- Betændelse/inflammation bagved septum orbitale (inde i selve orbita)
- Inflammationen stammer ofte fra bihulerne
- Langt mere alvorlig (livstruende)

17

Hvad er symptomen på postseptal cellulitis/orbital flegmone?

–Rødme, hævelse (voldsom) og smerte af øjenlåg
–Almentilstanden er altid påvirket
–Øjets bevægelighed, lejring og syn er mere eller mindre påvirket afhængigt af omfang

18

Hvordan behandles postseptal cellulitis/orbital flegmone?

–Indlæggelse og antibiotika i.v.
–Kirurgisk evakuering af bihuler udført af øre-, næse-, halslæge

19

Hvad er Zoster oftalmicus?

•Helvedesild
•Reaktivering af varicella-zoster-virus (ligger i dvale i ganglier)
•Affektion af 5. hjn – 1.gren (n.oftalmicus)
•Ses oftest hos ældre samt Px med svækket immunforsvar

20

Hvad er symptomerne på Zoster oftalmicus?

–Ensidig udslæt af vesikler som brister (smertefuldt)
–Rød inflammeret hud med skorper
–Paræstesier
–Hutchinsons tegn (= n. nasocilliaris er involveret – større sandsynlighed for f.eks. samtidig anterior uveitis, keratitis, conjunctivitis)

21

hvordan behandles Zoster oftalmicus?

–Systemisk antiviral terapi
–Analgetika (fx paracetamol eller NSAID)
–Systemisk antibiotikum (pga bakteriel superinfektion, som ofte er tilstede)
–Hvis øjensymptomer → øjenlæge indenfor de første dage efter symptomdebut
–Ingen øjensymptomer → øjenlæge indenfor et par uger (for at udelukke anterior uveitis)

22

Hvad er Herpes simplex?

Forkølelsessår på øjenlågets hud
–Skyldes herpes simplex virus
–Som primær infektion eller recidiverende tilstand

23

Hvad er symptomerne på Herpes simplex?

– Brændende fornemmelse
– Vesikler/småblærer som bliver til pustler (pusfyldte), der ulcererer og dækkes af skorper
– Rødme
– Primærinfektionen er ofte voldsom med almensymptomer

24

Hvordan behandles Herpes simplex?

–Aciclovir øjensalve (v/primærinfektion og recidiv)
–Antiviral tabletbehandling (v/primærinfektion og svære recidiver)

25

Hvad er Allergisk dermatoconjunctivitis?

Kontaktallergi (øjenlåg + conjunctiva)
–Type 4 allergi (forsinket reaktion)
–Ofte pga make-up eller øjendråber, især kloramfenikol (aktiv komponent eller konserveringsmiddel)

26

Hvad er symptomen på Allergisk dermatoconjunctivitis?

–Kraftig kløe
–Conjunctivitis
–Eksematøs dermatitis

27

Hvordan behandles Allergisk dermatoconjunctivitis?

–Seponering
–Evt lokal steroidbehandling

28

Nævn de 8 Degenerative tilstande og andre tilstande med ændret morfologi?

•Ptosis palpebrae
•Dermatochalasis
•Trichiasis
•Entropion
•Ectropion
•Øjenlågsretraktion
•Lagoftalmus
•Spasmer, myokymier og tics

29

Hvad er Ptosis palpebrae?

• Øjenlågskanten hænger for langt nede
• Ensidig giver risiko for amblyopi (v/børn)
• Skyldes oftest involution af levatoraponeurosen
• Neurologiske tilstande (Horners syndrom, Myastenia Gravis o.a.)
• Bilateral medfører hævet hoved

30

Hvordan behandles Ptosis palpebrae?

Operation (ikke v/neurologiske tilstande, hvor ptosen ofte er reversibel)