Behandling af okulære infektioner Flashcards Preview

Patologi > Behandling af okulære infektioner > Flashcards

Flashcards in Behandling af okulære infektioner Deck (25)
Loading flashcards...
1

Nævn 3 behandling af okulære infektioner ?

-Antibiotika
-Antivirale midler
-Antifungale midler (antimykotika)

2

Nævn grupper af antibiotika?

- β-Laktamer
- Tetracycliner
- Makrolider
- Kloramfenikol
- Fluorquinoloner
- Aminoglykosider
- Sulfonamider
- Fusidin

3

Hvad ødelægger β-Laktamer?

Det ødelægger bakteriens cellevæg.
Der er fokus på Pencilliner, cefalosporinger, karbarpenemer og - β-Laktamase-hæmmere

Hyppigst anvendte er pencilliner

4

Hvad er Tetracycliner?

-Hæmmer proteinsyntesen
-Bakteriostatisk og uhyre bredspektret!
-Bindes i udtalt grad til knogle-og tandvæv (misfarvning af tænder og kompromitteret knoglevækst) → ikke til gravide/ammende og ikke til børn under 12 år (systemisk)

-Bivirkninger er sjældne v/topisk adm

- Trænger dårligt igennem cornea → bedst til overfladiske infektioner

5

Hvad behandles trachom med?

Peroral tetracyclin eller erythrom ycin i 2-5 uger.

6

Hvad er Makrolider?

-Hæmmer proteinsyntesen
-Bakteriostatisk

- Virker på en lang række bakterier, spektrum ligner phenoxymetylpenicillins og er derfor velegnet som alternativ hos Px med penicillinallergi

-Giver sjældent bivirkninger, bortset fra maveirritation og diarré (systemisk)

7

Hvad skal man tænke på ved meget svær conjunctivitis hos nyfødte?

- Ved meget svær conjunctivitis hos helt nyfødte skal man tænke på infektion med gonokokker. Denne kan føre til corneaperforation og blindhed på få dage

-Ekstrem sjælden i DK (under 1 tilfælde om året)

8

Hvad er neontal chlamydia-conjunctivitis?

- Ikke spor sjælden i DK (ca. 75 tilfælde årligt)
-Mildere forløb en gonorroisk conjunctivitis
-Podning

-Behandling: erythromycin mikstur (makrolid), 50 mg/kg oralt dagligt i 14 dage

9

hvad er Kloramfenikol?

- Hæmmer proteinsyntesen
- Der er flere typer bakterier + chlamydier, rickettsier og spirokæter
- Bakteriostatisk
- Rutine v/neonatal conjunctivitis (inden svar fra podning)
- Trachom

10

Hvordan behandles kloramfenikol?

Kloramfenikol øjendråber 6 gange dgl. (fusidinsyre og tobramycin skal kun gives 2 gange dgl.)

- Behandling fortsættes i 2 dage efter symptomophør, normalt ikke længere end 2 uger i alt

11

Hvordan behandles akut hordeolum?

Akut øjenlågsbetændelse behandles med påsmøring af kloramfenikol-salve 3 gange dagligt. Effekten ses typisk først efter nogle dage.

12

Hvordan behandles blepharitis?

Aftørring af øjenlågsrandene enten med isotonisk NaCl eller med særlig rensegel til øjenomgivelser.

- Behandlingen strækker sig ofte over halve og hele år.
- Antibiotisk behandling er kun sjældent indiceret, og bør kun foretages hvis blefaritis skyldes infektion med stafylokokker.

13

Hvad er Fluorquinoloner?

- Hæmmer nukleinsyresyntesen
- Baktericid effekt
- Overordentlig bredspektrede!

- Reserveres til alvorligeinfektioner såsom Salmonella, Legionella, Neisseria og Pseudomonas aeruginosa

-God absorption til okulært væv

14

Hvordan behandles kontaktlinsebrugere og større keratitter?

”Kontaktlinsebrugere og større keratitter bør behandles med fluorokinolon eller aminoglykosid, da disse stoffer er virksomme overfor pseudomonas i modsætning til kloramfenikol og fucidinsyre (fucithalmic)”

15

Hvad er Aminoglykosider?

- Hæmmer proteinsyntesen
- Baktericid effekt

- Virker især på gramnegative stave

-Synergistisk effekt når indtaget med penicillin

-Anvendes ved en række alvorligesystemiske infektioner (pga mange bivirkninger)

- Bør også kun anvendes ved alvorligeokulære infektioner

16

Hvad er Sulfonamider?

- Hæmmer folinsyresyntesen
- Bakteriostatiskeffekt
- Relativt bredspektrede

17

Hvad er Fusidin og hvordan adskiller den sig fra andre antibiotika`

- Adskiller sig fra de andre antibiotika ved at være et steroid, dog uden hormonal virkning
- Standser proteinsyntesen
- Bakteriostatisk i starten, siden bakteriocidt
- Smalspektret

Anvendes bl.a. til behandling af bakteriel conjunctivitis, blepharitis og meibomitis –ofte som førstevalgspræparat pga bedre compliance ift kloramfenikol

18

hvordan behandles abrasio/corupus alienum?

Fucithalmic
1 øjendråbe 2 gange i døgnet er tilstrækkelig på grund af depotvirkning (12 timer).
Behandlingen bør fortsættes i 2 dage, efter at symptomerne er ophørt.

19

Hvordan bliver Antivirale midler brugt?

- Mange antivirale lægemidler skal ”aktiveres”, før de virker. Ved hjælp af enzymer bindes lægemidlet til energirige fosfatgrupper i værtscellen (fosforylering) og bliver på denne måde et ”aktivt lægemiddel”, eks.: aciclovir

- Antivirale lægemidler er oftest ”-statiske” og udrydder dermed ikke virus

20

Hvordan er behandling af Adenovirus?

Adenovirus –Der findes ingen specifik behandling mod adenovirus. Ved adenovirus er behandling smørende (lubrikerende) øjendråber, der lindrer og øger patientens komfort.
- Svære tilfælde af adenovirusinfektion bør behandles af øjenlæge og behandles med kombinationspræparat af steroid og antibiotika under kontrol af det intraokulære tryk.
- Behandling mildner og afkorter det kliniske forløb ved at dæmpe inflammationen og forhindrer sekundær bakteriel infektion.

-Spontan-forløbet efter en adenovirusinfektion kan være let nedsat og sløret syn i op til 6 måneder efter infektionen.

21

Hvordan behandles herpes simplex keratitis og herpes zoster keratitis?

Behandles oftest med aciclovir

22

Hvordan behandles Viral keratitis?

Aciclovir øjensalve 5 gange dagligt.
Ved dybere infektioner gives tillige systemisk behandling; valaciclovireller aciclovir

23

Hvad behandles Cytomegalovirus, CMV retinitis?

Behandles med systemisk ganciclovir eller valganciclovir

24

Hvad er Antimykotika?

-Plasmamembranen i eukariote celler holdes stabil vha. ergosterol

- De fleste svampemidler hæmmer ergosterolsyntesen eller beskadiger ergosterol i svampens cellemembran (cytoplasmamembran).

25

Hvad anvendes til antimykotika til øjenmykoser`?

Der findes ingen registrerede øjenmidler til dette formål.
-Der kan anvendes natamycin eller magistrelt fremstillede øjendråber af amphotericin B, clotrimazol, natamycin, fluconazoleller fluorocytocin, idet der skal anvendes specialformulering til dette formål.
Behandling bør foregå på specialafdeling.