Diabetisk øjensygdom Flashcards Preview

Patologi > Diabetisk øjensygdom > Flashcards

Flashcards in Diabetisk øjensygdom Deck (10)
Loading flashcards...
1

Diabetes mellitus

- Problemer med blodsukkerreguleringen

Blodsukkeret er vigtigt i forbindelse med stofskiftet i celler og reguleres via nerve og hormonsystem --> via insulin.

2

Hvor produceres blodsukker?

- I bugspytkirtlen – udskilles til blodet.

3

Hvilke former for diabetes mellitus findes, og hvad er forskellen?

- Type I = manglende eller nedsat evne til at producere insulin. Ikke selv skyldig – dem der kan gå i insulinchok.
Ca. 20 % i DK har type I.
Her ses sjældent retinaforandringer ved debut.

- Type II = nedsat insulinfølsomhed. Skyldig – overvagt, arv, manglende aktivitet.
Ca. 80 % i DK har type II.
Her ses 25 % af tilfælde en retinaforandring i forbindelse med diagnose.

4

Hvad sker der ved polyuri og polydipsi?

- Polyuri – sukker i urinen trækker vand med ud.
- Polydipsi – vand ud, vand ind.
--> Ses ofte hos type I.

5

Hvilke tegn er der på diabetes mellitus?

- Sult, kløe, SLØRET syn, symptomer fra tæer og fingre – kramper i benene.

6

Hvilke komplikationer ses i hos patienter med diabetes mellitus?

- Ved forhøjet blodsukker i lang tid – der kan ses smålæsioner i aterioler, kapilærer og venoler. Der kan også ske storkarlæsioner – åreforkalkning.

- Senere i forløb; diabetisk øjensygdom, diabetisk nefropai(nyre), perifer diabetisk

7

Hvad er retinopati?

- Ændringer på retina, som følge af diabetes.
En af de hyppigste årsager til blindhed og nedsat syn hos VOKSNE(ikke ældre) i vestlige verden.
Non-profilerativ fase --> proliferativ fase

8

Hvordan behandles retinopati?

- Generelt skal man forebygge og være ordentlig medicineret i forbindelse med diabetes.
- Fotokoagulationsbehandling:
Panretinal – laser ved proliferativ diabetes
Fokal – laser ved makulopati.
- Kirurgisk behandling – ved gentagnende blødninger eller arvæv i CV.

9

Hvor tit skal diabetikere til øjenlægen?

- Årligt begge typer, dog skal type I først efter deres 5.år med diabetes

10

Hvad er typiske øjenkomplikationer ved diabetes?

- Retinopati
- Iridopati
- Ustabil refraktion – hvis blodsukkeret er forhøjet, er der en højere graf af myopi. Desuden sker der efter 10 år med diabetes et skift i en hyperop retning.
- Tilbagevendende bygkorn
- Tidlig senil katarakt.