Behandling af okulære inflammationer Flashcards Preview

Patologi > Behandling af okulære inflammationer > Flashcards

Flashcards in Behandling af okulære inflammationer Deck (14)
Loading flashcards...
1

Nævn Antiinflammatoriske øjenmidler?

- Glukokortikoiderved øjensygdomme
- Glukokortikoiderog antibiotika i kombination
- NSAIDs

2

Nævn 2 Antiallergika til øjenen?

- Antihistaminer
-Mastcellestabilisatorer

3

Nævn anvendelsesområder ved Glukokotikoider?

- Systemisk: bagreuveitis, ved arteritistemporalis, sympatisk oftalmi, som supplement til antibiotisk behandling ved panoftalmiog ved immunologisk vævsafstødning efter hornhinde-transplantation.

-Lokal: iridocyclitis, scleritis, episcleritissamt som supplement ved antibiotisk behandling af infektioner

4

Hvilke bivirkning er der ved Glukokotoider?

- Nedsætter resistensen mod infektioner
- Intraokulærtrykforhøjelse
- Kan accelerere udviklingen af katarakt
- Corneaperforation(ved substanstab i cornea/ descemetocele)
- Hudatrofi med telangiektasi, hududslæt og striae

5

Hvordan er behandling ved lokal NSAID?

- Reducerer inflammation og retinaltødem efter grå stær operation
- Kan anvendes ved akut anterioruveitiseller episcleritisi tilfælde, hvor steroid er kontraindiceret

6

Hvad er symptomerne ved allergisk betinget conjunctivitis (akut)?

Kløe
Tåreflåd
Irritation
Røde, hævede øjenlåg
Conjunctival rødme
Papiller
Chemosis
Ofte gener fra næse og svælg
Allergen: Pollen, græs, dyrehår mm.

7

Hvad er behandling ved allergisk betinget conjunctivitis (akut)?

- Type 1 allergisk reaktion
- Elimination af allergen
- Antihistamin
- Dråber eller oralt
- Mastcellestabilisatorer (cromoner)
- Evt. lokal steroidbehandling

8

Hvad er symptomerne ved allergisk betinget conjunctivitis (kronisk)?

Px med atopisk dermatitis
Conjunctivitis vernalis
Kontaktlinser
Irritativ tilstand (tørt øje?)
Blefaritis
Stillingsanomalier mm.

9

Hvad er behandling ved allergisk betinget conjunctivitis (kronisk)?

Fjern udløsende årsag!
Hvis CL relateret
Kortere kontakttid
Renere linser
Formfaste linser
Evt. suppleret med medicinsk behandling

10

Hvad er behandling ved generel allergisk betinget conjunctivitis?

-Ved mild øjenallergi benyttes udelukkende øjendråber.

-Ved middelsvær øjenallergi benyttes øjendråber i kombination med antihistamin-tabletter og ved kombineret høfeber og øjenallergi både øjendråber, næsespray og antihistamin-tabletter.

-Ved meget svære tilfælde af øjenallergi benyttes øjendråber, der indeholder steroid. Behandling med steroid må ikke udstrækkes over 14 dage og bør normalt foregå hos øjenlæge under kontrol af øjentrykket.

11

Hvad er antihistaminer?

Blokerer histamin-
receptorer

Kan tages forebyggende
(bedst) eller lindrende

Kun til type 1 allergi

12

Hvad er behandling ved antihistaminer?

-Azelastin, antazolin, emedastin, levocabastin.

-Fordele er hurtigt virkning

- Ulempen er virknings-
varighed mellem 2 til 4
timer og applikation op
til 4 gange dagligt.

13

Hvad er mastcellestabilisatorer?

- Stabiliserer mastcelle-væggen og forebygger derved histaminfrigør-else
- Skal tages i op til 2 uger, før de virker optimalt (virker kun forebyggende)

14

Hvad er behandling af mastcellestabilisatorer?

Lodoxamid, natriumcromoglicatog natriumnedocromilhæmmer degranulationenaf mastceller.
Ved natriumcromoglicatkan den fulde behandlingseffekt først evalueres efter 7 dages behandling.

Fordelene er god virkning mod kløe, rødme og epifora.

Ulemperne er langsomt indsættende virkning, og at dråberne ikke kan bruges over korte perioder.