diagnostyk celiakii podczas diety bezglutenowej Flashcards Preview

medicine > diagnostyk celiakii podczas diety bezglutenowej > Flashcards

Flashcards in diagnostyk celiakii podczas diety bezglutenowej Deck (4)
1

diagnostyka serologiczna jest miarodajna tylko wtedy, gdy porzedzona jest dostatecznie długą i odpowiednio dużą ekspozycją na gluten

bez glutenu nie ma celiakii

2

zgodnie z wytycznymi brytyjskimi wystarczające jest podawanie jednego posiłku zawierająego gluten na dobę przez minimum 6 tyg.

według innych wytycznych, należy podawać 10-12 g glutenu na dzień przez 3 miesiące( jedna kromka zawiera 2-3 g)

prawda

3

HLA DQ2-DQ8 UJEMNE

NIE MA CELIAKII

4

HLA DQ2 I DQ8 dodatnie

dalsza diagnostyka

Decks in medicine Class (107):