gazometria do interpretacji (ja miałem kwasice met. powoli wyrónującą się przez hiperwentycje) Flashcards Preview

medicine > gazometria do interpretacji (ja miałem kwasice met. powoli wyrónującą się przez hiperwentycje) > Flashcards

Flashcards in gazometria do interpretacji (ja miałem kwasice met. powoli wyrónującą się przez hiperwentycje) Deck (10)
1

prawidłowa gazometria

pH 7,35-7,45
pCO2 36-46 mmHg
HCO3- 22- 26 mmol/l
BE mmol/l -2,5 do +2,5

2

kwasica oddechowa niewyrównana

ph 46
HCO3- norma
BE -NORMA LUB UJEMNE WARTOŚCI >2,5

3

kwasica oddechowa wyrównana

pH dolna granica normy lub lekko poniżej
pCO2>46
HCO3- wysokie
BE dodatnie wartości

4

alkaloza oddechowa niewyrównana

pH>7,45
pCO2 niskie<36
HCO3- norma
BE norma

5

alkaloza oddechowa wyrównana

pH GÓRNA GRANICA NORMY LUB LEKKO POWYŻEJ
pCO niskie<36
HCO3- NISKIE
BE wartości ujemne

6

KWASICA METABOLICZNA NIEWYRÓWNANA

pH<7,35
pCO2 norma
HCO3-niskie
BE ujemne

7

kwasica metaboliczna wyrównana

pH DOLNA GRANICA NORMY LUB LEKKO PONIŻEJ
pCO2 niskie
HCO3- NISKIE
BE wartości ujemne >2,5

8

zasadowica metaboliczna niewyrównana

ph> 7,45
pCO2 norma
HCO3- wysokie
BE DODATNIE>2,5

9

ZASADOWICA WYRÓWNANA

pH GÓRNA GRANICA NORMY LUB LEKKO PODWYŻSZONE
pCO2 WYSOKIE
HCO3- WYSOKIE
BE wartości dodatnie>2,5

10

kwasica metaboliczna objawy leczenie

-zwykle przyspieszony i pogłębiony oddech
jeśli PH jest wyższe niż 7,2 a stęż. HCO3- jest większe niż 15 mmol/l nie wymaga korekcji

ilość wodorowęglanów w postaci 8,4% NaHCO3( niezbędną do wyrównania kwasicy) obliczyć można ze wzoru

NaHCO3-(mmol)= BE x masa ciała (kg) x 0,3

Decks in medicine Class (107):