H 22 Verbale communicatie Flashcards Preview

thematische woordenschat > H 22 Verbale communicatie > Flashcards

Flashcards in H 22 Verbale communicatie Deck (202)
Loading flashcards...
1

interviewen

intervistare

2

het geschil

la vertenza

3

het verhoor

l'interrogatorio

4

ondervraging; overhoring

l'interrogazione

5

stilzwijgend

tacitamente

6

het geklets, de praatjes, de roddels

le chiacchiere

7

een praatje maken

fare quattro chiacchiere

8

gericht

rivolto

9

het gesprek, de toespraak, de kwestie

il discorso

10

iemand iets meedelen/ vertellen

riferire qc a qu

11

waarschuwen, laten weten

avvisare

12

iets aan iemand voorleggen

sottoporre qc a qu

13

schreeuwen, gillen

strillare

14

naar mijn mening

secondo la mia opinione

15

iemand met iets feliciteren / gelukwensen

congratularsi con qu per qc

16

vrijuit, zonder beleefdheid

senza complimenti

17

Wat jammer!

Che peccato!

18

Arme kerel! Arme vrouw!

Poveretto/a!

19

wanhopig, radeloos

disperato/a

20

condoleantie, deelneming

le condoglianze

21

Met deelneming

Sentite condoglianze

22

de rouw, het sterfgeval

il lutto

23

aanbevelingsbrief

la lettera di raccomandazione

24

zich duidelijk uitdrukken

spiegarsi

25

zich wenden tot; gebruik maken van

ricorrere a

26

zoals voorgeschreven

in modo dovuto

27

uitvoeren

eseguire

28

de uitvoering

l'esecuzione

29

iemand gehoorzamen, naar iemand luisteren

obbedire a qu

30

oppassen voor

guardarsi da